Bálint Tibor: Mese egy őrült kakaduról. Novellák (Bukarest, 1982)

Bálint Tibor novellahősei közt kevés a hős, annál több az elesettségében vagy éppen gőgjében, go­nosz megátalkodottságá­ban szánnivaló figura. Szánnivalók ők, mert re­ménységük s erejük fogytán botorkálnak a rögös uta­kon, s szánnivalók amazok, a gonoszak is, mert vak­ságai megvertek és gátlás­talansággal, s a lelkiisme­ret szavát nem ismerik. S a hősei, azok is milyenek! milyenek lehetnek ebben a dosztojevszkijivel rokon pa­noptikumban ... A kiszol­gáltatottság teszi őket az­zá s a szenvedés, ami elől kitérniük nincs mód, s így lesznek ők - nem mindig örömest, ám felemelt fővel vállalva sorsukat - lélek­ben erősekké. Mert hisz ők az igazi erősök - emeli ki s fordítja felénk őket Bá­lint Tibor szürke tömegéből az emberi sorsoknak -, ők azok, akikre felnézve élni és hinni érdemes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom