Balogh Edgár (szerk.): Romániai magyar irodalmi lexikon 1. A-F (Bukarest, 1981)

A romániai magyar írás­beliség első számbavétele, Osvát Kálmán Erdélyi le­xikona óta több mint egy fél évszázad telt el. Iro­dalmunk akkor első lépé­seit tette az új történelmi helyzetből fakadd felada­tainak útján, ma — hat év­tizedes múltra visszate­kintve — egy szerteágazó nemzetiségi irodalom léte és szüntelen gyarapodása teszi szükségessé az új számbavételt. A jeles munkatársi gár­dára építő új lexikon első kötetét íme, kézhez kapja az olvasó. Felöleli ez a kötet a ro­mániai magyar irodalom minden számba jöhető eredményét, neves és név­telen — de irodalmunkhoz némileg mégis hozzájáru­ló — alkotóját, s az iroda­lom leszűkítő értelmezése helyett az írásbeliség tel­jességéin, határterületeire is tekintve, a természet- és társadalomtudományok, a műszaki irodalom, sőt az irodalommal valaminő kapcsolatban levő zene- és képzőművészeti alkotások területeit, a romániai ma­gyar sajtó, az irodalmi és

Next

/
Oldalképek
Tartalom