Benkő Elek: Székelykeresztúri kályhacsempék 15-17. század (Bukarest, 1984)

Kriterion Könyvkiacu\ Benkó Elek • Ughy István S zékelyke resztú r i kályhacsempék

Next

/
Oldalképek
Tartalom