Kronosz Kiadó

A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Önálló sorozatai: Sziluett - Korszerű történelmi életrajzok; Pécsi Mozaik; SziTu - Színháztudományi Kiskönyvtár.

Könyvek

Püski Levente: A Horthy-korszak szürke eminenciása - Károlyi Gyula (1871-1947)

Pécs, 2016
Életrajz

Slachta Krisztina - Bánkuti Gábor - Vonyó József: Sed intelligere. Tanulmányok a 65 éves Gyarmati György tiszteletére

Pécs, 2016
Történelem - Magyar

Tóbiás Áron: „…nőttön nő tiszta fénye.” Emlékezések, beszélgetések, dokumentumok 1956-ról

Pécs, 2016
Történelem - Magyar

Kulcsár Gabriella: Iskolai ámokfutások

Pécs, 2016
Pedagógia

Horváth István: A Pécsi Papnevelő Intézet uradalma. Tájhasználat és gazdálkodás (1736-1875)

Pécs, 2016
Történelem - Magyar

Béres Judit: „Azért olvasok, hogy éljek”. Az olvasásnépszerűsítéstől az irodalomterápiáig

Pécs, 2017
Biblioterápia

Gőzsy Zoltán - Dévényi Anna: Eszmetörténet

Pécs, 2017
Történelem - Világ

Pilkhoffer Mónika - Kaposi Zoltán: A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika

Pécs, 2017
Történelem - Magyar

Kisantal Tamás: Az élet tanítómesterei. Írások a történelem ábrázolásáról

Pécs, 2017
Irodalomtörténet

Font Márta - Barabás Gábor: Kálmán (1208-1241) Halics királya, Szlavónia hercege

Pécs, 2017
Életrajz

Vukman Péter: Harcban Tito és Rankovics klikkje ellen. Jugoszláv politikai emigránsok Magyarországon 1948-1980

Pécs, 2017
Történelem - Magyar

Gálosi Adrienne: Művészet mindenek dacára. Művészetfilozófiai írások

Pécs, 2017
Művészetelmélet

Hild Márta - Madarász Aladár: Az „ezüst pillanatok” nyomában. Tanulmányok Bekker Zsuzsa emlékére

Pécs, 2017
Történelem - Magyar

Okváth Imre - Palasik Mária: Epizódok a titkok házából. A politikai rendőrség mindennapjai 1956 után

Pécs, 2017
Történelem - Magyar

Bárdossy Ildikó - Molnár-Kovács Zsófia: Válogatás Bernáth József írásaiból

Pécs, 2017
Pedagógia

Bárdossy Ildikó - Molnár-Kovács Zsófia: Gáspár László emlékkötet

Pécs, 2017
Pedagógia

Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai. Tanulmányok és forrásgyűjtemény

Pécs, 2017
Történelem - Magyar

Gyarmati György - Palasik Mária: Continuities-Discontinuities. Secret Services after Stalin's Death in Communist Central and Eastern Europe

Pécs, 2017
Történelem - Magyar

Vonyó József: Személyiség és történelem. A történelmi személyiség. A történeti életrajz módszertani kérdései

Pécs, 2017
Történelem - Magyar

Oborni Teréz: Az ördöngös Barát 1482-1551

Pécs - Budapest, 2017
Életrajz

Kisantal Tamás - Mekis D. János (szerk.): A holokauszt témája az irodalomban

Pécs, 2018
Irodalomtörténet

Görcsi Péter: A megtévesztés dramaturgiája. Martin McDonagh drámái és filmjei

Pécs, 2017
Színháztudomány

Tóth Orsolya: Egykor és most. Tanulmányok a 19. századi magyar irodalomból

Pécs, 2017
Irodalomtörténet

Papp István: Fehér Lajos. Egy népi kommunista politikus pályaképe

Budapest - Pécs, 2017
Életrajz

Varga Szabolcs (szerk.): Vészterhes idők a Mecsekalján. Háborúk, járványok és természeti katasztrófák Pécsett az ókortól a második világháborúg

Pécs, 2017
Történelem - Magyar

Bene Krisztián: A Szabad Francia Erők 1940-1943. A francia katonai együttműködés a második világháborúban

Pécs, 2017
Történelem - Világ

Bagi Dániel: Divisio regni. Országmegosztás, trónviszály és dinasztikus történetírás az Árpádok, Piastok és Premyslidák birodalmában a 11. és a korai 12. században

Pécs, 2017
Történelem - Magyar

Cseh Gergő Bendegúz - Haász Réka - Katona Klára - Ring Orsolya - Tóth Eszter (szerk.): Ez a sugárzás nem ismer határokat. Dokumentumok a csernobili katasztrófa magyarországi következményeiről

Budapest - Pécs, 2018
Történelem - Magyar

Nyerges András: Bitorló a skatulyában. P'árt pour p'árt

Pécs, 2018
Önéletrajz

Kerepeszki Róbert: Darányi Kálmán. Pályakép, személyiség, korrajz

Pécs, 2018
Életrajz

Font Márta: Dinasztikus érdekek nyomában. Árpádok, Piastok, Rurikok az európai politikában

Pécs, 2018
Történelem - Magyar

Vonyó József: Gömbös Gyula és a hatalom. Egy politikussá lett katonatiszt

Pécs, 2018
Életrajz

Gyarmati György - Palasik Mária (szerk.): Honukban otthontalanok. Tanulmányok az 1951. évi budapesti kitelepítések történetéből

Budapest - Pécs, 2018
Történelem - Magyar

Gyarmati György - Pihurik Judit (szerk.): Metszetek bolsevizmusról, sztálinizmusról

Budapest - Pécs, 2018
Történelem - Magyar

Angyalosi Gergely: Dekonstrukció és esztétika

Pécs, 2018
Irodalomtudomány

Bartusz-Dobosi László: Lélekszakadtak. Téboly az irodalomban

Pécs, 2018
Irodalomtörténet

Csibi Norbert - Schwarczwölder Ádám (szerk.): Modernizáció és nemzetállam-építés. Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon

Pécs, 2018
Történelem - Magyar

Gálszécsy András: A birkahodálytól a parlamentig. Életinterjú

Budapest - Pécs, 2018
Interjú

Molnár Judit (szerk.): Emancipáció. Integráció vagy asszimiláció. Tanulmányok az emancipációs törvény 150. évfordulója alkalmából

Pécs - Szeged, 2018
Történelem - Magyar

Antal Klaudia - Pandur Petra - P. Müller Péter (szerk.): Színházi politika # politikai színház

Pécs, 2018
Színháztudomány

Murányi Gábor: A sajtó szövedéke. Huszadik századi laphistóriák

Pécs, 2018
Sajtótörténet

Bagi Zoltán Péter: Türkenlouis Bádeni Lajos (1655-1707)

Pécs - Budapest, 2019
Életrajz

Kéri Katalin: Leánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon (nemzetközi kitekintéssel és nőtörténeti alapozással)

Pécs, 2018
Történelem - Magyar

Gyarmati György: Rendszertitkok szolgákkal és szolgálatokkal

Pécs - Budapest, 2019
Történelem - Magyar

Farkas Gyöngyi: Megszállás vagy segítségnyújtás. A Csehszlovákia elleni intervenció fogadtatása Magyarországon 1968-ban

Pécs - Budapest, 2019
Történelem - Magyar

Dévényi Anna - Forgó András - Gőzsy Zoltán (szerk.): Az abszolutizmus kora. Fejezetek a kora újkori Európa történetéből

Pécs , 2019
Történelem - Világ

Z. Kovács Zoltán (szerk.): A romantika korának irodalmából

Pécs, 2019
Irodalomtörténet

Gyarmati György - Péteri Lóránt (szerk.): 1956 és a zenei élet. Előzmények, történések, következmények

Budapest - Pécs, 2019
Történelem - Magyar

Oross András: EUrópa GÉNiusza. Savoyai Eugén élete és kora 1663-1736

Pécs - Budapest, 2019
Életrajz

Szabó Attila: Az emlékezet színpada. Performatív múltfeldolgozás Közép-Európában és a világszínházban

Pécs, 2019
Színháztudomány

KBART