Kronosz Kiadó

A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Önálló sorozatai: Sziluett - Korszerű történelmi életrajzok; Pécsi Mozaik; SziTu - Színháztudományi Kiskönyvtár.

Könyvek

Petrás Éva: Álarcok mögött. Nagy Töhötöm életei

Budapest - Pécs, 2019

Závodszky Géza: A kolozsvári alma matertől a Magyar Nemzet rostrumáig. Pethő Sándor 1885–1940

Pécs - Budapest, 2019

Gyarmati György: Taposómalom taposóaknákkal. Írások a megmagyarosított államszocializmusról

Pécs - Budapest, 2019

Balassa Zsófia: Amikor a dráma elbeszélőt keres. A mono/lóg drámák drámanarratológiai megközelítésének lehetőségei

Pécs, 2019

P. Müller Péter - Egri Petra - Kvéder Bence Gábor - Németh Nikolett Anna (szerk.): Kontaktzónák. Határterületek a színház mentén

Pécs, 2019

Varga Krisztián (szerk.): Önvallatás. Wayand Tibor fogságban írt visszaemlékezései 1945–1946

Budapest - Pécs, 2019

Dóra Bobory (ed.): The Correspondence of Boldizsár Batthyány. The Everyday Life of an Early Modern Alchemist

Pécs, 2019

Ács Marianna - Czeferner Dóra - Pusztafalvi Henriette - Takács Zsuzsanna Mária (szerk.): „Asszonyoknak igen sokat kell tudni…”. Új kutatások a nőnevelés történetéről

Pécs, 2019

Slachta Krisztina: „Rokonlátogatók”. A magyarországi németek kapcsolatainak állambiztonsági ellenőrzése, egy ellenségkép története. Elemzés és források

Pécs - Budapest, 2020

Bélyácz Katalin - Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Ókor

Pécs, 2020

Nyerges András: Családi fantom és más történetek

Pécs, 2020

Valuch Tibor: Mindennapi történeteink. Válogatott társadalomtörténeti tanulmányok

Pécs, 2020

Thoroczkay Gábor (szerk.): Püspökök, káptalanok, tizedek. Tanulmányok

Pécs, 2020

Agora Zsuzsanna: A nácizmus történeti pszichológiája

Pécs, 2020

Lengvári István - Pilkhoffer Mónika - Vonyó József (szerk.): Az ember helye - a hely embere. Emberközpontú történetírás - helytörténeti kutatás. A helytörténetírás módszertani kérdései

Budapest-Pécs, 2020

Fábián Máté: Egy fajvédő főispán a Horthy-korszakban. Borbély-Maczky Emil 1887–1945

Pécs-Budapest, 2020

Dévényi Anna: Nemzetnevelés-parafrázisok. A nemzetépítéstől a hatalomkoncentrációig

Pécs, 2020

Tóth Imre: Két Anschluss között. Nyugat-Magyarország és Burgenland Wilsontól Hitlerig

Pécs, 2020

Kisantal Tamás: Az emlékezet és a felejtés helyei. A vészkorszak ábrázolásmódjai a magyar irodalomban a háború utáni években

Pécs, 2020

Szőts Zoltán Oszkár: Az első világháború az 1945 előtti magyar történetírásban. Nézőpontok, műfajok, intézmények

Pécs, 2020

Takács Tibor (szerk.): A Rajk-per éve: közelítések 1949-hez

Budapest-Pécs, 2020

Márkus Beáta: „Csak egy csepp német vér”. A német származású civilek Szovjetunióba deportálása Magyarországról 1944/1945

Pécs, 2020

Alabán Péter: Egykor volt gyárváros. Társadalmi változások Ózdon és környékén a rendszerváltástól napjainkig

Pécs, 2020

Baráth Magdolna - Szekér Nóra (szerk.): Ügynökhistóriák a Lajtán innen és túl. Hírszerzéstörténeti tanulmányok - Közelmúltunk hagyatéka

Budapest-Pécs, 2020

Gőzsy Zoltán - Varga Szabolcs (szerk.): A Magyar Királyság a kora újkorban

Pécs, 2020

Bartha Eszter - Tóth András - Valuch Tibor (szerk.): Munkás–kultúra–örökség. Munkások a rendszerváltás előtt és után Kelet-Közép-Európában és Magyarországon

Pécs, 2020

Rainer M. János (szerk.): Ezerkilencszáznyolcvankilenc. Magyarország a jelenkorban

Budapest-Pécs, 2020

KBART