Nagy Imre: A második kapu. Bertók László kései költészete (Pécs, 2015)

Nagy Imre A második kapu Berták László kései költészete Kronosz Kiadó „Vizsgálatunk előterében a szerzőnek a versformálást meghatározó kritikai nyelvszemlélete áll. Az a korábbi felis­merése, hogy »a nyelv van benne leg­alul«, most együtt jár a szavak (a sza­vaink) jelentésvesztésének észlelésével, és a nyelv világot leképező, valamint kommunikációs szerepének - a szö­vegformálás új lehetőségeinek kuta­tására serkentő - válságával. Mindez szorosan összefügg az identitását meg­őrizni kívánó, de a széthasadás, a szóla­mokra bomlás tapasztalatával is szem­besülő lírai én-felfogás alakulásával, beszélő-fikciók képzésének szükséges­ségével, továbbá a hagyománnyal való identifikáció krízisével, az emlékek ar­chívumához való viszony problemati­kussá válásával. Ezen a többszörösen is aláaknázott terepen kerül sor a hagyo­mány lehetséges újraértelmezésének, a szubjektív archívum rehabilitálásának kísérletére, amely fontos és tanulságos felismerésekhez vezet.”

Next

/
Oldalképek
Tartalom