Kerepeszki Róbert: A „tépelődő gentleman”. Darányi Kálmán (1886-1939)- Sziluett. Korszerű történelmi életrajzok (Pécs, 2014)

SZILUETT Korszerű történelmi életrajzok Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerők is jobbára csak a győri programot, az első zsidótörvény előkészíté­sét vagy a nyilasokkal való egyezkedését tudják felidézni. Hogyan lehetett Magyarország mi­niszterelnöke a korszak egyik legszürkébb, csak végrehajtó szerepre hivatott politikusa? Egy ilyen színtelen személyiség minként és milyen irány­ban befolyásol(hat)ta az ország politikai életét? Kormányfőként hogyan juthatott el a Göm­bös-féle jobboldali radikális politika felszámolási kísérletétől az elődénél is radikálisabb nemze­tiszocialistákkal történő megállapodásig? Milyen családi és egyéb tényezők alakították politikusi habitusát, mely ellentmondásos, esetenként az ország sorsát tragikusan befolyásoló döntéseket eredményezett? Ezekre és több más izgalmas kérdésre keresi és adja meg a választ a fiatal szerző új ismereteket felvonultató, tudományos igényű, mégis olvasmányos könyve.

Next