Csibi Norbert - Schwarczwölder Ádám (szerk.): Modernizáció és nemzetállam-építés. Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon (Pécs, 2018)

'■%fi Magyarországnak immár legalább két évszázados célja, hogy az életminőség, a gazdasági-ipari, társadalmi és kulturális fejlettség tekintetében felzárkózzon Nyu­­gat-Európa államaihoz. E mellett mindig lontos törekvés volt, liogy a reformkor­ban meginduló modernizációs folyamatok kontrollját minél előbb a magyar nemzetál­lam vehesse saját kezébe. Ennek előfeltétele volt a magyar politikai elit másik alapvető, az egész 1(). századot meghatározó célki­tűzési'. hogy Európa etnikailag leginkább heterogén országát ne „csak modern, ha­nem magvar nemzeti állammá is fejlessze. \ modern nemzetállam elérése volt tehát az a végcél, amellyel mindegyik politikai oldal azonosulni tudott, mindössze a legcélra­vezetőbb élt megtalálása tekintetében volt köztük különbség.

Next