Font Márta - Barabás Gábor: Kálmán (1208-1241) Halics királya, Szlavónia hercege (Pécs, 2017)

Font Márta (1952) történész, egyetemi tanár, az MTA doktora, a mainzi szék­helyű Akademie der Wissenschaften le­velező tagja. РТЕ ВТК (illetve jogelődje a JPTE TKK) Történettudományi Inté­zet Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékének egyik alapítója, huszonkét évig vezetője, a középkori és koraújkori doktori program alapítója és vezetője. Kutatási területe az Árpád-kori magyar történelem, Közép- és Kelet-Európa kö­zépkori története, az óorosz nyelvű kele­ti szláv források. Tizenöt önálló kötete és több mint kétszáz tanulmánya jelent meg magyarul és több idegen nyelven. A jelen témához kapcsolódó korábbi munkái: Oroszország, Ukrajna, Rusz. Budapest, 1998.; Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek. Szeged, 2005.; A keresztény nagyhatalmak vonzásában. Budapest, 2005.

Next