Oross András: EUrópa GÉNiusza. Savoyai Eugén élete és kora 1663-1736 - Sziluett Korszerű történelmi életrajzok (Pécs - Budapest, 2019)

Savoyai Eugén a 17–18. századi európai politika ismert szereplője, aki hadvezéri sikereivel megerősítette a Habsburgok hatalmát a kontinensen. Legyőzte a fran­ciákat a Rajna partján, Németalföldön és Itáliában, a Kárpát-medencéből pedig az ő vezetésével verték ki az oszmánokat a keresztény seregek. Savoyai ott har­colt Nagyharsánynál, Zentánál és Temesvár alatt, neki köszönhetően ért véget a másfél évszázados török hó­doltság – a hazai olvasóközönség mégis csak most ve­heti először kézbe magyar nyelvű életrajzát. A nemzeti hőseink iránti rajongás nem kedvezett Savoyai emlé­kezetének, aki lojális volt a soknemzetiségű birodalom élén álló Habsburg-dinasztiához, és így emlékezetének hazánkban nem alakulhatott ki kultusza. Oross András levéltáros-történész eredeti források­ra, illetve a legfrissebb nemzetközi szakirodalom ered­ményeire támaszkodva, közérthetően és izgalmasan kísér bennünket végig a kacskaringós életpályán, mely a hercegi bölcsőtől a Napkirály udvarán át a Habsburg Monarchia bécsi elitjéig ívelt. Látjuk őt Párizsból mene­külve, átélhetjük a feleségkeresés gyötrelmeit, ott állunk mellette Zentánál és Temesvár falai alatt, és betekinthe­tünk a bécsi udvari intrikák világába is. A Sziluett – Korszerű történelmi életrajzok sorozatban Savoyai Eugén az egyik első külföldi személyiség, akinek biográfiája megjelenhet, ám ez nem véletlen. A herceg­nek elévülhetetlen szerepe volt a visszafoglaló háborúk sikerében, lovas szobra teljesen megérdemelten áll Bu­dán, a királyi palota bejárata előtt. Reményeink szerint ezzel az Olvasó is egyet fog érteni Savoyai Eugén élet­rajzának elolvasása után. OROSS ANDRÁS EUrópa GÉNiusza Savoyai Eugén élete és kora (1663–1736)

Next

/
Oldalképek
Tartalom