Ribi András (szerk.): Prépostok, apátok, vikáriusok. Tanulmányok (Pécs, 2021)

Az Árpád- és Anjou-kor MAGYAR EGYHÁZI ARCHONTOLÓGIÁJÁNAK KÉRDÉSEI 3. Prépostok, apátok, vikáriusok 2019-2024 Középkori Magyar Egyházi archontológia 1000-1387 KUTATÓCSOPORT PÉCS, 2021

Next