Szentirmai Sándor: A középkori magyar egyház. Válogatott kánonjogtörténeti tanulmányok (Pécs, 2021)

Next