Magyar Napló Kiadó

Könyvek

Farkas Gábor: A megtalálás öröme. Portrék, recenziók, tanulmányok

Budapest, 2018

Fecske Csaba: Kiűzetés. Válogatott és új versek

Budapest, 2017

Fecske Csaba: Nehéz világgá menni

Budapest, 2018

Ferdinandy György: Tambo

Budapest, 2021

Finta Éva: Noé bárkáján rózsatő

Budapest, 2021

Fisch Gábor László: Nagyapó meséi

Budapest, 2011

Fisch Gábor László: Nagyapó meséi 2.

Budapest, 2013

Fisch Gábor László: Rapandi és a váci remete

Budapest, 2017

Fisch Gábor László: Rapandi és a varázspálca

Budapest, 2016

Fisch Gábor László: Rapandi és az elveszett szobor

Budapest, 2015

Füzesi Magda: Tenyered fáin tarka madár

Budapest, 2021

Gere István (szerk.): Ambrus Zoltán válogatott novellái

Budapest, 2009

Gion Nándor: Ezen az oldalon. Novellafüzérek, regények

Budapest, 2019

Gulyás Imre: Egy alföldi falu arcai. Tiszanána ma

Budapest, 2019

Gy. Szabó András: A végakarat

Budapest, 2018

Gy. Szabó András: Legenda ez is. Irodalmi tanulmányok, esszék

Budapest, 2014

Hajnal Géza: Egyes szám harmadik

Budapest, 2014

Halász Péter: Nem lehet nyugtunk …! Esszék, gondolatok, útirajzok a moldvai magyarokról

Budapest, 2004

Halmai Tamás: Isten peremén. Iancu Laura költői világa

Budapest, 2019

Hamar Péter: Karöltve a kísértettel. Balázs Béla utolsó évei

Budapest, 2017

Hegedűs Imre János: Repkény a falon. Esszék, tanulmányok, jegyzetek

Budapest, 2016

Hegedűs Imre János: Székelyek, atyámfiai. Novellák

Budapest, 2019

Hegedűs Imre János: Székelyország. Szerelmes földrajz

Budapest, 2017

Heltai Gáspár: Fabulák. A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái és oktató beszédei valamint azoknak értelme

Budapest, 2017

Hermann Róbert: Negyvennyolcas történetünk mai állása

Budapest, 2011

Hoppál Mihály - Magyar Zoltán (szerk.): Rákóczi. Rákócziról szóló mondák a folklórban

Budapest, 2021

Hoppál Mihály - Magyar Zoltán (szerk.): Toldi

Budapest, 2021

Horváth (EÖ) Tamás: Valóságfia

Budapest, 2021

Iancu Laura: András érkezésére. Versek

Budapest, 2019

Iancu Laura: Éjszaka a gyermek. Versek, litánia

Budapest, 2017

Iancu Laura: Gerlice. Gyorsröptű írások

Budapest, 2018

Iancu Laura: Karmaiból kihullajt. Versek

Budapest, 2007

Iancu Laura: Kinek a semmi a mindene. Versek

Budapest, 2012

Iancu Laura: Míg kabátot cserél Isten. Versek

Budapest, 2014

Iancu Laura: Petrás Incze János (színmű)

Budapest, 2013

Iancu Laura: Szeretföld. Elbeszélés

Budapest, 2011

Illyés Gyula: Ítélet előtt

Budapest, 2014

Illyés Gyula: Magyarok. Naplójegyzetek

Budapest, 2016

Illyés Gyula: Oroszország. Útirajz, Naplójegyzetek, Levelek

Budapest, 2019

Illyés Gyula: Ráadás élet. Válogatott és kiadatlan versek

Budapest, 2012

Ircsik Vilmos: Augusztus hava. Regény

Budapest, 2006

Ircsik Vilmos: Bűnök és bűnhődések. Elemzések, esszék, tanulmányok a magyar, német és orosz irodalomból

Budapest, 2017

Ircsik Vilmos: Jaj, akinek nincs otthona

Budapest, 1999

Ircsik Vilmos: Kertek és kerítések. Összegyűjtött novellák és elbeszélések

Budapest, 2014

Ircsik Vilmos: Negyven év némaság. Életrajzi regény

Budapest, 2005

Ircsik Vilmos: Sétálóidőn. Új novellák és elbeszélések 2014-2018

Budapest, 2020

Jakab-Köves Gyopárka: A konokok. A hősök kora

Budapest, 2013

Jakab-Köves Gyopárka: Bal nyolcas

Budapest, 2017

Jánoki-Kis Viktória: Átlépsz velem a víz fölött

Budapest, 2021

Jánosi István - Pusztay János (szerk.): Határtalan magyar irodalom I.

Budapest, 2020

KBART