Magyar Napló Kiadó

Könyvek

Csontos János: Para. Hódolat a magyar költészetnek

Budapest, 2007

Csontos János: Tízes évek. Versek (2011-2014)

Budapest, 2015

Csotos János: Angyaldekameron

Budapest, 2015

Dante, Alighieri: A virág. Szonettek

Fordító: Hárs Ernő
Budapest, 2015

Deák András Miklós - Somorjai Ádám OSB: A házigazda és vendége: Garret G. Ackerson ügyvivő és Mindszenty József bíboros (1957–1961)

Budapest, 2022

Deák Ernő: Az Öreghegytől a Schneebergig. Utam állomásai

Budapest, 2016

Deák Ernő: Magyarként Ausztriában. Válogatott esszék és költemények

Budapest, 2023
Open access

Deák-Sárosi László: A jel újbóli helyreállítása. Film, hagyomány és innováció

Budapest, 2010

Deák-Sárosi László: A szimbolikus-retorikus film. Szőts, Jancsó, Huszárik, Mundruczó, Tarr és a modernizmusok

Budapest, 2016

Diallo Julianna: Virrasztó éden. Regény

Budapest, 2010

Dobozi Eszter: Ahogy ő néz, ahogy ő lát. Válogatott és új versek

Budapest, 2015

Dobozi Eszter: Sánta Kata. Regény

Budapest, 2011

Dobozi Eszter: Túl a rákbarakkon. Angelika naplójából (regény)

Budapest, 2008

Eisler János: Határszemle. Tíz esszé képzőművészetről, irodalomról, zenéről

Budapest, 2023
Open access

Faludi Ádám: Országúti firkáló. Elvetemült történetek és más prózák 1982-2002

Budapest, 2004

Faludi Ádám: Szemelvények Karafo naplójából

Budapest, 2021

Falusi Márton: Fagytak poklaid. Versek

Budapest, 2010

Faragó Laura: Szép illatja száll a víg szívemre. A Baranyában élő moldvai magyarok hit- és dallamvilágáról

Budapest, 2014

Farkas Gábor: A beavatott olvasó

Budapest, 2021

Farkas Gábor: A megtalálás öröme. Portrék, recenziók, tanulmányok

Budapest, 2018

Fátyol Zoltán: Hamulétra

Budapest, 2022

Fecske Csaba: Kiűzetés. Válogatott és új versek

Budapest, 2017

Fecske Csaba: Nehéz világgá menni

Budapest, 2018

Ferdinandy György: Szól a kakas

Budapest, 2022

Ferdinandy György: Tambo

Budapest, 2021

Finta Éva: Noé bárkáján rózsatő

Budapest, 2021

Fisch Gábor László: Nagyapó meséi

Budapest, 2011

Fisch Gábor László: Nagyapó meséi 2.

Budapest, 2013

Fisch Gábor László: Rapandi és a váci remete

Budapest, 2017

Fisch Gábor László: Rapandi és a varázspálca

Budapest, 2016

Fisch Gábor László: Rapandi és az elveszett szobor

Budapest, 2015

Füzesi Magda: Tenyered fáin tarka madár

Budapest, 2021

Gere István (szerk.): Ambrus Zoltán válogatott novellái

Budapest, 2009

Gilányi Magdolna: Útszéli virágok… Bőle Kornél domonkos szerzetes életútja

Budapest, 2022
Open access

Gion Nándor: Ezen az oldalon. Novellafüzérek, regények

Budapest, 2019

Gulyás Imre: Egy alföldi falu arcai. Tiszanána ma

Budapest, 2019

Gy. Szabó András: A végakarat

Budapest, 2018

Gy. Szabó András: Legenda ez is. Irodalmi tanulmányok, esszék

Budapest, 2014

Győri László: Aki ha voltam

Budapest, 2022

Hajnal Géza: Egyes szám harmadik

Budapest, 2014

Halász Péter: Nem lehet nyugtunk …! Esszék, gondolatok, útirajzok a moldvai magyarokról

Budapest, 2004

Halmai Tamás: Isten peremén. Iancu Laura költői világa

Budapest, 2019

Hamar Péter: „Mintha a felhők fölött állna...”. A Móricz-portré ellenfényben

Budapest, 2022

Hamar Péter: Karöltve a kísértettel. Balázs Béla utolsó évei

Budapest, 2017

Hazai Kinga: Volt egyszer az Alkotó. A szerzői és öröklési jog szerepe a szellemi alkotások társadalmi érvényesülésében

Budapest, 2023

Hegedűs Imre János: Repkény a falon. Esszék, tanulmányok, jegyzetek

Budapest, 2016

Hegedűs Imre János: Székelyek, atyámfiai. Novellák

Budapest, 2019

Hegedűs Imre János: Székelyország. Szerelmes földrajz

Budapest, 2017

Hegedűs Imre János: Zsenge Ármádia

Budapest, 2022

Heltai Gáspár: Fabulák. A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái és oktató beszédei valamint azoknak értelme

Budapest, 2017

KBART