Magyar Napló Kiadó

Könyvek

Fisch Gábor László: Rapandi és az elveszett szobor

Budapest, 2015

Fisch Gábor László: Rapandi és a varázspálca

Budapest, 2016

Fisch Gábor László: Rapandi és a váci remete

Budapest, 2017

Gion Nándor: Ezen az oldalon. Novellafüzérek, regények

Budapest, 2019

Gulyás Imre: Egy alföldi falu arcai. Tiszanána ma

Budapest, 2019

Gy. Szabó András: Legenda ez is. Irodalmi tanulmányok, esszék

Budapest, 2014

Gy. Szabó András: A végakarat

Budapest, 2018

Hajnal Géza: Egyes szám harmadik

Budapest, 2014

Halász Péter: Nem lehet nyugtunk …! Esszék, gondolatok, útirajzok a moldvai magyarokról

Budapest, 2004

Halmai Tamás: Isten peremén. Iancu Laura költői világa

Budapest, 2019

Hamar Péter: Karöltve a kísértettel. Balázs Béla utolsó évei

Budapest, 2017

Hegedűs Imre János: Székelyország. Szerelmes földrajz

Budapest, 2017

Hegedűs Imre János: Repkény a falon. Esszék, tanulmányok, jegyzetek

Budapest, 2016

Hegedűs Imre János: Székelyek, atyámfiai. Novellák

Budapest, 2019

Heltai Gáspár: Fabulák. A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái és oktató beszédei valamint azoknak értelme

Budapest, 2017

Hermann Róbert: Negyvennyolcas történetünk mai állása

Budapest, 2011

Iancu Laura: Karmaiból kihullajt. Versek

Budapest, 2007

Iancu Laura: Szeretföld. Elbeszélés

Budapest, 2011

Iancu Laura: Kinek a semmi a mindene. Versek

Budapest, 2012

Iancu Laura: Petrás Incze János (színmű)

Budapest, 2013

Iancu Laura: Míg kabátot cserél Isten. Versek

Budapest, 2014

Iancu Laura: Éjszaka a gyermek. Versek, litánia

Budapest, 2017

Iancu Laura: Gerlice. Gyorsröptű írások

Budapest, 2018

Iancu Laura: András érkezésére. Versek

Budapest, 2019

Illyés Gyula: Ráadás élet. Válogatott és kiadatlan versek

Budapest, 2012

Illyés Gyula: Ítélet előtt

Budapest, 2014

Illyés Gyula: Magyarok. Naplójegyzetek

Budapest, 2016

Illyés Gyula: Oroszország. Útirajz, Naplójegyzetek, Levelek

Budapest, 2019

Ircsik Vilmos: Jaj, akinek nincs otthona

Budapest, 1999

Ircsik Vilmos: Negyven év némaság. Életrajzi regény

Budapest, 2005

Ircsik Vilmos: Augusztus hava. Regény

Budapest, 2006

Ircsik Vilmos: Kertek és kerítések. Összegyűjtött novellák és elbeszélések

Budapest, 2014

Ircsik Vilmos: Bűnök és bűnhődések. Elemzések, esszék, tanulmányok a magyar, német és orosz irodalomból

Budapest, 2017

Ircsik Vilmos: Sétálóidőn. Új novellák és elbeszélések 2014-2018

Budapest, 2020

Jakab-Köves Gyopárka: A konokok. A hősök kora

Budapest, 2013

Jakab-Köves Gyopárka: Bal nyolcas

Budapest, 2017

Jánosi Zoltán: „Szólítlak, hattyú”. Válogatott írások Nagy László életművéről

Budapest, 2006

Jánosi Zoltán (szerk.): „Leszek haláltól ronthatatlan”. Olvasókönyv Ratkó József életművéhez

Budapest, 2010

Jánosi Zoltán (szerk.): Hit és nemzet. Tőkés László breviáriuma

Budapest, 2017

Jezsó Ákos: Megyek túlra. Nagyszüleim emlékére

Budapest, 2017

Jezsó Ákos: Mátyás király égig érő fája. Mesél a történelem

Budapest, 2019

Tverdota György (szerk.): József Attila válogatott versei

Budapest, 2005

Zsille Gábor (szerk.): Kalász Márton összes verse

Budapest, 2009

Kelemen Erzsébet: Getszemáni magány. Dráma Teleki Pálról két felvonásban

Budapest, 2003

Kelemen Erzsébet: Happy Birthday! Variációk egy témára (Monodrámák)

Budapest, 2008

Kenéz Ferenc: A visszaírt betű. Válogatott versek (1972-2018)

Budapest, 2020

Kenéz Ferenc: Pukkancs Füle-királysága. Gyermekversek egykori felnőtteknek

Budapest, 2014

Király Farkas: Sortűz

Budapest, 2018

Kiss Judit Ágnes: A keresztanya. Szomor Veron történetei

Budapest, 2013

Kocsis Csaba: Ezüstkert. (Színjáték három felvonásban Bessenyei György bihari éveiről)

Budapest, 2005

KBART