Magyar Napló Kiadó

Könyvek

Jánosi Zoltán: „Szólítlak, hattyú”. Válogatott írások Nagy László életművéről

Budapest, 2006

Jánosi Zoltán (szerk.): „Leszek haláltól ronthatatlan”. Olvasókönyv Ratkó József életművéhez

Budapest, 2010

Jánosi Zoltán (szerk.): Harangokkal írt évszázad, 1920-2020. Történelmi elemzések, esszék, szépirodalmi művek a trianoni békediktátumról és következményeiről

Budapest, 2021

Jánosi Zoltán (szerk.): Hit és nemzet. Tőkés László breviáriuma

Budapest, 2017

Jávorszky Béla: Fordul a világ. Rendszerváltó nagykövetként Finnországban és a Baltikumban

Budapest, 2021

Jezsó Ákos: Mátyás király égig érő fája. Mesél a történelem

Budapest, 2019

Jezsó Ákos: Mécses a ködben

Budapest, 2021

Jezsó Ákos: Megyek túlra. Nagyszüleim emlékére

Budapest, 2017

Kelemen Erzsébet: Getszemáni magány. Dráma Teleki Pálról két felvonásban

Budapest, 2003

Kelemen Erzsébet: Happy Birthday! Variációk egy témára (Monodrámák)

Budapest, 2008

Kenéz Ferenc: A visszaírt betű. Válogatott versek (1972-2018)

Budapest, 2020

Kenéz Ferenc: Pukkancs Füle-királysága. Gyermekversek egykori felnőtteknek

Budapest, 2014

Király Farkas: Sortűz

Budapest, 2018

Kiss Judit Ágnes: A keresztanya. Szomor Veron történetei

Budapest, 2013

Kocsis Csaba: Ezüstkert. (Színjáték három felvonásban Bessenyei György bihari éveiről)

Budapest, 2005

Kocsis Csaba: Kádár vitéz útja

Budapest, 2013

Kondor László: Csak néhány év

Budapest, 2008

Kovács Andrea - Medgyesy S. Norbert - Rétfalvi Balázs: Énekek Szent Márton püspök tiszteletére

Budapest, 2017

Kovács Andrea - Medgyesy S. Norbert (szerk.): Énekek Szent István király tiszteletére

Budapest, 2014

Kovács Andrea - Medgyesy S. Norbert (szerk.): Énekek Szent László király tiszteletére

Budapest, 2017

Kovács István: „Egy a lengyel a magyarral”. A szabadságharc ismeretlen lengyel hősei. Történelmi esszék

Budapest, 2014

Kovács István: „Érdek és szeretet”. Lengyel visszaemlékezések a szabadságharcra 1848-1849

Budapest, 2016

Kovács István: A gyermekkor tündöklete. Regény

Budapest, 2006

Kovács István: A lét vonalkód-fényei. Egybegyűjtött versek

Budapest, 2020

Kovács István: Az idő torkában. Válogatott versek

Budapest, 2007

Kovács István: Bem tábornok. Az örök remények hőse

Budapest, 2014

Kovács István: Csoda a Visztulánál és a Balti-tengernél. Pilsudski … Katyn … Szolidaritás. A XX. Századi lengyel történelem sorsfordulói

Budapest, 2012

Kovács István: Honvédek, hírszerzők, légionisták. A szabadságharc lengyel résztvevőinek életrajzi lexikona 1848-1849

Budapest, 2015

Kovács István: Kézmozdulat a szürkületben. Versek

Budapest, 2004

Kovács István: Shakespeare a Corvin közben. Versek

Budapest, 2018

Kovács István (szerk.): Balassi Bálint válogatott versei

Budapest, 2004

Kovács Orsolya Zsuzsanna: Lengyel mozaik. Tizennégy interjú

Budapest, 2014

Kováts Gábor: Huba a Nagyvízen

Budapest, 2021

Körmendy Károly: A múlt árnyékában

Budapest, 2015

Kürti László: Testi misék. Versek

Budapest, 2012

Lászlóffy Csaba: Vasárnapi pszichoanalízis. Válogatott versek

Budapest, 2019

Lehóczky Ágnes: Paimpszeszt. Válogatott és új versek

Budapest, 2015

Lőrincz György: A szív hangjai

Budapest, 2014

Lőrincz György: Pusztulás. Regény

Budapest, 2007

Luzsicza István: Az artista estére hazamegy. Versek

Budapest, 2006

Magyary Ágnes: Rövidzárlat az alvilágban. Kisregény

Budapest, 2016

Magyary Ágnes: Víziló a Szamosban

Budapest, 2018

Majoros Sándor: Rejtőzködő határok

Budapest, 2021

Marosi Gyula: A Dunánál. Elbeszélések és novellák

Budapest, 2014

Marosi Gyula: A nílusi krokodil. Elbeszélések, novellák

Budapest, 2011

Marosi Gyula: Az ifjúság tört szárnyú madara. Elbeszélések és novellák

Budapest, 2020

Marosi Gyula: Generalisszimusz az Akácfa utcában. Elbeszélések és novellák

Budapest, 2016

Marossy Endre: Mecséri János ezredes és ötvenegy katonájának hadbírósági pere, 1958

Budapest, 2018

Marossy Endre: Pércsi Lajos őrnagy és társai hadbírósági pere, 1958. Schmidt-kastély, Óbuda, 1956

Budapest, 2019

Medgyesy S. Norbert (szerk.): Ecclesia Agathae. A 250 esztendős perenyei templom tanulmánykötete és népének-hanglemezei

Budapest, 2011

KBART