Magyar Napló Kiadó

Könyvek

Iancu Laura: Míg kabátot cserél Isten. Versek

Budapest, 2014

Iancu Laura: Petrás Incze János (színmű)

Budapest, 2013

Iancu Laura: Szeretföld. Elbeszélés

Budapest, 2011

Illyés Gyula: Ítélet előtt

Budapest, 2014

Illyés Gyula: Magyarok. Naplójegyzetek

Budapest, 2016

Illyés Gyula: Oroszország. Útirajz, Naplójegyzetek, Levelek

Budapest, 2019

Illyés Gyula: Ráadás élet. Válogatott és kiadatlan versek

Budapest, 2012

Ircsik Vilmos: Augusztus hava. Regény

Budapest, 2006

Ircsik Vilmos: Bűnök és bűnhődések. Elemzések, esszék, tanulmányok a magyar, német és orosz irodalomból

Budapest, 2017

Ircsik Vilmos: Jaj, akinek nincs otthona

Budapest, 1999

Ircsik Vilmos: Kertek és kerítések. Összegyűjtött novellák és elbeszélések

Budapest, 2014

Ircsik Vilmos: Negyven év némaság. Életrajzi regény

Budapest, 2005

Ircsik Vilmos: Sétálóidőn. Új novellák és elbeszélések 2014-2018

Budapest, 2020

Jakab-Köves Gyopárka: A konokok. A hősök kora

Budapest, 2013

Jakab-Köves Gyopárka: Bal nyolcas

Budapest, 2017

Jánoki-Kis Viktória: Átlépsz velem a víz fölött

Budapest, 2021

Jánosi István - Pusztay János (szerk.): Határtalan magyar irodalom I.

Budapest, 2020

Jánosi Zoltán: „Szólítlak, hattyú”. Válogatott írások Nagy László életművéről

Budapest, 2006

Jánosi Zoltán: Antigoné gyűrűi. Kézjelek Kreón árnyékára

Budapest, 2022

Jánosi Zoltán (szerk.): „Leszek haláltól ronthatatlan”. Olvasókönyv Ratkó József életművéhez

Budapest, 2010

Jánosi Zoltán (szerk.): Harangokkal írt évszázad, 1920-2020. Történelmi elemzések, esszék, szépirodalmi művek a trianoni békediktátumról és következményeiről

Budapest, 2021

Jánosi Zoltán (szerk.): Hit és nemzet. Tőkés László breviáriuma

Budapest, 2017

Jávorszky Béla: Fordul a világ. Rendszerváltó nagykövetként Finnországban és a Baltikumban

Budapest, 2021

Jezsó Ákos: Mátyás király égig érő fája. Mesél a történelem

Budapest, 2019

Jezsó Ákos: Mécses a ködben

Budapest, 2021

Jezsó Ákos: Megyek túlra. Nagyszüleim emlékére

Budapest, 2017

Kelemen Erzsébet: Getszemáni magány. Dráma Teleki Pálról két felvonásban

Budapest, 2003

Kelemen Erzsébet: Happy Birthday! Variációk egy témára (Monodrámák)

Budapest, 2008

Kenéz Ferenc: A visszaírt betű. Válogatott versek (1972-2018)

Budapest, 2020

Kenéz Ferenc: Pukkancs Füle-királysága. Gyermekversek egykori felnőtteknek

Budapest, 2014

Király Farkas: Sortűz

Budapest, 2018

Király Farkas: Sortűz (2. kiadás)

Budapest, 2022

Király Farkas: A végtelen meghosszabítása

Budapest, 2022

Kiss Judit Ágnes: A keresztanya. Szomor Veron történetei

Budapest, 2013

Kocsis Csaba: Ezüstkert. (Színjáték három felvonásban Bessenyei György bihari éveiről)

Budapest, 2005

Kocsis Csaba: Kádár vitéz útja

Budapest, 2013

Kondor László: Csak néhány év

Budapest, 2008

Kovács Andrea - Medgyesy S. Norbert - Rétfalvi Balázs: Énekek Szent Márton püspök tiszteletére

Budapest, 2017

Kovács Andrea - Medgyesy S. Norbert (szerk.): Énekek Szent István király tiszteletére

Budapest, 2014

Kovács Andrea - Medgyesy S. Norbert (szerk.): Énekek Szent László király tiszteletére

Budapest, 2017

Kovács István: „Egy a lengyel a magyarral”. A szabadságharc ismeretlen lengyel hősei. Történelmi esszék

Budapest, 2014

Kovács István: „Érdek és szeretet”. Lengyel visszaemlékezések a szabadságharcra 1848-1849

Budapest, 2016

Kovács István: A gyermekkor tündöklete. Regény

Budapest, 2006

Kovács István: A lét vonalkód-fényei. Egybegyűjtött versek

Budapest, 2020

Kovács István: Az idő torkában. Válogatott versek

Budapest, 2007

Kovács István: Bem tábornok. Az örök remények hőse

Budapest, 2014

Kovács István: Csoda a Visztulánál és a Balti-tengernél. Pilsudski … Katyn … Szolidaritás. A XX. Századi lengyel történelem sorsfordulói

Budapest, 2012

Kovács István: Honvédek, hírszerzők, légionisták. A szabadságharc lengyel résztvevőinek életrajzi lexikona 1848-1849

Budapest, 2015

Kovács István: Kézmozdulat a szürkületben. Versek

Budapest, 2004

Kovács István: Shakespeare a Corvin közben. Versek

Budapest, 2018

KBART