Aniszi Kálmán: Felemás idill. Elbeszélések, esszénovellák (Budapest, 2018)

Aniszi Kálmán (1939) író, pub­licista, szerkesztő, nyugalmazott egyetemi oktató. A liabe§-Bolyai Egyetem filozófia szakán szerzett tanári oklevelet. 1971-1985 kö­zött a kolozsvári „Ion Andreescu” Képzőművészeti Egyetem taná­ra, ahol filozófiát, filozófiatörté­netet, esztétikát és etikát okta­tott. 1985-1990 között a Korunk folyóirat szerkesztője. 1990-től Magyarországon él. 1991—1994 között a Zrínyi Kiadó felelős szer­kesztője, közben a miskolci Böl­csész Egyesületnél filozófiatör­ténetet oktatott. írásaiban főleg etikai, művészetelméleti és ki­sebbségi kérdésekkel foglalkozik. A Magyar írószövetség tagja, a Ma­gyar Kultúra Lovagja.

Next