Bartusz-Dobosi László: Füstvirágok. Novellák (Budapest, 2016)

Anovelláskötet Bartusz- Dobosi László hete­dik önálló, első szép­­irodalmi kötete. Olyan írások alkotják, amelyek egymáshoz tartalmilag szorosan nem kap­csolódnak, de összeköti őket az elmélyült megfigyelésen ala­puló, metaforikus nyelvezetük. Az izgalmas történetvezetés, az aprólékos leírás és az allegori­kus tartalom kiegyensúlyozott élményt kínál az olvasónak. A novellák között találhatunk például a magyar történelem egyes szakaszaira vonatkozó írást (Prímszámok), filozófiai ihletettségű alkotást (Königsber­get elhagyni), mély, kontemp­lativ szemléletű „imádságot” (Sámli), a latinitás gyönyörűsé­geibe merülő visszaemlékezést (Ante, apud, ad, adversus...), il­letőleg könnyedebb, a fantázia bravúros játékára épülő írást (Virág utczai angyalok). A kötet előszavában a szer­ző ezt vallja: „Az írás függőség. Nem lehet nem írni.” Bartusz- Dobosi ezzel a magától értetődő természetességgel vetette pa­pírra megfigyeléseit az emberi lélekről. A könyvben szereplő írások jelentős hányada kortárs alko­tók, barátok, példaképek előtt való tisztelgés, többek között Csengey Dénes, Garai István, Halmai Tamás, láncú Laura, Tüs­kés Tibor előtt.

Next