Csillag Tamás: Megtalált ország (Budapest, 2017)

ЦЖ? I , rszágra, hazára találni kivéte­li les kegyelem egy ember éle­tében akkor, ha ezt a hazát a nyelv által, a versben leli, teremti meg. Csillag Tamást nem találjuk az iro­dalmi élet sűrűjében, nevével nem gyakran találkozunk a folyóiratok és irodalmi portálok forgószínpa­dán. Ez az idén harmincéves, Gyu­lán született fiatalember a „körön” kívül állók újszerűségét, friss le­vegőjét hozza magával, a meglepe­tés lendületével. Mentes a kortárs költőket olykor gúzsba kötő kény­szerektől, mondandóját nem mé­ricskéli a szakmaiság vagy éppen a kultúrpolitika patikamérlegén, nem korlátozzák ilyen-olyan köte­lezettségek. Verseiben felszabadul­tan, őszintén tárja elénk legbensőbb gondolatait, érzéseit - rímekben és szabad versekben egyaránt. Csillag Tamás bemutatkozó kö­tete, ahogy azt a címe is sugallja, egy útkeresés története. Egy férfi bolyongása Európában, hazakere­sése Magyarországon - és önnön életében, lelke tartományaiban. A versek feszesen követik egymást, összesen hat, egyenként tíz versből álló ciklusba rendezve; valamennyi fejezet egy-egy életkorral és az an­nak megfelelő élethelyzetekkel fog­lalkozik. Az útkeresés végén, a záró szakaszban már a férj, a családapa szól hozzánk a beteljesült szerelem örömével, a megtalált országból. Csillag Tamás MEGTALÁLT ORSZÁG

Next

/
Oldalképek
Tartalom