Fecske Csaba: Kiűzetés. Válogatott és új versek (Budapest, 2017)

A Kiűzetés című gyűjtemény Fecske Csaba eddigi — mintegy negyvenéves — költői munkás­ságának kvintesszenciája. Fő szervezőelve a kronológia: az egymást követő önálló kötetek sorrendjében követik egymást a kötetek címét viselő ciklusok és az alaposan megrostált versek. Nagy időtávot fog át a könyv: míg a nyitóciklus alapját kitevő Majd máshol című kötet meg­jelenési dátuma 1998, addig a zárásként szereplő újabb versek egy részével már az idei év ter­mése is terítékre kerül. Korábbi köteteiből - Arcok holdudvara, Vakfolt, Holdfényben — a költő szigorú válogatásának köszönhe­tően nem kerültek darabok a vá­logatásba, mint ahogyan kihagy­ta az egyébiránt munkásságának jelentős részét képező és kötetek­ben megjelent gyermekverseit is. Annak ellenére, hogy a könyv anyaga egynemű, a tradicionális költészet jelentékeny produk­tuma, úgy tematikailag, mint formailag - nagyon változatos és sokszínű. A költő játszi köny­­nyedséggel bánik a nyelvvel, ugyanúgy otthon van az antik időmértékes, mint a magyaros, ütemhangsúlyos és egyéb verse­lésben. A sötét, olykor drámai hangvételű versek ellenére derűs, optimista kicsengésű kötetnek mondható a Kiűzetés, jó érzéssel, lélekben erősödve teheti le kezé­ből az olvasó: szerethető költe­mények gyűjteménye.

Next

/
Oldalképek
Tartalom