Gion Nándor: Ezen az oldalon. Novellafüzérek, regények - Rádiusz Könyvek 3. (Budapest, 2019)

Gion Nándor (1941-2002) délvi­déki születésű író életműve teljes fejezettel szerepel a középiskolai irodalomtankönyvekben; a végző­sök legtöbb prózaanyaga éppen az 1971-es Ezen az oldalon című kö­tetből származik. A most közre­adott könyv a címadó mű írásai mellett tartalmazza az 1985-ös Az angyali vigasság és az 1996-os Mint a felszabadítók című kötet novellafüzéreit, valamint - Ma­radjon a galamb címmel - az ez­redfordulón írott „pesti” novellák egyik ciklusát: a festőművész tör­téneteit is. Gion novellafüzérei olvashatók regényekként, de az egyes fejezetek önálló novellák­ként is megállják a helyüket. A történetek az 1940-es évek ha­gyományőrző délvidéki falusi kör­nyezetéből az ezredforduló Buda­pestjére érkeznek meg; csaknem az író egész pályáját leírják. így az életmű minden szakaszába bete­kintést engednek. Az angyali vi­gasság és a Mint a felszabadítók című sorozat e könyvben jelenik meg először hiánytalanul és „teljes műként”, a Maradjon a galamb prózafüzér pedig önálló ciklus­ként.

Next

/
Oldalképek
Tartalom