Gy. Szabó András: Legenda ez is. Irodalmi tanulmányok, esszék (Budapest, 2014)

Gy. Szabó András előadóművészként és esszéíróként is azt vallja, hogy „a régi magyar irodalom irányt adó sarkcsillag lehet a mai ember számára. Igazodási pont.” Ugyanaz az olvasmány, ha az emberi élet különféle szakaszaiban megtalál minket, eltérő árnyalatait, rétegeit képes megmutatni nekünk. Mindegyikünknek megvan a saját Mikes Kelemenje, Balas­sija, Csokonaija - szerencsés esetben. Ám olykor elsétálnak mellettünk, vagy árnyékban maradnak, nem tárulkoznak fel. Megeshet viszont, hogy éppen egy ilyen kötet olvasása közben figyelünk fel néhány mondatra, verssorra, majd kíváncsiak leszünk arra az emberre, aki ezeket a sorokat papírra vetette - akár több száz évvel ezelőtt. A szerzőnek megvan a saját olvasata ezekről a „lélekvezető” művekről. Magá­hoz emeli, fényre tartja, nézegeti, forgat­ja a kezében őket, és meglátja bennük saját magát, valamint azokat a láthatat­lan ösvényeket is, amelyek újra és újra elvezetik hozzájuk őt. Irodalmi tanul­mányokba bújtatott, személyes hangú vallomások sora van itt felfűzve. Gy. Szabó András olyan előadói esz­közökkel komponálja meg írásait, ame­lyek segítenek az olvasott élmények tol­mácsolásában is, a szerző jelenléte pedig szinte hívja az olvasót arra, hogy vele tartson, felfedezőútra induljon e művek­nek mindig valami új, rejtett arcát meg­mutató világában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom