Hamar Péter: Karöltve a kísértettel. Balázs Béla utolsó évei (Budapest, 2017)

Az új évezred mintha elfe­ledkezett volna Balázs Bélá­ról. Neve minden esztendőben felbukkan ugyan a róla elne­vezett művészeti díj kiosztá­sakor, de művei újrakiadására már ritkán akad vállalkozó, darabjait nem játsszák a szín­házak, és műfaj teremtőnek számító filmesztétikai alapve­tése fölött is eljárt az időjob­bára csak történeti jelentősége maradt meg. A Kékszakállú herceg vára és A fából faragott királyfi Bartók Béla muzsiká­jával változatlanul szerepel a világ operaszínpadain, de rit­kán tudatosul, hogy irodalmi hátterüket Balázs Béla miszté­riumjátékai teremtették meg. Csak a törvényszerűen be­következő felejtési folyamat számlájára írható a Nyugat első nemzedékéhez tartozó szerző hírnevének csökke­nése, vagy ebben más okok is szerepet játszanak? Erre és más kérdésekre is választ ke­res Hamar Péter filmesztéta, irodalomtörténész munkája, amely az emigrációból hazaté­rő művész életének utolsó éveit mutatja be 1945-től 1949-ben bekövetkező haláláig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom