Somos Béla: Miért ír az ember? Kérdezték tanítványaim (Budapest, 2018)

Valóban elhangozhatott, akár kö­zépiskolai irodalomórán, akár má­sutt - de felvetődhet írókban, írók között is, beszélgetve, tűnődve, vi­tázva: miért ír az ember? Somos Béla könyve ennek a kér­désnek ered nyomába, végigjárva a betűvetés történetét a barlangraj­zoktól az ékírásos agyagtáblákon és Gutenbergen keresztül a han­goskönyvekig, az írásra késztető okokat klasszikusok hosszú sorá­val példázva Horatiustól, Balassi­tól kezdve Aranyon, Babitson át József Attiláig, Vas Istvánig. A kötet második felének ezred­fordulós ars poeticái egy 1997- 1998 körül tervezett antológia em­lékeivel vezetnek át a közelmúlt­ba, hogy a szerző az akkor alkotó, mára már sokszor csak műveik ré­vén köztünk élő költők (többek kö­zött Faludy György, Határ Győző, Nagy Gáspár), valamint megannyi kortárs, így Kiss Benedek, Serfőző Simon, Baranyi Ferenc és mások - hitvallásról vagy olykor annak hiá­nyáról szóló - verseivel és leveleivel, majd saját zárlatával próbálja kör­vonalazni a választ kérdésünkre: miért ír az ember? 1800 Ft 9 786155 641169

Next

/
Oldalképek
Tartalom