Szakolczay Lajos: Korunk farsangja. Tanulmányok, esszék kritikák (Budapest, 2016)

Szakolczay Lajos, a méltán nagy népszerűségnek ör­vendő irodalomtörténész és művészetkritikus új kötetében sem hazudtolja meg magát. A sokszínűség mellett - irodalom, képzőművészet, palimpszeszt­­játék, sport — régebbi és frissebb írásai közt is harmóniát teremt. A legnagyobb, évtizedeket átfo­gó időhatár a 111 éve született József Attilát ünneplő írásokban van, hiszen az A világ gyémánt­tengelye című ciklus nem csu­pán az irodalmi jellegű kritiká­kat fogja egybe, hanem kitér az egyéb műfajok (előadóművészet, képzőművészet, film) költő-meg­­idézésére is. A Tegnap és ma változatosságát ugyancsak az idő hullámzása, a műfaji sokarcúság (költészet, próza, dráma), valamint az egye­temes magyar irodalom határon kívüli értékeinek az összetobor­­zása adja. A fejezetben szó van az I. világháborús versekről és az erdélyi magyar irodalom hatva­nas éveiről éppúgy, mint jelentős alkotók életpályájáról vagy egy­­egy művéről (Kós Károly, Határ Győző, Sík Sándor). A több műfajú kritikák (Bűvölet s bűvölő) invenciózus építkezése és a Túlnan műfajhatárokat átlé­pő komoly játszadozásai — a mű­kritikus a képzőművészet mellett szocio-novella és sport témában is növesztgeti körmeit - nem akármilyen élményt nyújtanak. Szakolczay Lajos 2016-ban az Orpheusz Kiadó Az év legsikere­sebb szerzője díját is elnyerte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom