Vasy Géza: Fölrepültek rajban (Budapest, 2021)

Vasy Géza irodalomtörténész új kötetében a Kilencek indulását, pályaívének alakulását, költői ki­bontakozását mutatja be, portré­it tárja elénk. A költők - Győri László, Kiss Benedek, Konczek József, Kovács István, Mezey Ka­talin, Oláh János, Péntek Imre, Rózsa Endre és Utassy József — életútjának keresztmetszetében feltárul a 60-70-es évek Ma­gyarországának megmerevedett kulturális légköre, hátráltató irodalompolitikája, átélhetjük az irodalmi pályaépítés nehézsége­it, a kötetkiadás vontatottságát és buktatóit. A szerző a kötetben elénk válogatta ezeknek a mesebe­li költőknek a legszebb, legidőt­­állóbb verseit is. A Fölrepültek zaj­ban méltó tisztelgés a Kilencek költőcsoport tagjai előtt.

Next