Végh Attila: Virrasztó Jenő álmai. Novellák (Budapest, 2012)

Zarathustra és Esti Kornél vélet­len találkozása Virrasztó Jenő­ben. Véletlen és sorsszerű, furcsa és ismerős álmok ezek. Virrasztó ébren álmodik, álmában éber. Kalandjai és álmai odakint, az „objektív” világban semmiben nem különböznek azoktól, ame­lyeket nap mint nap mindenki átél. Virrasztó mégis mélyebben él, mint a többiek. Virraszt. Érzé­kenysége, mely soha ki nem al­szik, a legsebezhetőbb lénnyé teszi őt az ég alatt. Ez az ereje. A termé­szet nagy körforgására, a körkö­rös időre fölfeszített novellafüzér­­esszéregény-fabulaeposz „ szelíden befelé tessékeli" az olvasót. A töb­bit majd ott, bent.

Next

/
Oldalképek
Tartalom