Zsille Gábor (szerk.): A századelő költészete. Válogatás az év versei című antológia köteteiből (2002-2017) (Budapest, 2017)

A századelő költészete 244 költő verseit tárja az olvasó elé, s ezzel mintegy a Feszty-körképhez ha­sonlóan felvonultatja századelőnk költészetének legjavát. Az idős mestertől az ígéretes tehetségekig, a klasszikus versformák művelői­től a prózavers képviselőiig, a tö­mör, végletekig csiszolt műveken át a könnyed mélységekig, az em­beri viszonyok megjelenítésétől a társadalmi kérdések bemutatásáig megtalálja az olvasó a maga szá­mára kedves alkotókat, verseket. És nem mellékesen: megismerhet­jük a kötetből azokat, akiket majd az utókor fog kiválasztani magá­nak, hogy klasszikusként legyenek jelen irodalmunkban, ahogy az előző század elejének nagyjai.

Next

/
Oldalképek
Tartalom