Basics Beatrix - Barczi, Július: Betlér és az Andrássyak (Budapest, 2022)

Basics Beatrix - Július Barczi Betlér és az Andrássyak Martin Opitz Kiadó Kevés olyan nemesi családot ismerünk Magyaror­szágon, amelynek tagjai az Andrássyakhoz hasonló jelentős szerepet töltöttek be a nemzeti történelem évszázadai során. Ez a szerep változó volt, attól füg­gően is, hogy a mindenkori hatalom mellett álltak, vagy éppen ellene fordultak. 1676-ra, amikor bárói rangot kaptak, már ősök hosszú sora bizonyította kiemelkedő voltukat. A következő két évszázad során a család hírneve és gazdagsága folyamatosan növekedett, de a család­történeti csúcspont kétségtelenül a 19. század, amikor szinte nem született olyan Andrássy, aki az országos politikában, közéletben ne tett volna szert kiemelkedő jelentőségre. Gróf Andrássy Gyula személyében pedig bízvást mondhatjuk, az egyetemes történelem egyik kiemelkedő alakját értékelhetjük. Az arisztokrata családok csaknem mindegyikének voltak műtárgyai. A birtokukban felhalmozódott arany és ezüst ötvöstárgyak, ékszerek, fegyverek, festmények, textilek az évszázadok során egyre gyarapodtak, a családok gazdagságának értékmérői lettek, generációról generációra öröklődtek. A betléri Andrássy-gyűjtemény csak egy kis része annak a kollekciónak, amelyet a család ezen ágának lehet tulajdonítani. Az Andrássy Manó és utódai által birtokolt kastélyok, várak, városi paloták közül csak a betléri kastély érte meg a 21. századot. Más rezidenciáik berendezései nem maradtak ránk, pontosabban az a kevés műtárgy, amely napjainkig megőrződött ezekből a pompás palotákból és kas­télyokból, jelenleg magán- és közgyűjteményekben található. A betléri kastély mai múzeumi léte és látogatható­­sága teljes mértékben egybecseng az Andrássyak korábbi szándékával - 1867-ben ők maguk nyitották meg Krasznahorka várában a múzeumot a nagy­közönség számára.

Next