Mentor Könyvek Kiadó

Könyvek

Berekméri Árpád-Róbert: Fegyver alatt. A marosvásárhelyi magyar királyi 27. székely honvéd könnyű hadosztály tisztikara 1940-1945

Marosvásárhely, 2008
Történelem

Gagyi József: Fejezetek Románia huszadik századi társadalomtörténetéhez

Marosvásárhely, 2009
Történelem

Serdült Benke Éva: Gerinceltörésben

Marosvásárhely, 2018
Történelem

Szilágyi Sándor: Hanyatló Erdély. Történelmi tanulmányok és arcképek a 17. és 18. századból - Erdélyi ritkaságok sorozat 8.

Marosvásárhely, 2013
Történelem

Tüdős S. Kinga: Háromszéki templomvárak. Erdélyi védőrendszerek a XV-XVIII. Században

Marosvásárhely, 2002
Történelem

Sebestyén Mihály (szerk.): Időtár 1. Marosvásárhely történeti kronológiája a kezdetektől 1848-ig

Marosvásárhely, 2009
Történelem

Sebestyén Mihály (szerk.): Időtár 2. Marosvásárhely történeti kronológiája 1848-1918

Marosvásárhely, 2010
Történelem

Sebestyén Mihály (szerk.): Időtár 3. Marosvásárhely történeti kronológiája 1919-1944

Marosvásárhely, 2011
Történelem

Sebestyén Mihály (szerk.): Időtár 4. Marosvásárhely történeti kronológiája 1945-1989

Marosvásárhely, 2014
Történelem

Sebestyén Mihály: Időtár 5/1. 1291-1899. Pótlások, kiegészítések, javítások az Időtár 1-2. kötetéhez

Marosvásárhely, 2015
Történelem

Sebestyén Mihály: Időtár 5/2. 1900-1944. Pótlások, kiegészítések, javítások az Időtár 2-3. kötetéhez

Marosvásárhely, 2016
Történelem

Sebestyén Mihály - Diamantstein-Derzsi György: Időtár 5/3. Kiegészítések, pótlások, javítások az I-II. kötethez. 13. század - 1918

Marosvásárhely, 2019

Sebestyén Mihály - Diamantstein-Derzsi György: Időtár. Tárgymutató az 5/2. és 5/3. kötetekhez

Marosvásárhely, 2021

Barabás László (szerk.): Iskola a magasban, iskola a mélyben. 20 éves a Marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskola

Marosvásárhely, 2010
Történelem

Tüdős S. Kinga: Jobbágyélet a fejedelemkori Erdélyben. Jövevényjobbágyok Háromszéken 1616-1698

Marosvásárhely, 2001
Történelem

Lázok János (szerk.): Káli Nagy Lázár visszaemlékezései. Az erdélyi magyar színészet hőskora 1792-1821 - Erdélyi ritkaságok sorozat 4.

Marosvásárhely, 2009
Történelem

Kovács András - Feszt György (szerk.): Két nap Kalotaszegen

Marosvásárhely, 2009
Történelem

Fodor Ferenc: Kilyénfalva

Marosvásárhely, 1995
Történelem

Piroska József: Küsmöd évszázadai

Marosvásárhely, 2002
Történelem

Ungvári Kiss Erzsébet: Lépések '90

Marosvásárhely, 2001
Történelem

Pál-Antal Sándor: Maros-széki intézmények és pecsétjeik a XVI. századtól 1867-ig

Marosvásárhely, 2004
Történelem

Benkő Károly: Marosvásárhely szabad királyi város leírása 1862-ben

Fordító: Szabó György
Marosvásárhely, 2001
Történelem

Pál-Antal Sándor: Marosvásárhely története. A kezdetektől 1848-ig

Marosvásárhely, 2009
Történelem

Pál-Antal Sándor - Szabó Miklós (szerk.): Marosvásárhely történetéből 1.

Marosvásárhely, 2007
Történelem

Pál-Antal Sándor - Simon Zsolt (szerk.): Marosvásárhely történetéből 3.

Marosvásárhely, 2013
Történelem

Pál-Antal Sándor: Marosvásárhely XVII-XVIII. századi jogszabályai és polgárnévsorai

Marosvásárhely, 2006
Történelem

Fodor István - Sebestyén Mihály (szerk.): Marosvásárhelyi krónikás füzetek 1. - Erdélyi ritkaságok sorozat 9.

Marosvásárhely, 2015
Történelem

Fodor István - Sebestyén Mihály (szerk.): Marosvásárhelyi krónikás füzetek 2. - Erdélyi ritkaságok sorozat 10.

Marosvásárhely, 2015
Történelem

Pál-Antal Sándor: Marosvásárhley vízellátás-története

Marosvásárhely, 2018
Történelem

Sebestyén Mihály (szerk.): Marosszéki krónikák 1.

Marosvásárhely, 2010
Történelem

Sebestyén Mihály (szerk.): Marosszéki krónikák 2.

Marosvásárhely, 2010
Történelem

Nemes Gyula: Marosszentgyörgy történetéből

Marosvásárhely - Marosszentgyörgy, 2012
Történelem

Kiss András: Más források - más értelmezések

Marosvásárhely, 2003
Történelem

Szabó Miklós - Jakab Sámuel: Mesél a múlt. Csíkjenőfalva 800 éves története

Marosvásárhely, 2001
Történelem

Pál-Antal Sándor: Mesterségem címere: Bodor Péter

Marosvásárhely, 2015
Történelem

Szabó Miklós: Művelődés és gazdálkodás az újkori Erdélyben

Marosvásárhely, 2003
Történelem

Nám Móréh M. Emese: Nyárádszentbenedek 700 éve

Marosvásárhely, 2010
Történelem

Sebestyén Mihály: Nyúlgát az idő ellen. Az erdélyi zsidóság történetéhez

Marosvásárhely, 2000
Történelem

Sebestyén Mihály: Penelopé ruhája. Fejezetek az erdélyi zsidóság történetéből

Marosvásárhely, 2016
Történelem

Kovács Kiss Gyöngy: Rendtartás és kultúra. Századok, mindennapok, változások Erdélyben

Marosvásárhely, 2001
Történelem

Bíró Donát: Szászrégen és vidéke

Marosvásárhely, 2006
Történelem

Demény Lajos: Székely Oklevéltár. Székely népesség-összeírások 1680-1692 - Új sorozat 8.

Marosvásárhely, 2006
Történelem

Pál-Antal Sándor: Székely önkormányzat-történet

Marosvásárhely, 2002
Történelem

Berekméri Árpád-Róbert et al. (szerk.): Székely századok. Emlékkötet Pál-Antal Sándor történész 80. születésnapjára

Marosvásárhely, 2019

Pál-Antal Sándor (szerk.): Székely székek a 18. században 1. Marosszék 1701-1722 között

Marosvásárhely, 2007
Történelem

Pál-Antal Sándor (szerk.): Székely székek a 18. században 2. Udvarhelyszék 1700-1722 között

Marosvásárhely, 2009
Történelem

Pál-Antal Sándor (szerk.): Székely székek a 18. században 3. Csík-, Gyergyó- és Kászonszék 1701-1722 között

Marosvásárhely, 2009
Történelem

Pál-Antal Sándor (szerk.): Székely székek a 18. században 4. Háromszék 1701-1722 között

Marosvásárhely, 2011
Történelem

Pál-Antal Sándor (szerk.): Székely székek a 18. században 5. Aranyosszék 1702-1722 között

Marosvásárhely, 2011
Történelem

Pál-Antal Sándor - Pál-Antal Judit (szerk.): Székely székek a 18. században 6. Az 1700-1722. évi székelyföldi összeírások névmutatója

Marosvásárhely, 2014
Történelem

KBART