Mentor Könyvek Kiadó

Könyvek

Szilágyi Sándor: Hanyatló Erdély. Történelmi tanulmányok és arcképek a 17. és 18. századból - Erdélyi ritkaságok sorozat 8.

Marosvásárhely, 2013
Történelem

Szöllősi Árpád: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945-2005

Marosvásárhely, 2009
Történelem

Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai 1. A Szoboszlai-csoport

Marosvásárhely, 2007
Történelem

Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai 2. Az érmihályfalvi csoport

Marosvásárhely, 2007
Történelem

Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai 3. A Dobai-csoport

Marosvásárhely, 2009
Történelem

Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai 4. A Fodor Pál-csoport

Marosvásárhely, 2010
Történelem

Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai 5. Az erdélyi kérdés, ahogy a túlélők látják

Marosvásárhely, 2012
Történelem

Török Miklós (szerk.): 1956. Szemtanúk. Németországban élő kortársak és forradalmárok emlékeznek 50 év távlatából

Marosvásárhely, 2006
Történelem

Tüdős S. Kinga: A régi gernyeszegi várkastély

Marosvásárhely, 2009
Történelem

Tüdős S. Kinga: Háromszéki templomvárak. Erdélyi védőrendszerek a XV-XVIII. Században

Marosvásárhely, 2002
Történelem

Tüdős S. Kinga: Jobbágyélet a fejedelemkori Erdélyben. Jövevényjobbágyok Háromszéken 1616-1698

Marosvásárhely, 2001
Történelem

Tüdős S. Kinga (szerk.): Erdélyi testamentumok 1. Hadviselő székelyek végrendeletei. Háromszék

Marosvásárhely, 2003
Történelem

Tüdős S. Kinga (szerk.): Erdélyi testamentumok 2. Erdélyi nemesek és főemberek végrendeletei

Marosvásárhely, 2006
Történelem

Tüdős S. Kinga (szerk.): Erdélyi testamentumok 3. Erdélyi nemesek és főemberek végrendeletei 1600-1660

Marosvásárhely, 2008
Történelem

Tüdős S. Kinga (szerk.): Erdélyi testamentumok 4. Erdélyi nemesek és főemberek végrendelete 1661-1723

Marosvásárhely, 2011
Történelem

Ungvári Kiss Erzsébet: Lépések '90

Marosvásárhely, 2001
Történelem

Zsigmond Károly: A Genersichek és utódaik

Marosvásárhely, 2015
Történelem

Pataki József: A csíki vashámor a 17. század második felében

Marosvásárhely, 2020
Kultúrtörténet, Történelem

Pál-Antal Sándor: A székelyek földje és népe

Marosvásárhely, 2013
Open access, Történelem

Pál-Antal Sándor: A székelyföld és városai

Marosvásárhely, 2003
Open access, Történelem

Pál-Antal Sándor: Marosvásárhely története. A kezdetektől 1848-ig

Marosvásárhely, 2009
Open access, Történelem

Pál-Antal Sándor: Székely önkormányzat-történet

Marosvásárhely, 2002
Open access, Történelem

Pál-Antal Sándor: Újabb szemelvények Erdély történetéből. Történelmi tanulmányok

Marosvásárhely, 2023
Open access, Történelem

Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek – 2018

Marosvásárhely, 2018
Open access, Történelem

Sebestyén Mihály: Penelopé ruhája. Fejezetek az erdélyi zsidóság történetéből

Marosvásárhely, 2016
Open access, Történelem

Ambrus Zoltán: Életstílus és kommunikáció. Alfred Adler individuálpszichológiája a XXI. század perspektívájában

Marosvásárhely, 2011
Tudomány

Balás Árpád: Zsebre szabott Marosvásárhely

Marosvásárhely, 2016
Tudomány

Bérczes Judit: Sok szálból erős kötelék

Marosvásárhely, 2015
Tudomány

Béres András: Bevezetés a színházesztétikába 1. Értékek és kategóriák

Marosvásárhely, 2000
Tudomány

Berszán Lídia: Fogyatékosság és családvilágok. A sérült gyermeket nevelő családok életminősége és speciális problémái

Marosvásárhely, 2008
Tudomány

Borsos Szabolcs: A létalkotó személy

Marosvásárhely, 1997
Tudomány

Caloi Teréz: Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére

Marosvásárhely, 1999
Tudomány

Csávossy György: Borászat

Marosvásárhely, 2006
Tudomány

Csávossy György: Jó boroknak szép hazája, Erdély. Hagyományok, hungarikumok az erdélyi borkultúrában

Marosvásárhely, 2012
Tudomány

Csegzi Sándor - Jung János - Kiss Elemér - Pál-Antal Sándor (szerk.): A tér úttörője. Bolyai János emlékév

Marosvásárhely, 2002
Tudomány

Csiszár Anna Adrienn: Szemészet

Marosvásárhely, 2004
Tudomány

Dienes Sándor: Munkaorvostan. Foglalkozás, egészség, kórtünetek

Marosvásárhely, 2001
Tudomány

Fodor Ferenc: Üzenet a látóknak

Marosvásárhely, 1996
Tudomány

Gagyi József - Pletl Rita - Ungvári Zrínyi Ildikó - Ungvári Zrínyi Imre - Varga Attila: A társadalmi változások kommunikációs univerzuma

Marosvásárhely, 2009
Tudomány

Gagyi József (szerk.): Hagyományos és modern kommunikáció

Marosvásárhely, 2007
Tudomány

Höhn Mária: A Kelemen-havasok növényzetéről

Marosvásárhely, 1998
Tudomány

Jakab Sámuel: Életünk forrása, a termőföld. Talajtan- és környezettudomány-népszerűsítő írások

Marosvásárhely, 2009
Tudomány

Jakab Sámuel: Termőföldünk az őstelevény. Talajismertető

Marosvásárhely, 2004
Tudomány

Jung János - Egyed-Zs. Imre: Általános pathologia

Marosvásárhely, 1998
Tudomány

Kászoni Zoltán: Hal és horgászat Erdélyben

Marosvásárhely, 2001
Tudomány

Kászoni Zoltán: Vad és vadászat Erdélyben

Marosvásárhely, 2005
Tudomány

Kuti Márta (szerk.): Erdélyi lexikon - 1928

Marosvásárhely, 2002
Tudomány

Lázár Ferenc - Berecz Edgár: Egy kis borkultúra - Borivóknak való

Marosvásárhely, 2007
Tudomány

Major Andrea - Major Levente: Síkmértan

Marosvásárhely, 2001
Tudomány

Major Levente: Aritmetika és algebra feladatok és gyakorlatok gyűjteménye az általános iskolák V-VIII. osztályos tanulói részére

Marosvásárhely, 1997
Tudomány

KBART