Mentor Könyvek Kiadó

Könyvek

Csepreghy András - Csepreghy Henrik: Üdvözlet Marosvásárhelyről. A hajdani Marosvásárhely régi képes levelezőlapokon

Marosvásárhely, 2002
Művészet, Művészettörténet

Darvay Nagy Adrienne: Állandóban változékonyan

Marosvásárhely, 2003
Művészet, Művészettörténet

Darvay Nagy Adrienne: Bohócruhában

Marosvásárhely, 1998
Művészet, Művészettörténet

Deé Nagy Anikó: Laus libri. Nyomdász- és kiadójelvények a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár 15-16. századi kiadványaiban

Marosvásárhely - Csíkszereda, 2011
Művészet, Művészettörténet

Deé Nagy Anikó - Sebestyén-Spielmann Mihály - Vakarcs Szilárd (szerk.): Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára 1802-2002

Marosvásárhely, 2002
Művészet, Művészettörténet

Füsy Gyula - Lászlóffy Aladár: Torda és környéke régi képeslapokon

Marosvásárhely, 2001
Művészet, Művészettörténet

Hubbes László: Látomások a végső dolgok bűvöletében

Marosvásárhely, 2008
Művészet, Művészettörténet

Jánosházy György: Barabás Éva

Marosvásárhely, 2001
Művészet, Művészettörténet

Jánosházy György: Kákonyi Csilla

Marosvásárhely, 1999
Művészet, Művészettörténet

Jánosházy György: Marx József

Marosvásárhely, 2002
Művészet, Művészettörténet

Józsa István: Orth István

Marosvásárhely, 2007
Művészet, Művészettörténet

Kedei Zoltán: Beszélő ecset

Marosvásárhely, 2009
Művészet, Művészettörténet

Király István (szerk.): Fénytől fényig, ahogy Renate Kolcsár jr. látta

Marosvásárhely, 2008
Művészet, Művészettörténet

Kovács Gabriella: Alkalmazott színház és dráma. Út a színháztól a nyelvoktatásig

Marosvásárhely, 2014
Művészet, Művészettörténet

Kovács Levente: A Marosvásárhelyi Székely Színház története (1946-1962)

Marosvásárhely, 2001
Művészet, Művészettörténet

Kovács Levente: Madách & Harag Marosvásárhelyen

Marosvásárhely, 2003
Művészet, Művészettörténet

Lőrinczi Máthé Rozália: Az ember és báb viszonya a színházi műfajokban

Marosvásárhely, 2014
Művészet, Művészettörténet

Molnár Zoltán: 50 év fotó

Marosvásárhely, 2003
Művészet, Művészettörténet

Murádin Jenő: Izsák Márton

Marosvásárhely, 2007
Művészet, Művészettörténet

Murádin Jenő - Szücs György: Pittner Olivér

Marosvásárhely, 2009
Művészet, Művészettörténet

Nagy Miklós Kund: Gyarmathy János

Marosvásárhely, 2010
Művészet, Művészettörténet

Nagy Miklós Kund: Kedei Zoltán

Marosvásárhely, 2004
Művészet, Művészettörténet

Németh Júlia: Kós András

Marosvásárhely, 2002
Művészet, Művészettörténet

Németh Júlia: Lövith Egon

Marosvásárhely, 2004
Művészet, Művészettörténet

Novák Ildikó: Fejezetek a Marosvásárhelyi Állami Bábszínház történetéből, 1949-1975

Marosvásárhely, 2011
Művészet, Művészettörténet

Papp Éva: A művészi beszéd útja a közbeszédtől a versmondásig

Marosvásárhely, 2011
Művészet, Művészettörténet

Sümegi György: Miklóssy Gábor

Marosvásárhely, 2001
Művészet, Művészettörténet

Székely Dénes: Táncol a székely

Marosvásárhely, 2005
Művészet, Művészettörténet

Székely Mendel Melinda: Magyar színjátszás Amerikában

Marosvásárhely, 2013
Művészet, Művészettörténet

Szekernyés János: Gallas Nándor

Marosvásárhely, 2007
Művészet, Művészettörténet

Szekernyés János: Jecza Péter

Marosvásárhely, 2003
Művészet, Művészettörténet

Takács Gábor: Ex Libris

Marosvásárhely, 2011
Művészet, Művészettörténet

Ungvári Zrínyi Ildikó: Képből van-e a színház teste?

Marosvásárhely, 2011
Művészet, Művészettörténet

Weisz Attila: Józsa Nemes Irén

Marosvásárhely, 2014
Művészet, Művészettörténet

Banner Zoltán: A cédrusfa hatalma

Marosvásárhely, 2020
Művészettörténet

András Erzsi Erdei - Ambrus Judit (szerk.): Kedvemre való, hogy meséljek - Emberek és kontextusok 1.

Marosvásárhely, 2008
Néprajz

Bálint Dezső - Kovács Piroska - Balázsi Dénes - Ozsváth Imola (szerk.): Lámpások voltunk… Udvarhelyszéki pedagógusok élettörténete - Emberek és kontextusok 3.

Marosvásárhely, 2009
Néprajz

Barabás László: Akiket fog a figura. Farsangi dramatikus szokások, népi színjátékok Marosszéken

Marosvásárhely, 2009
Néprajz

Barabás László: Aranycsitkók, maszkurák, királynék. Erdélyi magyar dramatikus népszokások

Marosvásárhely, 2000
Néprajz

Barabás László: Az otthonosság gyökerei. Népismereti írások, néprajzi tanulmányok

Marosvásárhely, 2015
Néprajz

Barabás László: Forog az esztendő kereke. Sóvidéki népszokások

Marosvásárhely, 1998
Néprajz

Barabás László: Ünnepeink népi színháza. Erdélyi játékos népszokások Karácsonytól Pünkösdig

Marosvásárhely, 2017
Néprajz

Barabás László - Bálint Zsigmond: Összenéztünk, értettük egymást

Marosvásárhely, 2021
Néprajz

Barabás László (szerk.): Népismeret, szolgálat, jövendő. Táborok, tanulmányutak negyedszázada (1993-2018)

Marosvásárhely, 2018
Néprajz

Berde Károly - Rancz-Gyárfás Zsuzsánna (szerk.): Adatok Nagyenyed szellemi néprajzához az 1870-1920-as évekből

Marosvásárhely, 2005
Néprajz

Berekméri István Andrásé - Vajda András (szerk.): Minden poklokon keresztül

Marosvásárhely, 2008
Néprajz

Bíró Donát: Szászrégeni kézműves mesterségek

Marosvásárhely, 2000
Néprajz

Bónis Johanna: A Székelyföldi Iparmúzeum

Marosvásárhely, 2003
Néprajz

Czégényi Dóra - Keszeg Vilmos (szerk.): A beteg ember. Betegségek, betegek és gyógyítók - Emberek és kontextusok 4.

Marosvásárhely, 2010
Néprajz

Csősz Irma: Megáradt a Maros. Disznajói daloskönyv

Marosvásárhely, 2008
Néprajz

KBART