Mentor Könyvek Kiadó

Könyvek

Szekernyés János: Gallas Nándor

Marosvásárhely, 2007
Művészet, Művészettörténet

Nagy Miklós Kund: Gyarmathy János

Marosvásárhely, 2010
Művészet, Művészettörténet

Banner Zoltán: Haller József

Marosvásárhely, 2002
Művészet, Művészettörténet

Murádin Jenő: Izsák Márton

Marosvásárhely, 2007
Művészet, Művészettörténet

Szekernyés János: Jecza Péter

Marosvásárhely, 2003
Művészet, Művészettörténet

Weisz Attila: Józsa Nemes Irén

Marosvásárhely, 2014
Művészet, Művészettörténet

Jánosházy György: Kákonyi Csilla

Marosvásárhely, 1999
Művészet, Művészettörténet

Nagy Miklós Kund: Kedei Zoltán

Marosvásárhely, 2004
Művészet, Művészettörténet

Ungvári Zrínyi Ildikó: Képből van-e a színház teste?

Marosvásárhely, 2011
Művészet, Művészettörténet

Csepreghy András - Csepreghy Henrik: Képeslapon üzen a múlt

Marosvásárhely, 2010
Művészet, Művészettörténet

Németh Júlia: Kós András

Marosvásárhely, 2002
Művészet, Művészettörténet

Bányai Réka (szerk.): Könyves műveltség Erdélyben

Marosvásárhely, 2006
Művészet, Művészettörténet

Hubbes László: Látomások a végső dolgok bűvöletében

Marosvásárhely, 2008
Művészet, Művészettörténet

Deé Nagy Anikó: Laus libri. Nyomdász- és kiadójelvények a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár 15-16. századi kiadványaiban

Marosvásárhely - Csíkszereda, 2011
Művészet, Művészettörténet

Németh Júlia: Lövith Egon

Marosvásárhely, 2004
Művészet, Művészettörténet

Kovács Levente: Madách & Harag Marosvásárhelyen

Marosvásárhely, 2003
Művészet, Művészettörténet

Székely Mendel Melinda: Magyar színjátszás Amerikában

Marosvásárhely, 2013
Művészet, Művészettörténet

Jánosházy György: Marx József

Marosvásárhely, 2002
Művészet, Művészettörténet

Almási Tibor: Mattis Teutsch Waldemar

Marosvásárhely, 2011
Művészet, Művészettörténet

Sümegi György: Miklóssy Gábor

Marosvásárhely, 2001
Művészet, Művészettörténet

Banner Zoltán: Nagy Enikő - Egri László

Marosvásárhely, 2015
Művészet, Művészettörténet

Józsa István: Orth István

Marosvásárhely, 2007
Művészet, Művészettörténet

Banner Zoltán: Pallos Sch. Jutta

Marosvásárhely, 2008
Művészet, Művészettörténet

Banner Zoltán: Péterfy László

Marosvásárhely, 2014
Művészet, Művészettörténet

Murádin Jenő - Szücs György: Pittner Olivér

Marosvásárhely, 2009
Művészet, Művészettörténet

Ari-Nagy Barbara - Bálint Ildikó - Király Kinga Júlia: Színtérkép. Tanulmányok a színházról

Marosvásárhely, 2001
Művészet, Művészettörténet

Banner Zoltán (szerk.): Szó, eszme, látvány (1920-2000)

Marosvásárhely, 2002
Művészet, Művészettörténet

Székely Dénes: Táncol a székely

Marosvásárhely, 2005
Művészet, Művészettörténet

Füsy Gyula - Lászlóffy Aladár: Torda és környéke régi képeslapokon

Marosvásárhely, 2001
Művészet, Művészettörténet

Banner Zoltán: Tóth László

Marosvásárhely, 2005
Művészet, Művészettörténet

Csepreghy András - Csepreghy Henrik: Üdvözlet Marosvásárhelyről. A hajdani Marosvásárhely régi képes levelezőlapokon

Marosvásárhely, 2002
Művészet, Művészettörténet

Bartha József: Videó és spektákulum

Marosvásárhely, 2014
Művészet, Művészettörténet

Benkő András: Zoltán Aladár

Marosvásárhely, 1996
Művészet, Művészettörténet

Banner Zoltán: A cédrusfa hatalma

Marosvásárhely, 2020
Művészettörténet

Czégényi Dóra - Keszeg Vilmos (szerk.): A beteg ember. Betegségek, betegek és gyógyítók - Emberek és kontextusok 4.

Marosvásárhely, 2010
Néprajz

Tötszegi Tekla: A Mérai viselet változása a 20. században. A mérai magyar női viselet és kontextusai

Marosvásárhely, 2009
Néprajz

Kós Károly: A Mezőség néprajza 1-2.

Marosvásárhely, 2000
Néprajz

Madar Ilona: A sóvidék földművelése

Marosvásárhely, 2003
Néprajz

Madar Ilona: A sóvidék vallásosságáról

Marosvásárhely, 1998
Néprajz

Tófalvi Zoltán: A sóvidéki népi fazekasság

Marosvásárhely, 1996
Néprajz

Bónis Johanna: A Székelyföldi Iparmúzeum

Marosvásárhely, 2003
Néprajz

Kabay Lizett: A táltos színeváltozása

Marosvásárhely, 2005
Néprajz

Berde Károly - Rancz-Gyárfás Zsuzsánna (szerk.): Adatok Nagyenyed szellemi néprajzához az 1870-1920-as évekből

Marosvásárhely, 2005
Néprajz

Barabás László: Akiket fog a figura. Farsangi dramatikus szokások, népi színjátékok Marosszéken

Marosvásárhely, 2009
Néprajz

Gagyi József: Amire vágyunk, amitől félünk, amit remélünk

Marosvásárhely, 2010
Néprajz

Barabás László: Aranycsitkók, maszkurák, királynék. Erdélyi magyar dramatikus népszokások

Marosvásárhely, 2000
Néprajz

Keszeg Vilmos: Aranyosszék népköltészete 1.

Marosvásárhely, 2004
Néprajz

Keszeg Vilmos: Aranyosszék népköltészete 2.

Marosvásárhely, 2004
Néprajz

Zakariás Erzsébet: Asszonyélet erdővidéken

Marosvásárhely, 2000
Néprajz

Madar Ilona - Pusztai János: Atyha szokásvilága

Marosvásárhely, 2004
Néprajz

KBART