Hubbes László: Látomások a végső dolgok bűvöletében (Marosvásárhely, 2008)

Az Apokalipszis az Újszövetség utolsó irata, a Szentírás foglalatát és kulcsát képezi. Az egyetemes feltámadásban és az Utolsó ítéletben való hit, ami belőle táplálkozik, a keresztény hit alapvető tanainak egyik legfőbb eleme. Apokalipszis nélkül, éppúgy, ahogy Jézus nélkül, nem beszélhetünk kereszténységről. A kereszténység története az Idők Végezetével, a világ végével kezdődik, mert Krisztus eljövetele a Törvény, tehát a régi világ végét jelentette, és az első napoktól fogva a végidők bűvöletében, Krisztus visszatérésére várva él. Ez a hit élt és él azokban, akik az Utolsó ítélet vagy a Második Eljövetel monumentális freskóit megfestették, de ugyanez a hit élt és él azokban is, akik a Keresztre feszítést, a betlehemi jászol kisded Jézusát festették le, vagy egy halat karcoltak egy fal kövébe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom