Ari-Nagy Barbara - Bálint Ildikó - Király Kinga Júlia: Színtérkép. Tanulmányok a színházról (Marosvásárhely, 2001)

Ari Nagy Barbara 1073 Iran született Nagyváradon 1000 ben szerzett diplomat a budapesti Eötvös Lór.ind Tudományegyetem művészettörténet szakán és a Marosvásai helyi Színmű veszeti Egyetem teatrológia szakon Jelenleg az ÉLTE Esztétika I. hiszi-krinek halig.itö|a,_a_ZsiIlye Ciliin folyóirat szerkesztőn' 1000 óta gyakornokként dolgozik a Marosvasárhelyi Színművé szedi Egyetemen Bálint Ildikó 107*1 ben született a szilágysági Kémeren 1094-ben a székeíyudvarhelyi Benedek Elek ranitoképzoben, ma|d I000 ben a Marosvasarhelyi Színművészeti I gyetem teatrológia szakán szerzett diplomát Jelenleg a sepsiszentgyörgyi Lamási Áron Színház irodalmi titkár, dramaturgia, valamint a kolozsvári Babes Bolyai I udomanyeyyetem Szinháztudo­­mányi Tanszékének magiszter­hallgatója. Kutatási területe a szinházantropologia, a színészi transzfiguráció kérdésköre. Király Kinga Júlia 1976-ban született Marosvásárhelyen, 1999-ben végzett a Marosvasárhelyi Színmű­vészeti Egyetem teatrológia szakán. Dramaturgként dolgozott Marosvá­sárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Kaposvárott Jelenleg doktorandus hallgató az Eötvös Lorand Tudo­mányegyetem esztétika szakán; kutatási témája a barokk testhasz­nálat problematikája. Szinháztudományi kutatásai mellett drámaírással foglalkozik

Next