Füsy Gyula - Lászlóffy Aladár: Torda és környéke régi képeslapokon (Marosvásárhely, 2001)

TORDA ES KORNYÉKÉ RÉGI KÉPESLAPOKON

Next