Bódy Gábor: Egybegyűjtött filmművészeti írások 3. (Budapest, 2021)

„Filmrendező vagyok, de lehet, hogy tíz év múlva videorendezőnek fognak ne­vezni. Mondjuk úgy idegen szóval, hogy kinematográfus vagyok, azaz képíró, és a képírást foglalkozásszerűen próbálom űzni. Azt mondhatnám, hogy a videó számomra azt ígéri, hogy beteljesíti mindazt a lehetőséget, amit úgy fogal­mazunk meg több évtized óta, hogy a film, azaz a kinematográfia, a film­­készítés az tulajdonképpen egy nyelv, és ezen a nyelven mindenféle módon lehet közvetíteni gondolatokat” - írta Bódy Gábor 1984-ben. A kinematográfus szóval Bódy azt is je­lezte a nyilvánosság felé, hogy a mozgó­képes gondolkodásnak és kifejezésnek számos útja van a celluloid szalagon innen és túl, nem csupán az, amit a közönség a mozikban megszokott. Összegyűjtött írásainak harmadik köte­te több szempontból más, mint az előző kettő: bár a korábban keletkezett sorozatcím a borítón megmaradt, és a kötet nagy része szűkebb értelemben nem „filmművészeti írások”-at tartal­maz, ez a cím mégsem jelentés nélkü­li. Nem részletezve, mi vagy mi lehet a „filmművészet”, a kinematográfia kife­jezés kiterjesztett jelentése itt az irány­adó. A műveletek összefüggnek, áthat­ják egymást, vagyis nem az történik, hogy amikor filmet forgatunk, akkor filmrendezők, amikor írunk, akkor

Next