Múlt és Jövő Kiadó

A kiadó az 1988-ban indult, Múlt és Jövő negyedéves folyóiratból nőtte ki magát, első könyvét – Scheiber Sándor beszédeit – 1994-ben adta ki.

A kapcsolat a 30 éve élő negyedéves folyóirattal meghatározó. Ugyanis a folyóirat is, a Patai József alapította (1911) havonta megjelenő (1944 márciusáig) folyóirat hagyományainak az újjáélesztése.

A hagyomány pedig: a zsidó kultúra népszerűsítése, bemutatása, követése, feltárása benne - ez különösen a holokauszt előtti természetes állapota – kánonjának megrajzolása, s beleemelése az egyetemes magyar és világkultúrába. (Jó néhány könyvünknél elértük, hogy világnyelveken jelenjenek meg.)

A folyóirat és könyvkiadó eleven kapcsolata a témákban és a szerzőkben is megmutatkozik – egymást támogatják. Sok Múlt és Jövő könyv indult folyóirat közléssel.

A kiadó egyik fő szempontja, hogy a könyvei az oktatásban, a felső és a középiskolaiban egyaránt felhasználhatóak legyenek – és reprezentálják – ha posztumusz módon is – a magyar zsidó részvételt a magyar és egyetemes kultúrában.

A folyóirat nyomába lépő, azonos nevű kiadó tehát azonos célokat követ. Ahogy egy adott érdeklődésű folyóirat szám, sokféle műfajt tartalmaz, ugyanígy a könyvkiadó is. A zsidó kultúra vonatkozásában szines, s némely elemében megkerülhetetlen műveket és szerzőket képvisel. S mint a katalógus is mutatja, a keretek nem szigorúak.

Kiadónk fő profilja Szépirodalom, Történelem, Tudomány (Zsidó tudományok, amit a szakirodalom Jewish Studies néven tart számon.) Az összes műfajt magyar és fordított művek képviselik.

 • Életmű kiadások, Pap Károly, Szomory Dezső, Somlyó Zoltán
 • Költészet, ezen belül, klasszikusok (mint pl. Kiss József, Somlyó Zoltán), antológiák, mai költők (pl. Gergely Ágnes)
 • Próza, ezen belül klasszikus és mai regények, novelláskötetek, antológiák
 • Zsidó tudományok, a magyar zsidó klaszikus tudósok művei: Goldziher Ignác, Blau Lajos, Bacher Vilmos, Scheiber Sándor ... stb.
 • Irodalomtörténet. A magyar zsidó irodalomtörténet összefoglaló és részproblémáit tárgyaló művek. De idetartozik például Kertész Imre repcióját összegző antológia, és egy kismonográfia friss Nobel díja alkalmából.
 • Filozófia. Ebből kiemelkedik Heller Ágnes 13 könyve, mert az utolsó két évtizedben művei kizárólagos kiadói voltunk Magyarországon – s a többi könyvünk is hozzá közel állók munkái. (Vajda Mihály, Tordai Zádor)
 • Vallástörténet. Ebben a kategóriában a legszámottevőbbek, amelyek a zsidó Jézus történetével, aspektusaival foglalkoznak. Így pl. a kérdés legnagyobb kutatójának David Flussernak három alapvető munkája.
 • Történelem: A zsidó történelem egy-egy területét megvilágító munkák – kiemelkedő ezek közül Jakov Katz a világhírű történész két könyve. Vagy a holokauszt történelmének alap munkái, Saul Friedlander, Lucy Dawidowicz, Randolph. L. Braham monográfiái. De van néhány cionizmus történetével kapcsolatos könyvünk is.
 • Holokauszt irodalom. Ebben a témában közöltük a legtöbb könyvet. Mégpedig vegyes műfajokban, ami művészeti, irodalmi, történelmi, önéletrajzi visszaemlékezések formájában. Ebben van egy sorozatunk: Holokauszt életek címmel, ahol nemrég jelent meg a hatodik kötet.
 • Valóságirodalom. A nagy magyar műfaj, a szociográfia sajnos mára oly ritka művei, elsősorban Bacskai Sándor, Kőbányai János munkái.
 • Képzőművészet. Ebben a tárgyban minden kiadványunk egy jelentős, szerintünk világszínvonalú művészhez, Ámos Imréhez kapcsolódik – öt kiadvány, amiből angol, német, francia nyelvű kiadványok, vagy változatok is vannak.
 • Életrajzok. Sok korszakból van életrajzunk, híres és kevésbé híres emberektől-ről – egyet emelnénk ki, Heller Ágnes Bicikliző majom-ját (Kőbányai interjúregényét), amelynek hamarosan megjelenik a harmadik, lábjegyzetekkel ellátott kiadása is.

Könyvek

Gera György: Terelőút

Budapest, 2022
Irodalom, Próza

Gergely Ágnes: Carmen Lugubre. Versek 1963– 2003

Budapest, 2005
Irodalom, Vers

Gergely Ágnes - Fenákel Judit : Patchwork

Budapest, 2021
Irodalom, Próza, Vers

Gluck, Mary: Láthatatlan zsidó Budapest

Fordító: Lengyel Péter
Budapest, 2017
Történelem

Goldstein Imre: Álom az utolsó pillanatról. Herzog Róbert (Robert Hetzron) emlékére

Budapest, 1998
Irodalom, Vers

Goldstein Imre: Elmenőben. Versek

Budapest, 2004
Irodalom, Vers

Goldstein Imre: Novemberi tavasz

Fordító: Demény Eszter
Budapest, 2000
Irodalom, Próza

Goldstein Imre: Salamon fája és más novellák

Fordító: Koltai Gábor - Margitta Nóra - Tamás Dénes
Budapest, 2022
Irodalom, Próza

Goldziher Ignác: A zsidóság lényege és fejlődése

Fordító: Zsellengér József
Budapest, 2000
Zsidó Tudományok

Götz Aly: Az egyensúlyát nem találó nép. A németek a szabadságtól való félelem és a kollektivizmus között. 2., javított kiadás

Fordító: Huszár Ágnes
Budapest, 2021
Holokauszt

Gradowski, Zalmen: Auschwitz-tekercs. A pokol szívében

Fordító: Hunyadi Zsombor
Budapest, 2017
Holokauszt

Grlic, Eva: Emlékezések

Budapest, 2001
Nemzetközi zsidóság

Grynberg, Henryk: Ideológiai élet. Magánélet

Fordító: Pálvalfi Lajos
Budapest, 2002
Nemzetközi zsidóság

Gyárfás Endre: Ifjúságom e zöld vadon. Regény

Budapest, 2020
Holokauszt

Gyárfás Endre: Mátyásföld, alkonyuló éden. Regény

Budapest, 2013
Holokauszt

Hahn István: A próféták forradalma, vallástörténeti és történelmi tanulmányok

Budapest, 1998
Zsidó Tudományok

Hajnal Anna: Tiszta, tiszta, tiszta. Hetvenhét vers

Budapest, 2006
Irodalom, Vers

Hameiri, Avigdor: A daloló máglya. Ady és a Biblia, Versek, cikkek 1916-ig

Budapest, 2006
Irodalom

Hameiri, Avigdor: A nagy őrület. Magyar zsidó elbeszélés

Fordító: Löwenkopf Kálmán
Budapest, 2009
Első világháború

Haraszti György: Két világ határán

Budapest, 1999
Történelem

Haraszti György (szerk.): Auschwitzi jegyzőkönyv

Budapest, 2016
Holokauszt

Hárs György Péter (szerk.): Túl az óFerenczián. Válogatás Ignotus pszichoanalitikus vonatkozású írásaiból

Budapest, 2010
Pszichológia

Heller Ágnes: A „zsidókérdés” megoldhatatlansága, avagy: Mért születtem hébernek, mért nem inkább négernek?

Budapest, 2013
Filozófia

Heller Ágnes: A filozófia rövid története gólyáknak I. Az ókor

Budapest, 2016
Filozófia

Heller Ágnes: A filozófia rövid története gólyáknak lll. Az újkor

Budapest, 2018
Filozófia

Heller Ágnes: A filozófia rövid története gólyáknak. II. A középkor és a reneszánsz

Budapest, 2017
Filozófia

Heller Ágnes: A mai történelmi regény

Budapest, 2010
Filozófia

Heller Ágnes: A reneszánsz ember

Budapest, 2008
Filozófia

Heller Ágnes: A történelem elmélete

Fordító: Tarnay László
Budapest, 2001
Filozófia

Heller Ágnes: A zsidó Jézus feltámadása

Budapest, 2019
Filozófia

Heller Ágnes: Auschwitz és Gulág

Budapest, 2002
Filozófia

Heller Ágnes: Az álom filozófiája

Budapest, 2011
Filozófia

Heller Ágnes: Az önéletrajzi emlékezés filozófiája

Budapest, 2015
Filozófia

Heller Ágnes: Filozófiám története

Budapest, 2009
Filozófia

Heller Ágnes: Ímhol vagyok. A Genezis könyvének filozófiai értelmezései

Budapest, 2006
Filozófia

Heller Ágnes: Kertész Imre. Négy töredék. Megjelent Kertész Imre 80. születésnapjára

Budapest, 2009
Filozófia

Heller Ágnes: Költészet és gondolkodás

Budapest, 1998
Filozófia

Heller Ágnes: Olvasónapló 2012-2013

Budapest, 2013
Filozófia

Heller Ágnes: Olvasónapló 2013-2014

Budapest, 2014
Filozófia

Heller Ágnes: Olvasónapló 2014-2015

Budapest, 2015
Filozófia

Heller Ágnes: Olvasónapló 2015-2016

Budapest, 2016
Filozófia

Heller Ágnes: Olvasónapló 2016-2017

Budapest, 2017
Filozófia

Heller Ágnes: Olvasónapló 2017-2018

Budapest, 2018
Filozófia

Heller Ágnes: Pikareszk Auschwitz árnyékában. Négy tanulmány

Budapest, 2003
Filozófia

Heller Ágnes: Sámson. Erósz és Thanatosz a bírák könyvében

Budapest, 2007
Filozófia

Heller Ágnes: Trauma

Budapest, 2006
Filozófia

Heller Ágnes - Kőbányai János: Bicikliző majom

Budapest, 2004
Történelem

Hess, Moses: Róma és Jeruzsálem. Az utolsó nemzeti kérdés. Levelek és megjegyzések

Fordító: Giszkalay János
Budapest, 2011
Zsidó Tudományok

Hidasi József: Losonctól Losoncig. Egy város, egy család, egy túlélő története

Budapest, 2008
Holokauszt

Hidvégi Máté (szerk.): Löw Lipót beszédei

Budapest, 1999
Történelem

KBART