Múlt és Jövő Kiadó

A kiadó az 1988-ban indult, Múlt és Jövő negyedéves folyóiratból nőtte ki magát, első könyvét – Scheiber Sándor beszédeit – 1994-ben adta ki.

A kapcsolat a 30 éve élő negyedéves folyóirattal meghatározó. Ugyanis a folyóirat is, a Patai József alapította (1911) havonta megjelenő (1944 márciusáig) folyóirat hagyományainak az újjáélesztése.

A hagyomány pedig: a zsidó kultúra népszerűsítése, bemutatása, követése, feltárása benne - ez különösen a holokauszt előtti természetes állapota – kánonjának megrajzolása, s beleemelése az egyetemes magyar és világkultúrába. (Jó néhány könyvünknél elértük, hogy világnyelveken jelenjenek meg.)

A folyóirat és könyvkiadó eleven kapcsolata a témákban és a szerzőkben is megmutatkozik – egymást támogatják. Sok Múlt és Jövő könyv indult folyóirat közléssel.

A kiadó egyik fő szempontja, hogy a könyvei az oktatásban, a felső és a középiskolaiban egyaránt felhasználhatóak legyenek – és reprezentálják – ha posztumusz módon is – a magyar zsidó részvételt a magyar és egyetemes kultúrában.

A folyóirat nyomába lépő, azonos nevű kiadó tehát azonos célokat követ. Ahogy egy adott érdeklődésű folyóirat szám, sokféle műfajt tartalmaz, ugyanígy a könyvkiadó is. A zsidó kultúra vonatkozásában szines, s némely elemében megkerülhetetlen műveket és szerzőket képvisel. S mint a katalógus is mutatja, a keretek nem szigorúak.

Kiadónk fő profilja Szépirodalom, Történelem, Tudomány (Zsidó tudományok, amit a szakirodalom Jewish Studies néven tart számon.) Az összes műfajt magyar és fordított művek képviselik.

 • Életmű kiadások, Pap Károly, Szomory Dezső, Somlyó Zoltán
 • Költészet, ezen belül, klasszikusok (mint pl. Kiss József, Somlyó Zoltán), antológiák, mai költők (pl. Gergely Ágnes)
 • Próza, ezen belül klasszikus és mai regények, novelláskötetek, antológiák
 • Zsidó tudományok, a magyar zsidó klaszikus tudósok művei: Goldziher Ignác, Blau Lajos, Bacher Vilmos, Scheiber Sándor ... stb.
 • Irodalomtörténet. A magyar zsidó irodalomtörténet összefoglaló és részproblémáit tárgyaló művek. De idetartozik például Kertész Imre repcióját összegző antológia, és egy kismonográfia friss Nobel díja alkalmából.
 • Filozófia. Ebből kiemelkedik Heller Ágnes 13 könyve, mert az utolsó két évtizedben művei kizárólagos kiadói voltunk Magyarországon – s a többi könyvünk is hozzá közel állók munkái. (Vajda Mihály, Tordai Zádor)
 • Vallástörténet. Ebben a kategóriában a legszámottevőbbek, amelyek a zsidó Jézus történetével, aspektusaival foglalkoznak. Így pl. a kérdés legnagyobb kutatójának David Flussernak három alapvető munkája.
 • Történelem: A zsidó történelem egy-egy területét megvilágító munkák – kiemelkedő ezek közül Jakov Katz a világhírű történész két könyve. Vagy a holokauszt történelmének alap munkái, Saul Friedlander, Lucy Dawidowicz, Randolph. L. Braham monográfiái. De van néhány cionizmus történetével kapcsolatos könyvünk is.
 • Holokauszt irodalom. Ebben a témában közöltük a legtöbb könyvet. Mégpedig vegyes műfajokban, ami művészeti, irodalmi, történelmi, önéletrajzi visszaemlékezések formájában. Ebben van egy sorozatunk: Holokauszt életek címmel, ahol nemrég jelent meg a hatodik kötet.
 • Valóságirodalom. A nagy magyar műfaj, a szociográfia sajnos mára oly ritka művei, elsősorban Bacskai Sándor, Kőbányai János munkái.
 • Képzőművészet. Ebben a tárgyban minden kiadványunk egy jelentős, szerintünk világszínvonalú művészhez, Ámos Imréhez kapcsolódik – öt kiadvány, amiből angol, német, francia nyelvű kiadványok, vagy változatok is vannak.
 • Életrajzok. Sok korszakból van életrajzunk, híres és kevésbé híres emberektől-ről – egyet emelnénk ki, Heller Ágnes Bicikliző majom-ját (Kőbányai interjúregényét), amelynek hamarosan megjelenik a harmadik, lábjegyzetekkel ellátott kiadása is.

Könyvek

Hillman, James - Boer, Charles (szerk.): Freud saját szakácskönyve

Fordító: Hárs György Péter
Budapest, 2010
Kultúrtörténet

Horváth István: Szerkesztő a vészkorszakban 2. Levelek Illyés Gyulához 1935-1945

Budapest, 2016
Holokauszt

Horváth István: Szerkesztő a vészkorszakban. Illyés Gyula és a Magyar Csillag

Budapest, 2014
Holokauszt

Jabes, Edmond: Kérdések könyve

Fordító: Simonffy Zsuzsa
Budapest, 1999
Nemzetközi zsidóság

Jáoz-Keszt, Itamár: Az utolsó álom. Nyolckezes. Válogatott versek

Fordító: Gergely Ágnes et al.
Budapest, 2016
Interjú, Izrael, Próza, Szépirodalom, Szociológia - Szociográfia, Vers

Jáoz-Keszt, Itámár: Tájkép füstben. Válogatott és új versek

Fordító: Balla István et al.
Budapest, 1998
Izrael

Jehosua, A. B.: A személyzetis küldetése

Fordító: Shiri Zsuzsa - Stöckl Judit - Kőbányai János
Budapest, 2005
Izrael

Jehosua, A. B.: Ötödik évszak. Regény

Fordító: Stöckl Judit
Budapest, 2007
Interjú, Izrael, Próza, Szépirodalom, Szociológia - Szociográfia, Vers

Jeles András: Ahogy seb néz a távozó szuronyra. Töredékek

Budapest, 2022
Irodalom, Próza

Karády Viktor: Túlélők és újrakezdők. Fejezetek a magyar zsidóság szociológiájából 1945 után

Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia, Történelem

Karády Viktor - Kemény István: Zsidóság a magyar nemzetépítésben. A numerus clausus előtt és azután

Budapest, 2023
Történelem

Kármentő Éva: Muszter. Kis magyar család- és filmtörténet a vágóasztal mellől

Budapest, 2017
Kultúrtörténet

Katz, Daniel: Német disznókutya. Második kiadás

Fordító: Huotari Olga
Budapest, 2018
Irodalom, Próza

Katz, Jakov: Hagyomány és válság. Zsidó társadalom a középkor végén

Fordító: Stöckl Judit
Budapest, 2005
Történelem

Katz, Jakov: Végzetes szakadás. Az ortodoxia kiválása a zsidó hitközségekből Magyarországon és Németországban

Fordító: Ács Gábor
Budapest, 1999
Történelem

Kaufmann Dávid: A zsidók utolsó kiűzése Bécsből és Alsó Ausztriából. Előzményei (1625-1670) és áldozatai

Fordító: Haraszti György
Budapest, 2002
Történelem

Kelemen Gábor: Pulzáló párhuzamosok. Mitől sajátosak az asszimilálódó magyar zsidók közti barátságok?

Budapest, 2021
Történelem

Kiss József: Válogatott versek. Komlós Aladár tanulmányával

Budapest, 2001
Irodalom, Vers

Kóbor Tamás: Ki a Gettóból I. Regény

Budapest, 2007
Irodalom, Próza

Kóbor Tamás: Ki a Gettóból II. Hamupipőke őnagysága

Budapest, 2008
Irodalom, Próza

Kohen, Mose: A szerelem gyötrelmei

Fordító: Stöckl Judit
Budapest, 2001
Izrael

Komlós Aladár: A magyar zsidóság irodalmi tevékenysége a XIX. században

Budapest, 2008
Irodalomtörténet

Komlós Aladár: Bevezetés a Magyar zsidó irodalomba

Budapest, 2009
Irodalomtörténet

Komlós Aladár: Irodalmunk társadalmi háttere

Budapest, 2006
Irodalomtörténet

Komor András: Fischmann S. utódai. Ignotus Pálnak és Komlós Aladárnak

Budapest, 1998
Irodalom, Próza

Komor András: Nászinduló. Regény

Budapest, 2006
Irodalom, Próza

Kovács Éva - Vajda Júlia: Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek

Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia, Történelem

Kovács Szabolcs: A nagysármási zsidók meggyilkolása. 1944. szeptember 16-17. Magyarok, románok és zsidók a magyar katonai megszállás időszakában

Budapest, 2022
Holokauszt, Történelem

Köbányai János: A margón

Budapest, 1986
Irodalom, Szociológia - Szociográfia

Köbányai János: Fedezd fel Izraelt!

Budapest, 1990
Irodalom, Izrael

Köbányai János: Jeruzsálemi évtized

Békéscsaba, 1994
Irodalom, Izrael

Köbányai János: Magyar siratófal

Budapest - Békéscsaba, 1990
Irodalom, Izrael

Kőbányai János: A halott arcán növekvő szakál. A magyar zsidó történet vége?

Budapest, 2001
Történelem

Kőbányai János: A holokauszt, mint elbeszélés. A hazugság helye

Budapest, 2005
Holokauszt

Kőbányai János: A Magyar zsidó irodalom története. Kivirágzás és kiszántás

Budapest, 2012
Irodalomtörténet

Kőbányai János: A nem cselekvés bűntudata. Nem zsidók zsidókról. Kőbányai János interjúi

Budapest, 2014
Holokauszt

Kőbányai János: A zsidóság útja. Esszék 1848–1948

Budapest, 2000
Történelem

Kőbányai János: Az apokalipszis aggadája. Ámos Imre és kora

Budapest, 1999
Művészettörténet

Kőbányai János: Az elbeszélhetetlen elbeszélés. Az első világháború a magyar irodalomban

Budapest, 2014
Irodalomtörténet

Kőbányai János: Balkáni krónika. Szarajevói jelentés háborúban és békében

Budapest, 2012
Szociológia - Szociográfia, Történelem

Kőbányai János: Beat[Korszak]regény

Budapest, 2023
Interjú, Irodalom, Open access, Szociológia - Szociográfia

Kőbányai János: Emlékek a beatkorszakból

Budapest, 2014
Irodalom, Szociológia - Szociográfia, Történelem

Kőbányai János: Hagyományszakadás után

Budapest, 1999
Történelem

Kőbányai János: Izrael az új népvándorlás korában, naplók, interjúk, riportok, esszék, 1984-2018

Budapest, 2018
Izrael

Kőbányai János: Izraeli szellem ma (2000-2010). Kőbányai János interjúi

Budapest, 2010
Interjú, Izrael, Próza, Szépirodalom, Szociológia - Szociográfia, Vers

Kőbányai János: Jób díja. Háttér és reccepció

Budapest, 2003
Irodalom, Művészettörténet

Kőbányai János: Két évszázad Magyar-zsidó költészete. Összeállította és a tanulmányt írta Kőbányai János

Budapest, 2015
Irodalom, Vers

Kőbányai János: Koronavírus idején. Naplók és nekrológok

Budapest, 2022
Interjú, Irodalom

Kőbányai János: Légy áldott. Exodusregény

Budapest, 1998
Holokauszt

Kőbányai János: Sivatagi nemzedék. Filmregények és novellák

Budapest, 2021
Irodalom, Próza

KBART