Múlt és Jövő Kiadó

A kiadó az 1988-ban indult, Múlt és Jövő negyedéves folyóiratból nőtte ki magát, első könyvét – Scheiber Sándor beszédeit – 1994-ben adta ki.

A kapcsolat a 30 éve élő negyedéves folyóirattal meghatározó. Ugyanis a folyóirat is, a Patai József alapította (1911) havonta megjelenő (1944 márciusáig) folyóirat hagyományainak az újjáélesztése.

A hagyomány pedig: a zsidó kultúra népszerűsítése, bemutatása, követése, feltárása benne - ez különösen a holokauszt előtti természetes állapota – kánonjának megrajzolása, s beleemelése az egyetemes magyar és világkultúrába. (Jó néhány könyvünknél elértük, hogy világnyelveken jelenjenek meg.)

A folyóirat és könyvkiadó eleven kapcsolata a témákban és a szerzőkben is megmutatkozik – egymást támogatják. Sok Múlt és Jövő könyv indult folyóirat közléssel.

A kiadó egyik fő szempontja, hogy a könyvei az oktatásban, a felső és a középiskolaiban egyaránt felhasználhatóak legyenek – és reprezentálják – ha posztumusz módon is – a magyar zsidó részvételt a magyar és egyetemes kultúrában.

A folyóirat nyomába lépő, azonos nevű kiadó tehát azonos célokat követ. Ahogy egy adott érdeklődésű folyóirat szám, sokféle műfajt tartalmaz, ugyanígy a könyvkiadó is. A zsidó kultúra vonatkozásában szines, s némely elemében megkerülhetetlen műveket és szerzőket képvisel. S mint a katalógus is mutatja, a keretek nem szigorúak.

Kiadónk fő profilja Szépirodalom, Történelem, Tudomány (Zsidó tudományok, amit a szakirodalom Jewish Studies néven tart számon.) Az összes műfajt magyar és fordított művek képviselik.

 • Életmű kiadások, Pap Károly, Szomory Dezső, Somlyó Zoltán
 • Költészet, ezen belül, klasszikusok (mint pl. Kiss József, Somlyó Zoltán), antológiák, mai költők (pl. Gergely Ágnes)
 • Próza, ezen belül klasszikus és mai regények, novelláskötetek, antológiák
 • Zsidó tudományok, a magyar zsidó klaszikus tudósok művei: Goldziher Ignác, Blau Lajos, Bacher Vilmos, Scheiber Sándor ... stb.
 • Irodalomtörténet. A magyar zsidó irodalomtörténet összefoglaló és részproblémáit tárgyaló művek. De idetartozik például Kertész Imre repcióját összegző antológia, és egy kismonográfia friss Nobel díja alkalmából.
 • Filozófia. Ebből kiemelkedik Heller Ágnes 13 könyve, mert az utolsó két évtizedben művei kizárólagos kiadói voltunk Magyarországon – s a többi könyvünk is hozzá közel állók munkái. (Vajda Mihály, Tordai Zádor)
 • Vallástörténet. Ebben a kategóriában a legszámottevőbbek, amelyek a zsidó Jézus történetével, aspektusaival foglalkoznak. Így pl. a kérdés legnagyobb kutatójának David Flussernak három alapvető munkája.
 • Történelem: A zsidó történelem egy-egy területét megvilágító munkák – kiemelkedő ezek közül Jakov Katz a világhírű történész két könyve. Vagy a holokauszt történelmének alap munkái, Saul Friedlander, Lucy Dawidowicz, Randolph. L. Braham monográfiái. De van néhány cionizmus történetével kapcsolatos könyvünk is.
 • Holokauszt irodalom. Ebben a témában közöltük a legtöbb könyvet. Mégpedig vegyes műfajokban, ami művészeti, irodalmi, történelmi, önéletrajzi visszaemlékezések formájában. Ebben van egy sorozatunk: Holokauszt életek címmel, ahol nemrég jelent meg a hatodik kötet.
 • Valóságirodalom. A nagy magyar műfaj, a szociográfia sajnos mára oly ritka művei, elsősorban Bacskai Sándor, Kőbányai János munkái.
 • Képzőművészet. Ebben a tárgyban minden kiadványunk egy jelentős, szerintünk világszínvonalú művészhez, Ámos Imréhez kapcsolódik – öt kiadvány, amiből angol, német, francia nyelvű kiadványok, vagy változatok is vannak.
 • Életrajzok. Sok korszakból van életrajzunk, híres és kevésbé híres emberektől-ről – egyet emelnénk ki, Heller Ágnes Bicikliző majom-ját (Kőbányai interjúregényét), amelynek hamarosan megjelenik a harmadik, lábjegyzetekkel ellátott kiadása is.

Könyvek

Katz, Daniel: Német zsidó kutya, finn regény a holokausztról és feldolggozásáról. Második kiadás

Fordító: Huotari Olga
Budapest, 2018
Irodalom, Próza

Katz, Jakov: Hagyomány és válság. Zsidó társadalom a középkor végén

Fordító: Stöckl Judit
Budapest, 2005
Történelem

Katz, Jakov: Végzetes szakadás. Az ortodoxia kiválása a zsidó hitközségekből Magyarországon és Németországban

Fordító: Ács Gábor
Budapest, 1999
Történelem

Kaufmann Dávid: A zsidók utolsó kiűzése Bécsből és Alsó Ausztriából. Előzményei (1625-1670) és áldozatai

Fordító: Haraszti György
Budapest, 2002
Történelem

Kiss József: Válogatott versek. Komlós Aladár tanulmányával

Budapest, 2001
Irodalom, Vers

Kóbor Tamás: Ki a Gettóból I. Regény

Budapest, 2007
Irodalom, Próza

Kóbor Tamás: Ki a Gettóból II. Hamupipőke őnegysága

Budapest, 2008
Irodalom, Próza

Kohen, Mose: A szerelem gyötrelmei

Fordító: Stöckl Judit
Budapest, 2001
Izrael

Komlós Aladár: A magyar zsidóság irodalmi tevékenysége a XIX. században

Budapest, 2008
Irodalomtörténet

Komlós Aladár: Bevezetés a Magyar zsidó irodalomba

Budapest, 2009
Irodalomtörténet

Komlós Aladár: Irodalmunk társadalmi háttere

Budapest, 2006
Irodalomtörténet

Komor András: Fischmann S. utódai. Ignotus Pálnak és Komlós Aladárnak

Budapest, 1998
Irodalom, Próza

Komor András: Nászinduló. Regény

Budapest, 2006
Irodalom, Próza

Kovács Éva - Vajda Júlia: Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek

Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia, Történelem

Köbányai János: A margón

Budapest, 1986
Irodalom, Szociológia - Szociográfia

Köbányai János: Fedezd fel Izraelt!

Budapest, 1990
Irodalom, Izrael

Köbányai János: Jeruzsálemi évtized

Békéscsaba, 1994
Irodalom, Izrael

Köbányai János: Magyar siratófal

Budapest - Békéscsaba, 1990
Irodalom, Izrael

Kőbányai János: A halott arcán növekvő szakál. A magyar zsidó történet vége?

Budapest, 2001
Történelem

Kőbányai János: A holokauszt, mint elbeszélés. A hazugság helye

Budapest, 2005
Holokauszt

Kőbányai János: A Magyar zsidó irodalom története. Kivirágzás és kiszántás

Budapest, 2012
Irodalomtörténet

Kőbányai János: A nem cselekvés bűntudata. Nem zsidók zsidókról. Kőbányai János interjúi

Budapest, 2014
Holokauszt

Kőbányai János: A zsidóság útja. Esszék 1848–1948

Budapest, 2000
Történelem

Kőbányai János: Az apokalipszis aggadája. Ámos Imre és kora

Budapest, 1999
Művészettörténet

Kőbányai János: Az elbeszélhetetlen elbeszélés. Az első világháború a magyar irodalomban

Budapest, 2014
Irodalomtörténet

Kőbányai János: Balkáni krónika. Szarajevói jelentés háborúban és békében

Budapest, 2012
Szociológia - Szociográfia, Történelem

Kőbányai János: Emlékek a beatkorszakból

Budapest, 2014
Irodalom, Szociológia - Szociográfia, Történelem

Kőbányai János: Hagyományszakadás után

Budapest, 1999
Történelem

Kőbányai János: Izrael az új népvándorlás korában, naplók, interjúk, riportok, esszék, 1984-2018

Budapest, 2018
Izrael

Kőbányai János: Izraeli szellem ma (2000-2010). Kőbányai János interjúi

Budapest, 2010
Interjú, Izrael, Próza, Szépirodalom, Szociológia - Szociográfia, Vers

Kőbányai János: Jób díja. Háttér és reccepció

Budapest, 2003
Irodalom, Művészettörténet

Kőbányai János: Két évszázad Magyar-zsidó költészete. Összeállította és a tanulmányt írta Kőbányai János

Budapest, 2015
Irodalom, Vers

Kőbányai János: Légy áldott. Exodusregény

Budapest, 1998
Holokauszt

Kőbányai János: Szétszálazás és újraszövés. A Mult és Jövő, a Nyugat és a modern zsidó kultúra megteremtése (Osiris)

Budapest, 2014
Irodalomtörténet

Kőbányai János: Vonzások és választások a Magyarország villamoson. Egy új korszak delelőjén

Budapest, 2018
Történelem

Kőbányai János: Zsidó reformkor

Budapest, 2000
Történelem

Kőbányai János: Zsidó szellem ma. Interjúk

Budapest, 1999
Nemzetközi zsidóság

Kőbányai János (szerk.): „Minden hiábavalóság…” Novellaantológia száz év zsidó prózájából 1848-1949

Budapest, 1999
Irodalom, Próza

Kőbányai János (szerk.): Ámos Jelenései. Ámos Imre grafikái

Budapest, 2001
Művészettörténet

Kőbányai János (szerk.): Az ember mélye. Írások Kertész Imréről a Múlt és Jövőben

Budapest, 2003
Holokauszt

Kőbányai János (szerk.): Az út szélén

Budapest, 2004
Holokauszt

Kőbányai János (szerk.): Budapesti aggadák. Novellaantológia. Holocaust utáni próza

Budapest, 1999
Irodalom, Próza

Kőbányai János (szerk.): Holokauszt olvasókönyv

Budapest, 2016
Holokauszt

Kőbányai János (szerk.): Kertész napló. Saul fia-napló

Budapest, 2016
Holokauszt

Kroó András: A Crackshaw-hagyaték. Regény

Budapest, 1999
Irodalom, Próza

Lapid, Jair: Síron túli emlékeim. Tomi Lapid története

Fordító: Popper Miriam
Budapest, 2012
Holokauszt

Lengyel András: Ignotus Hugó-tanulmányok. Modernizáció a pallérozódás és a barbarizálódás sodrában

Budapest, 2020
Irodalomtörténet

Lesznai Anna: Kezdetben volt a kert, I., a kísérő tanulmányt Kőbányai János írta

Budapest, 2019
Irodalom, Próza

Lesznai Anna: Kezdetben volt a kert, II., a kísérő tanulmányt Kőbányai János írta

Budapest, 2019
Irodalom, Próza

Lévai Jenő - Dési János (szerk.): „…csak az ember kezébe ne essek én…” Deportáció, Telach, Schutzpass… Napló 1944-45

Budapest, 2016
Holokauszt

KBART