Múlt és Jövő Kiadó

A kiadó az 1988-ban indult, Múlt és Jövő negyedéves folyóiratból nőtte ki magát, első könyvét – Scheiber Sándor beszédeit – 1994-ben adta ki.

A kapcsolat a 30 éve élő negyedéves folyóirattal meghatározó. Ugyanis a folyóirat is, a Patai József alapította (1911) havonta megjelenő (1944 márciusáig) folyóirat hagyományainak az újjáélesztése.

A hagyomány pedig: a zsidó kultúra népszerűsítése, bemutatása, követése, feltárása benne - ez különösen a holokauszt előtti természetes állapota – kánonjának megrajzolása, s beleemelése az egyetemes magyar és világkultúrába. (Jó néhány könyvünknél elértük, hogy világnyelveken jelenjenek meg.)

A folyóirat és könyvkiadó eleven kapcsolata a témákban és a szerzőkben is megmutatkozik – egymást támogatják. Sok Múlt és Jövő könyv indult folyóirat közléssel.

A kiadó egyik fő szempontja, hogy a könyvei az oktatásban, a felső és a középiskolaiban egyaránt felhasználhatóak legyenek – és reprezentálják – ha posztumusz módon is – a magyar zsidó részvételt a magyar és egyetemes kultúrában.

A folyóirat nyomába lépő, azonos nevű kiadó tehát azonos célokat követ. Ahogy egy adott érdeklődésű folyóirat szám, sokféle műfajt tartalmaz, ugyanígy a könyvkiadó is. A zsidó kultúra vonatkozásában szines, s némely elemében megkerülhetetlen műveket és szerzőket képvisel. S mint a katalógus is mutatja, a keretek nem szigorúak.

Kiadónk fő profilja Szépirodalom, Történelem, Tudomány (Zsidó tudományok, amit a szakirodalom Jewish Studies néven tart számon.) Az összes műfajt magyar és fordított művek képviselik.

 • Életmű kiadások, Pap Károly, Szomory Dezső, Somlyó Zoltán
 • Költészet, ezen belül, klasszikusok (mint pl. Kiss József, Somlyó Zoltán), antológiák, mai költők (pl. Gergely Ágnes)
 • Próza, ezen belül klasszikus és mai regények, novelláskötetek, antológiák
 • Zsidó tudományok, a magyar zsidó klaszikus tudósok művei: Goldziher Ignác, Blau Lajos, Bacher Vilmos, Scheiber Sándor ... stb.
 • Irodalomtörténet. A magyar zsidó irodalomtörténet összefoglaló és részproblémáit tárgyaló művek. De idetartozik például Kertész Imre repcióját összegző antológia, és egy kismonográfia friss Nobel díja alkalmából.
 • Filozófia. Ebből kiemelkedik Heller Ágnes 13 könyve, mert az utolsó két évtizedben művei kizárólagos kiadói voltunk Magyarországon – s a többi könyvünk is hozzá közel állók munkái. (Vajda Mihály, Tordai Zádor)
 • Vallástörténet. Ebben a kategóriában a legszámottevőbbek, amelyek a zsidó Jézus történetével, aspektusaival foglalkoznak. Így pl. a kérdés legnagyobb kutatójának David Flussernak három alapvető munkája.
 • Történelem: A zsidó történelem egy-egy területét megvilágító munkák – kiemelkedő ezek közül Jakov Katz a világhírű történész két könyve. Vagy a holokauszt történelmének alap munkái, Saul Friedlander, Lucy Dawidowicz, Randolph. L. Braham monográfiái. De van néhány cionizmus történetével kapcsolatos könyvünk is.
 • Holokauszt irodalom. Ebben a témában közöltük a legtöbb könyvet. Mégpedig vegyes műfajokban, ami művészeti, irodalmi, történelmi, önéletrajzi visszaemlékezések formájában. Ebben van egy sorozatunk: Holokauszt életek címmel, ahol nemrég jelent meg a hatodik kötet.
 • Valóságirodalom. A nagy magyar műfaj, a szociográfia sajnos mára oly ritka művei, elsősorban Bacskai Sándor, Kőbányai János munkái.
 • Képzőművészet. Ebben a tárgyban minden kiadványunk egy jelentős, szerintünk világszínvonalú művészhez, Ámos Imréhez kapcsolódik – öt kiadvány, amiből angol, német, francia nyelvű kiadványok, vagy változatok is vannak.
 • Életrajzok. Sok korszakból van életrajzunk, híres és kevésbé híres emberektől-ről – egyet emelnénk ki, Heller Ágnes Bicikliző majom-ját (Kőbányai interjúregényét), amelynek hamarosan megjelenik a harmadik, lábjegyzetekkel ellátott kiadása is.

Könyvek

Reviczky Ádám: Vesztes háborúk, megnyert csaták. Emlékezés Reviczky Imre ezredesre

Budapest, 2008
Holokauszt

Róheim Géza: Ádám álma

Budapest, 2009
Pszichológia

Rotem, Jehudit: Oly nagyon szerettem. Regény

Fordító: Stöckl Judit
Budapest, 2003
Interjú, Izrael, Próza, Szépirodalom, Szociológia - Szociográfia, Vers

Röhrig Géza: A rebbe tolla tépett papagája. Képzelt haszid történetek

Budapest, 1999
Irodalom, Próza

Röhrig Géza: Hamvasztókönyv

Budapest, 1995
Irodalom, Vers

Röhrig Géza: Honvágy. Versek

Budapest, 2010
Irodalom, Vers

Röhrig Géza: Törvény. Vesek

Budapest, 2006
Irodalom, Vers

Schatteles Tibor: A temesvári zsidóság - történelmi távlatkép

Budapest, 2020
Történelem

Scheiber Sándor: A feliratoktól a felvilágosodásig. Zsidó irodalomtörténeti olvasmányok

Budapest, 2013
Zsidó Tudományok

Scheiber Sándor: Scheiber Sándor könyve. Válogatott beszédek. Összeállította és az előszót írta Kőbányai János

Budapest, 1994
Zsidó Tudományok

Schön Dezső: Istenkeresők a Kárpátok alatt. A hasszidizmus regénye

Budapest, 1997
Történelem

Sibony, Daniel: A három monoteista vallás. Zsidók, keresztények és muzulmánok eredetük tükrében

Fordító: Pelle János
Budapest, 2002
Zsidó Tudományok

Silber, Michael K. (szerk.): A magyar zsidó történelem másképp. Jeruzsálemi antológia

Budapest, 2007
Történelem

Somlyó Zoltán: Nyitott könyv. A titkos írás. Verses regények

Budapest, 2019
Irodalom

Somlyó Zoltán: Regények. Őszi regény. Tangó Milonga hercegnő. Félkarral ölelni

Budapest, 2011
Irodalom

Somlyó Zoltán: Versek I. A kötetek 1902-1937

Budapest, 2014
Irodalom

Somlyó Zoltán: Zsidó mezőkön. A másik élet(mű) a másik térben

Budapest, 2009
Irodalom

Soós Magda: Szabadulók 1944-45

Budapest, 2018
Holokauszt

Soros Tivadar: Túlélni. Náci világ Magyarországon. Szibériai robinsonok

Fordító: Ertl István
Budapest, 2018
Holokauszt

Szegő György: A pszihiatria meztelenül

Budapest, 2012
Pszichológia

Szegő György: A többi a tied

Budapest, 2017
Holokauszt

Szegő György: Két ima egy istenhez

Budapest, 2017
Holokauszt

Székács-Schönberger István: Egy zsidó polgár gyermekkora. Analitikus háttérrel

Budapest, 2007
Történelem

Székhelyi József: Diszgráfia. Tárcatórium. Graffitik és mesék a búcsúzkodó XX. századból - gyermekeimnek és gyermekeiteknek, 1999-2000

Budapest, 2001
Irodalom

Szomory Dezső: A Balaton partján

Budapest, 2021
Irodalom, Próza

Szomory Dezső: A párizsi regény

Budapest, 2011
Irodalom

Szomory Dezső: A tudósok I. Regény a modern magyar társadalom életéből

Budapest, 2016
Irodalom

Szomory Dezső: A tudósok II. Regény a modern magyar társadalom életéből

Budapest, 2016
Irodalom

Szomory Dezső: Elbukottak. Hat novella

Budapest, 2016
Irodalom

Szomory Dezső: Emlékek szárnyán. Újságprózák

Budapest, 2011
Irodalom

Szomory Dezső: Gyuri

Budapest, 2008
Irodalom

Szomory Dezső: Harry Russel-Dorsan a francia hadszíntérről

Budapest, 2008
Irodalom

Szomory Dezső: Horeb tanár úr

Budapest, 2007
Irodalom

Szomory Dezső: Levelek egy barátnőmhöz

Budapest, 2010
Irodalom

Szomory Dezső: Szamosmenti táj

Budapest, 2012
Irodalom

Szomory Dezső: Zene és ének hangjainál. Zenei írások

Budapest, 2009
Irodalom

Tímár György: Az iszonyat árnyéka. Versek

Budapest, 2000
Irodalom, Vers

Tordai Zádor: Balkáni történetek

Budapest, 2004
Filozófia

Tordai Zádor: Hogyan lehet valaki Európában zsidó Walter Benjamin?

Budapest, 2011
Filozófia

Török Gyula: A porban. Zöldköves gyűrű. Egon - Három regény

Budapest, 2023
Irodalom, Open access, Próza

Vajda Mihály: Emlékezet, Idegenség. Zsidók és más idegenek

Budapest, 2018
Filozófia

Vihar Béla: Tiborc és Ahasvér. Versek, prózák, emlékek

Budapest, 2017
Irodalom

Vincenz, Stanislaw: Találkozás hasszidokkal. Esszék

Fordító: Pálfalvi Lajos
Budapest, 2001
Nemzetközi zsidóság

Zandman Felix: Sohase hidd, hogy ez az utolsó utad, Egy lengyel holokauszt túlélő életrajza

Fordító: Kiss Marianne
Budapest, 2000
Holokauszt

Zsoldos Jenő (szerk.): 1848-1849 a magyar zsidóság életében

Budapest, 1998
Történelem

KBART