Múlt és Jövő Kiadó

A kiadó az 1988-ban indult, Múlt és Jövő negyedéves folyóiratból nőtte ki magát, első könyvét – Scheiber Sándor beszédeit – 1994-ben adta ki.

A kapcsolat a 30 éve élő negyedéves folyóirattal meghatározó. Ugyanis a folyóirat is, a Patai József alapította (1911) havonta megjelenő (1944 márciusáig) folyóirat hagyományainak az újjáélesztése.

A hagyomány pedig: a zsidó kultúra népszerűsítése, bemutatása, követése, feltárása benne - ez különösen a holokauszt előtti természetes állapota – kánonjának megrajzolása, s beleemelése az egyetemes magyar és világkultúrába. (Jó néhány könyvünknél elértük, hogy világnyelveken jelenjenek meg.)

A folyóirat és könyvkiadó eleven kapcsolata a témákban és a szerzőkben is megmutatkozik – egymást támogatják. Sok Múlt és Jövő könyv indult folyóirat közléssel.

A kiadó egyik fő szempontja, hogy a könyvei az oktatásban, a felső és a középiskolaiban egyaránt felhasználhatóak legyenek – és reprezentálják – ha posztumusz módon is – a magyar zsidó részvételt a magyar és egyetemes kultúrában.

A folyóirat nyomába lépő, azonos nevű kiadó tehát azonos célokat követ. Ahogy egy adott érdeklődésű folyóirat szám, sokféle műfajt tartalmaz, ugyanígy a könyvkiadó is. A zsidó kultúra vonatkozásában szines, s némely elemében megkerülhetetlen műveket és szerzőket képvisel. S mint a katalógus is mutatja, a keretek nem szigorúak.

Kiadónk fő profilja Szépirodalom, Történelem, Tudomány (Zsidó tudományok, amit a szakirodalom Jewish Studies néven tart számon.) Az összes műfajt magyar és fordított művek képviselik.

Könyvek - Filozófia

Heller Ágnes: A „zsidókérdés” megoldhatatlansága, avagy: Mért születtem hébernek, mért nem inkább négernek?

Budapest, 2013
Filozófia

Heller Ágnes: A filozófia rövid története gólyáknak I. Az ókor

Budapest, 2016
Filozófia

Heller Ágnes: A filozófia rövid története gólyáknak lll. Az újkor

Budapest, 2018
Filozófia

Heller Ágnes: A filozófia rövid története gólyáknak. II. A középkor és a reneszánsz

Budapest, 2017
Filozófia

Heller Ágnes: A mai történelmi regény

Budapest, 2010
Filozófia

Heller Ágnes: A reneszánsz ember

Budapest, 2008
Filozófia

Heller Ágnes: A történelem elmélete

Fordító: Tarnay László
Budapest, 2001
Filozófia

Heller Ágnes: A zsidó Jézus feltámadása. Második kiadás

Budapest, 2000
Filozófia

Heller Ágnes: Auschwitz és Gulág

Budapest, 2002
Filozófia

Heller Ágnes: Az álom filozófiája

Budapest, 2011
Filozófia

Heller Ágnes: Az önéletrajzi emlékezés filozófiája

Budapest, 2015
Filozófia

Heller Ágnes: Filozófiám története

Budapest, 2009
Filozófia

Heller Ágnes: Ímhol vagyok. A Genezis könyvének filozófiai értelmezései

Budapest, 2006
Filozófia

Heller Ágnes: Kertész Imre. Négy töredék. Megjelent Kertész Imre 80. születésnapjára

Budapest, 2009
Filozófia

Heller Ágnes: Költészet és gondolkodás

Budapest, 1998
Filozófia

Heller Ágnes: Olvasónapló 2012-2013

Budapest, 2013
Filozófia

Heller Ágnes: Olvasónapló 2013-2014

Budapest, 2014
Filozófia

Heller Ágnes: Olvasónapló 2014-2015

Budapest, 2015
Filozófia

Heller Ágnes: Olvasónapló 2015-2016

Budapest, 2016
Filozófia

Heller Ágnes: Olvasónapló 2016-2017

Budapest, 2017
Filozófia

Heller Ágnes: Olvasónapló 2017-2018

Budapest, 2018
Filozófia

Heller Ágnes: Pikareszk Auschwitz árnyékában. Négy tanulmány

Budapest, 2003
Filozófia

Heller Ágnes: Sámson. Erósz és Thanatosz a bírák könyvében

Budapest, 2007
Filozófia

Heller Ágnes: Trauma

Budapest, 2006
Filozófia

Tordai Zádor: Balkáni történetek

Budapest, 2004
Filozófia

Tordai Zádor: Hogyan lehet valaki Európában zsidó Walter Benjamin?

Budapest, 2011
Filozófia

Vajda Mihály: Emlékezet, Idegenség. Zsidók és más idegenek

Budapest, 2018
Filozófia

KBART