Múlt és Jövő Kiadó

A kiadó az 1988-ban indult, Múlt és Jövő negyedéves folyóiratból nőtte ki magát, első könyvét – Scheiber Sándor beszédeit – 1994-ben adta ki.

A kapcsolat a 30 éve élő negyedéves folyóirattal meghatározó. Ugyanis a folyóirat is, a Patai József alapította (1911) havonta megjelenő (1944 márciusáig) folyóirat hagyományainak az újjáélesztése.

A hagyomány pedig: a zsidó kultúra népszerűsítése, bemutatása, követése, feltárása benne - ez különösen a holokauszt előtti természetes állapota – kánonjának megrajzolása, s beleemelése az egyetemes magyar és világkultúrába. (Jó néhány könyvünknél elértük, hogy világnyelveken jelenjenek meg.)

A folyóirat és könyvkiadó eleven kapcsolata a témákban és a szerzőkben is megmutatkozik – egymást támogatják. Sok Múlt és Jövő könyv indult folyóirat közléssel.

A kiadó egyik fő szempontja, hogy a könyvei az oktatásban, a felső és a középiskolaiban egyaránt felhasználhatóak legyenek – és reprezentálják – ha posztumusz módon is – a magyar zsidó részvételt a magyar és egyetemes kultúrában.

A folyóirat nyomába lépő, azonos nevű kiadó tehát azonos célokat követ. Ahogy egy adott érdeklődésű folyóirat szám, sokféle műfajt tartalmaz, ugyanígy a könyvkiadó is. A zsidó kultúra vonatkozásában szines, s némely elemében megkerülhetetlen műveket és szerzőket képvisel. S mint a katalógus is mutatja, a keretek nem szigorúak.

Kiadónk fő profilja Szépirodalom, Történelem, Tudomány (Zsidó tudományok, amit a szakirodalom Jewish Studies néven tart számon.) Az összes műfajt magyar és fordított művek képviselik.

 • Életmű kiadások, Pap Károly, Szomory Dezső, Somlyó Zoltán
 • Költészet, ezen belül, klasszikusok (mint pl. Kiss József, Somlyó Zoltán), antológiák, mai költők (pl. Gergely Ágnes)
 • Próza, ezen belül klasszikus és mai regények, novelláskötetek, antológiák
 • Zsidó tudományok, a magyar zsidó klaszikus tudósok művei: Goldziher Ignác, Blau Lajos, Bacher Vilmos, Scheiber Sándor ... stb.
 • Irodalomtörténet. A magyar zsidó irodalomtörténet összefoglaló és részproblémáit tárgyaló művek. De idetartozik például Kertész Imre repcióját összegző antológia, és egy kismonográfia friss Nobel díja alkalmából.
 • Filozófia. Ebből kiemelkedik Heller Ágnes 13 könyve, mert az utolsó két évtizedben művei kizárólagos kiadói voltunk Magyarországon – s a többi könyvünk is hozzá közel állók munkái. (Vajda Mihály, Tordai Zádor)
 • Vallástörténet. Ebben a kategóriában a legszámottevőbbek, amelyek a zsidó Jézus történetével, aspektusaival foglalkoznak. Így pl. a kérdés legnagyobb kutatójának David Flussernak három alapvető munkája.
 • Történelem: A zsidó történelem egy-egy területét megvilágító munkák – kiemelkedő ezek közül Jakov Katz a világhírű történész két könyve. Vagy a holokauszt történelmének alap munkái, Saul Friedlander, Lucy Dawidowicz, Randolph. L. Braham monográfiái. De van néhány cionizmus történetével kapcsolatos könyvünk is.
 • Holokauszt irodalom. Ebben a témában közöltük a legtöbb könyvet. Mégpedig vegyes műfajokban, ami művészeti, irodalmi, történelmi, önéletrajzi visszaemlékezések formájában. Ebben van egy sorozatunk: Holokauszt életek címmel, ahol nemrég jelent meg a hatodik kötet.
 • Valóságirodalom. A nagy magyar műfaj, a szociográfia sajnos mára oly ritka művei, elsősorban Bacskai Sándor, Kőbányai János munkái.
 • Képzőművészet. Ebben a tárgyban minden kiadványunk egy jelentős, szerintünk világszínvonalú művészhez, Ámos Imréhez kapcsolódik – öt kiadvány, amiből angol, német, francia nyelvű kiadványok, vagy változatok is vannak.
 • Életrajzok. Sok korszakból van életrajzunk, híres és kevésbé híres emberektől-ről – egyet emelnénk ki, Heller Ágnes Bicikliző majom-ját (Kőbányai interjúregényét), amelynek hamarosan megjelenik a harmadik, lábjegyzetekkel ellátott kiadása is.

Könyvek - Holokauszt

 • 1
 • 2
Améry, Jean: Az ember önmagáé. Értekezés a meghívott halálról

Fordító: Blaschtik Éva
Budapest, 2004
Holokauszt

Améry, Jean: Túl bűnön és bűnhődésen. Egy letepert ember kísérletei a felülkerekedésre. Esszék

Fordító: Blaschtik Éva
Budapest, 2002
Holokauszt

Assmann, Aleida: Rossz közérzet az emlékezet kultúrában. Beavatkozás

Fordító: Huszár Ágnes
Budapest, 2016
Holokauszt

Bacskai Sándor: Az első nap. Emlékképek az ortodox zsidóságról

Budapest, 2004
Holokauszt

Bajcsi Ildikó: Nemzethűség és őrségváltás. A komáromi és környékbeli zsidóság jogfosztása 1938-1944

Budapest, 2023
Holokauszt, Open access, Történelem

Bálint Ármin: Feljegyzések Gyuri fiam részére. Napló 1944-ből

Budapest, 2014
Holokauszt

Bárd Károly: Számonkérés a holokausztért. Tettesek, áldozatok, bírák

Budapest, 2022
Holokauszt, Történelem

Bibó István: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után

Budapest, 2001
Holokauszt

Bikácsy Gergely: Eichmann-csokoládé

Budapest, 2019
Holokauszt

Borowski, Tadeusz: Kővilág. Válogatott versek és elbeszélések

Fordító: Spiró György
Budapest, 1999
Holokauszt

Braham, Randolph L.: A román nacionalisták és a holocaust. Kitalált mentőakciók politikai kiaknázása

Fordító: Hernádi Miklós
Budapest, 1998
Holokauszt

Braham, Randolph L. - Kovács András (szerk.): Holokauszt Magyarországon hetven év múltán. Történelem és emlékezet

Budapest, 2015
Holokauszt

Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról IX.

Budapest, 2018
Holokauszt

Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról VI.

Budapest, 2001
Holokauszt

Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról VII.

Budapest, 2016
Holokauszt

Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról VIII.

Budapest, 2017
Holokauszt

Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról X.

Budapest, 2019
Holokauszt

Braham, Randolph L. -, Kőbányai János (szerk.): A Holokauszt Tinódija. Radolph L. Braham az új Múlt és Jövő folyóirat negyedszázadában. Tisztelgés a tudós 90. születésnapjára

Budapest, 2014
Holokauszt

Dawidowicz, Lucy S.: Háború a Zsidók ellen 1933-1945, (The Waw against The Jews), monográfia

Fordító: Stöckl Judit et al.
Budapest, 2014
Holokauszt

Delbo , Charlotte: Auschwitz és utána

Fordító: Marczisovszky Anna
Budapest, 2021
Holokauszt

Domán István: „…már nincs többé szükség a kakasra a népek között, és így levágják őket bűnbaknak”. Ráv Élijáhu Domán élete

Fordító: Domán István
Budapest, 2004
Holokauszt

Domán István: Rettegés

Budapest, 2006
Holokauszt

Ember Mária: 2000-ben fogunk e még élni?

Budapest, 2001
Holokauszt

Ember Mária: El a faluból

Budapest, 2002
Holokauszt

Friedländer, Saul: A náci Németország és a zsidók 1933–1945

Fordító: Lázár Júlia
Budapest, 2013
Holokauszt

Götz Aly: Az egyensúlyát nem találó nép. A németek a szabadságtól való félelem és a kollektivizmus között. 2., javított kiadás

Fordító: Huszár Ágnes
Budapest, 2021
Holokauszt

Gradowski, Zalmen: Auschwitz-tekercs. A pokol szívében

Fordító: Hunyadi Zsombor
Budapest, 2017
Holokauszt

Gyárfás Endre: Ifjúságom e zöld vadon. Regény

Budapest, 2020
Holokauszt

Gyárfás Endre: Mátyásföld, alkonyuló éden. Regény

Budapest, 2013
Holokauszt

Haraszti György (szerk.): Auschwitzi jegyzőkönyv

Budapest, 2016
Holokauszt

Hidasi József: Losonctól Losoncig. Egy város, egy család, egy túlélő története

Budapest, 2008
Holokauszt

Horváth István: Szerkesztő a vészkorszakban 2. Levelek Illyés Gyulához 1935-1945

Budapest, 2016
Holokauszt

Horváth István: Szerkesztő a vészkorszakban. Illyés Gyula és a Magyar Csillag

Budapest, 2014
Holokauszt

Kovács Szabolcs: A nagysármási zsidók meggyilkolása. 1944. szeptember 16-17. Magyarok, románok és zsidók a magyar katonai megszállás időszakában

Budapest, 2022
Holokauszt, Történelem

Kőbányai János: A holokauszt, mint elbeszélés. A hazugság helye

Budapest, 2005
Holokauszt

Kőbányai János: A nem cselekvés bűntudata. Nem zsidók zsidókról. Kőbányai János interjúi

Budapest, 2014
Holokauszt

Kőbányai János: Légy áldott. Exodusregény

Budapest, 1998
Holokauszt

Kőbányai János (szerk.): Az ember mélye. Írások Kertész Imréről a Múlt és Jövőben

Budapest, 2003
Holokauszt

Kőbányai János (szerk.): Az út szélén

Budapest, 2004
Holokauszt

Kőbányai János (szerk.): Holokauszt olvasókönyv

Budapest, 2016
Holokauszt

Kőbányai János (szerk.): Kertész napló. Saul fia-napló

Budapest, 2016
Holokauszt

Lapid, Jair: Síron túli emlékeim. Tomi Lapid története

Fordító: Popper Miriam
Budapest, 2012
Holokauszt

Lévai Jenő - Dési János (szerk.): „…csak az ember kezébe ne essek én…” Deportáció, Telach, Schutzpass… Napló 1944-45

Budapest, 2016
Holokauszt

Lidergaard, Bo: Honfitársak. A dán zsidók menekülése 1943 októberében

Budapest, 2023
Holokauszt, Nemzetközi zsidóság, Open access, Történelem

Mitscherlich, Alexander - Mitscherlich, Margarete: A gyászolásra képtelenül. A közösségi viselkedés alapjai

Fordító: Huszár Ágnes
Budapest, 2014
Holokauszt

Molnár Judit - Tibori Szabó Zoltán (szerk.): Tanulmányok a holokausztról XI. Sorozatszerkesztő Randolph L. Braham

Budapest, 2021
Holokauszt

Reviczky Ádám: Vesztes háborúk, megnyert csaták. Emlékezés Reviczky Imre ezredesre

Budapest, 2008
Holokauszt

Soós Magda: Szabadulók 1944-45

Budapest, 2018
Holokauszt

Soros Tivadar: Túlélni. Náci világ Magyarországon. Szibériai robinsonok

Fordító: Ertl István
Budapest, 2018
Holokauszt

Szegő György: A többi a tied

Budapest, 2017
Holokauszt

 • 1
 • 2

KBART