Múlt és Jövő Kiadó

A kiadó az 1988-ban indult, Múlt és Jövő negyedéves folyóiratból nőtte ki magát, első könyvét – Scheiber Sándor beszédeit – 1994-ben adta ki.

A kapcsolat a 30 éve élő negyedéves folyóirattal meghatározó. Ugyanis a folyóirat is, a Patai József alapította (1911) havonta megjelenő (1944 márciusáig) folyóirat hagyományainak az újjáélesztése.

A hagyomány pedig: a zsidó kultúra népszerűsítése, bemutatása, követése, feltárása benne - ez különösen a holokauszt előtti természetes állapota – kánonjának megrajzolása, s beleemelése az egyetemes magyar és világkultúrába. (Jó néhány könyvünknél elértük, hogy világnyelveken jelenjenek meg.)

A folyóirat és könyvkiadó eleven kapcsolata a témákban és a szerzőkben is megmutatkozik – egymást támogatják. Sok Múlt és Jövő könyv indult folyóirat közléssel.

A kiadó egyik fő szempontja, hogy a könyvei az oktatásban, a felső és a középiskolaiban egyaránt felhasználhatóak legyenek – és reprezentálják – ha posztumusz módon is – a magyar zsidó részvételt a magyar és egyetemes kultúrában.

A folyóirat nyomába lépő, azonos nevű kiadó tehát azonos célokat követ. Ahogy egy adott érdeklődésű folyóirat szám, sokféle műfajt tartalmaz, ugyanígy a könyvkiadó is. A zsidó kultúra vonatkozásában szines, s némely elemében megkerülhetetlen műveket és szerzőket képvisel. S mint a katalógus is mutatja, a keretek nem szigorúak.

Kiadónk fő profilja Szépirodalom, Történelem, Tudomány (Zsidó tudományok, amit a szakirodalom Jewish Studies néven tart számon.) Az összes műfajt magyar és fordított művek képviselik.

 • Életmű kiadások, Pap Károly, Szomory Dezső, Somlyó Zoltán
 • Költészet, ezen belül, klasszikusok (mint pl. Kiss József, Somlyó Zoltán), antológiák, mai költők (pl. Gergely Ágnes)
 • Próza, ezen belül klasszikus és mai regények, novelláskötetek, antológiák
 • Zsidó tudományok, a magyar zsidó klaszikus tudósok művei: Goldziher Ignác, Blau Lajos, Bacher Vilmos, Scheiber Sándor ... stb.
 • Irodalomtörténet. A magyar zsidó irodalomtörténet összefoglaló és részproblémáit tárgyaló művek. De idetartozik például Kertész Imre repcióját összegző antológia, és egy kismonográfia friss Nobel díja alkalmából.
 • Filozófia. Ebből kiemelkedik Heller Ágnes 13 könyve, mert az utolsó két évtizedben művei kizárólagos kiadói voltunk Magyarországon – s a többi könyvünk is hozzá közel állók munkái. (Vajda Mihály, Tordai Zádor)
 • Vallástörténet. Ebben a kategóriában a legszámottevőbbek, amelyek a zsidó Jézus történetével, aspektusaival foglalkoznak. Így pl. a kérdés legnagyobb kutatójának David Flussernak három alapvető munkája.
 • Történelem: A zsidó történelem egy-egy területét megvilágító munkák – kiemelkedő ezek közül Jakov Katz a világhírű történész két könyve. Vagy a holokauszt történelmének alap munkái, Saul Friedlander, Lucy Dawidowicz, Randolph. L. Braham monográfiái. De van néhány cionizmus történetével kapcsolatos könyvünk is.
 • Holokauszt irodalom. Ebben a témában közöltük a legtöbb könyvet. Mégpedig vegyes műfajokban, ami művészeti, irodalmi, történelmi, önéletrajzi visszaemlékezések formájában. Ebben van egy sorozatunk: Holokauszt életek címmel, ahol nemrég jelent meg a hatodik kötet.
 • Valóságirodalom. A nagy magyar műfaj, a szociográfia sajnos mára oly ritka művei, elsősorban Bacskai Sándor, Kőbányai János munkái.
 • Képzőművészet. Ebben a tárgyban minden kiadványunk egy jelentős, szerintünk világszínvonalú művészhez, Ámos Imréhez kapcsolódik – öt kiadvány, amiből angol, német, francia nyelvű kiadványok, vagy változatok is vannak.
 • Életrajzok. Sok korszakból van életrajzunk, híres és kevésbé híres emberektől-ről – egyet emelnénk ki, Heller Ágnes Bicikliző majom-ját (Kőbányai interjúregényét), amelynek hamarosan megjelenik a harmadik, lábjegyzetekkel ellátott kiadása is.

Könyvek - Irodalom

 • 1
 • 2
Ady Endre: Egy keresztvetés története. Zsidó történetek

Budapest, 2006
Irodalom

Bálint Péter: Alföldi portrék. Portrék

Budapest, 1999
Irodalom

Biró Lajos: A bazini zsidók. Regény

Budapest, 1999
Irodalom, Próza

Cholnoky László: Novellák, publicisztikák

Budapest, 2016
Irodalom

Forrai Eszter: Lépcsők. Válogatott versek, 1969-1994

Budapest, 2009
Irodalom, Vers

Gaspar, Lorand: Az anyag negyedik halmazállapota. Válogatott versek

Fordító: Tóth Krisztina et al.
Budapest, 1999
Irodalom, Vers

Gergely Ágnes: Carmen Lugubre. Versek 1963– 2003

Budapest, 2005
Irodalom, Vers

Goldstein Imre: Álom az utolsó pillanatról. Herzog Róbert (Robert Hetzron) emlékére

Budapest, 1998
Irodalom, Vers

Goldstein Imre: Elmenőben. Versek

Budapest, 2004
Irodalom, Vers

Goldstein Imre: Novemberi tavasz

Fordító: Demény Eszter
Budapest, 2000
Irodalom, Próza

Hajnal Anna: Tiszta, tiszta, tiszta. Hetvenhét vers

Budapest, 2006
Irodalom, Vers

Hameiri, Avigdor: Daloló máglya. A daloló máglya. Ady és a Biblia, Versek, cikkek 1916-ig

Budapest, 2006
Irodalom

Katz, Daniel: Német zsidó kutya, finn regény a holokausztról és feldolggozásáról. Második kiadás

Fordító: Huotari Olga
Budapest, 2018
Irodalom, Próza

Kiss József: Válogatott versek. Komlós Aladár tanulmányával

Budapest, 2001
Irodalom, Vers

Kóbor Tamás: Ki a Gettóból I. Regény

Budapest, 2007
Irodalom, Próza

Kóbor Tamás: Ki a Gettóból II. Hamupipőke őnegysága

Budapest, 2008
Irodalom, Próza

Komor András: Fischmann S. utódai. Ignotus Pálnak és Komlós Aladárnak

Budapest, 1998
Irodalom, Próza

Komor András: Nászinduló. Regény

Budapest, 2006
Irodalom, Próza

Köbányai János: A margón

Budapest, 1986
Irodalom, Szociológia - Szociográfia

Köbányai János: Fedezd fel Izraelt!

Budapest, 1990
Irodalom, Izrael

Köbányai János: Jeruzsálemi évtized

Békéscsaba, 1994
Irodalom, Izrael

Köbányai János: Magyar siratófal

Budapest - Békéscsaba, 1990
Irodalom, Izrael

Kőbányai János: Emlékek a beatkorszakból

Budapest, 2014
Irodalom, Szociológia - Szociográfia, Történelem

Kőbányai János: Jób díja. Háttér és reccepció

Budapest, 2003
Irodalom, Művészettörténet

Kőbányai János: Két évszázad Magyar-zsidó költészete. Összeállította és a tanulmányt írta Kőbányai János

Budapest, 2015
Irodalom, Vers

Kőbányai János (szerk.): „Minden hiábavalóság…” Novellaantológia száz év zsidó prózájából 1848-1949

Budapest, 1999
Irodalom, Próza

Kőbányai János (szerk.): Budapesti aggadák. Novellaantológia. Holocaust utáni próza

Budapest, 1999
Irodalom, Próza

Kroó András: A Crackshaw-hagyaték. Regény

Budapest, 1999
Irodalom, Próza

Lesznai Anna: Kezdetben volt a kert, I., a kísérő tanulmányt Kőbányai János írta

Budapest, 2019
Irodalom, Próza

Lesznai Anna: Kezdetben volt a kert, II., a kísérő tanulmányt Kőbányai János írta

Budapest, 2019
Irodalom, Próza

Mezei András: Két égbolt alatt. Versek

Budapest, 2000
Irodalom, Vers

Molnár Ákos: A hitehagyott. Fortunátus Imre

Budapest, 2005
Irodalom, Próza

Molnár Ákos: Tizenkét lépés

Budapest, 2005
Irodalom, Próza

Molnár Ákos: Végre egy jó házasság

Budapest, 2006
Irodalom, Próza

Pap Károly: Azarel

Budapest, 1998
Irodalom

Pap Károly: Drámák

Budapest, 2000
Irodalom

Pap Károly: Megszabadítottál a haláltól. Osvát Ernő emlékének

Budapest, 1998
Irodalom

Pap Károly: Novellák I.

Budapest, 1999
Irodalom

Pap Károly: Novellák II.

Budapest, 1999
Irodalom

Pap Károly: Nyolcadik stáció

Budapest, 1998
Irodalom

Petrányi Ilona et al. (szerk.): Zsidó sebek és bűnök és más publicisztikák

Budapest, 2000
Irodalom, Próza

Révész Béla: Vonagló falvak, regény

Budapest, 2015
Irodalom, Próza

Röhrig Géza: A rebbe tolla tépett papagája. Képzelt haszid történetek

Budapest, 1999
Irodalom, Próza

Röhrig Géza: Hamvasztókönyv

Budapest, 1995
Irodalom, Vers

Röhrig Géza: Honvágy. Versek

Budapest, 2010
Irodalom, Vers

Röhrig Géza: Törvény. Vesek

Budapest, 2006
Irodalom, Vers

Somlyó Zoltán: Nyitott könyv. A titkos írás. Verses regények

Budapest, 2019
Irodalom

Somlyó Zoltán: Regények. Őszi regény. Tangó Milonga hercegnő. Félkarral ölelni

Budapest, 2011
Irodalom

Somlyó Zoltán: Versek I. A kötetek 1902-1937

Budapest, 2014
Irodalom

Somlyó Zoltán: Zsidó mezőkön. A másik élet(mű) a másik térben

Budapest, 2009
Irodalom

 • 1
 • 2

KBART