Múlt és Jövő Kiadó

A kiadó az 1988-ban indult, Múlt és Jövő negyedéves folyóiratból nőtte ki magát, első könyvét – Scheiber Sándor beszédeit – 1994-ben adta ki.

A kapcsolat a 30 éve élő negyedéves folyóirattal meghatározó. Ugyanis a folyóirat is, a Patai József alapította (1911) havonta megjelenő (1944 márciusáig) folyóirat hagyományainak az újjáélesztése.

A hagyomány pedig: a zsidó kultúra népszerűsítése, bemutatása, követése, feltárása benne - ez különösen a holokauszt előtti természetes állapota – kánonjának megrajzolása, s beleemelése az egyetemes magyar és világkultúrába. (Jó néhány könyvünknél elértük, hogy világnyelveken jelenjenek meg.)

A folyóirat és könyvkiadó eleven kapcsolata a témákban és a szerzőkben is megmutatkozik – egymást támogatják. Sok Múlt és Jövő könyv indult folyóirat közléssel.

A kiadó egyik fő szempontja, hogy a könyvei az oktatásban, a felső és a középiskolaiban egyaránt felhasználhatóak legyenek – és reprezentálják – ha posztumusz módon is – a magyar zsidó részvételt a magyar és egyetemes kultúrában.

A folyóirat nyomába lépő, azonos nevű kiadó tehát azonos célokat követ. Ahogy egy adott érdeklődésű folyóirat szám, sokféle műfajt tartalmaz, ugyanígy a könyvkiadó is. A zsidó kultúra vonatkozásában szines, s némely elemében megkerülhetetlen műveket és szerzőket képvisel. S mint a katalógus is mutatja, a keretek nem szigorúak.

Kiadónk fő profilja Szépirodalom, Történelem, Tudomány (Zsidó tudományok, amit a szakirodalom Jewish Studies néven tart számon.) Az összes műfajt magyar és fordított művek képviselik.

 • Életmű kiadások, Pap Károly, Szomory Dezső, Somlyó Zoltán
 • Költészet, ezen belül, klasszikusok (mint pl. Kiss József, Somlyó Zoltán), antológiák, mai költők (pl. Gergely Ágnes)
 • Próza, ezen belül klasszikus és mai regények, novelláskötetek, antológiák
 • Zsidó tudományok, a magyar zsidó klaszikus tudósok művei: Goldziher Ignác, Blau Lajos, Bacher Vilmos, Scheiber Sándor ... stb.
 • Irodalomtörténet. A magyar zsidó irodalomtörténet összefoglaló és részproblémáit tárgyaló művek. De idetartozik például Kertész Imre repcióját összegző antológia, és egy kismonográfia friss Nobel díja alkalmából.
 • Filozófia. Ebből kiemelkedik Heller Ágnes 13 könyve, mert az utolsó két évtizedben művei kizárólagos kiadói voltunk Magyarországon – s a többi könyvünk is hozzá közel állók munkái. (Vajda Mihály, Tordai Zádor)
 • Vallástörténet. Ebben a kategóriában a legszámottevőbbek, amelyek a zsidó Jézus történetével, aspektusaival foglalkoznak. Így pl. a kérdés legnagyobb kutatójának David Flussernak három alapvető munkája.
 • Történelem: A zsidó történelem egy-egy területét megvilágító munkák – kiemelkedő ezek közül Jakov Katz a világhírű történész két könyve. Vagy a holokauszt történelmének alap munkái, Saul Friedlander, Lucy Dawidowicz, Randolph. L. Braham monográfiái. De van néhány cionizmus történetével kapcsolatos könyvünk is.
 • Holokauszt irodalom. Ebben a témában közöltük a legtöbb könyvet. Mégpedig vegyes műfajokban, ami művészeti, irodalmi, történelmi, önéletrajzi visszaemlékezések formájában. Ebben van egy sorozatunk: Holokauszt életek címmel, ahol nemrég jelent meg a hatodik kötet.
 • Valóságirodalom. A nagy magyar műfaj, a szociográfia sajnos mára oly ritka művei, elsősorban Bacskai Sándor, Kőbányai János munkái.
 • Képzőművészet. Ebben a tárgyban minden kiadványunk egy jelentős, szerintünk világszínvonalú művészhez, Ámos Imréhez kapcsolódik – öt kiadvány, amiből angol, német, francia nyelvű kiadványok, vagy változatok is vannak.
 • Életrajzok. Sok korszakból van életrajzunk, híres és kevésbé híres emberektől-ről – egyet emelnénk ki, Heller Ágnes Bicikliző majom-ját (Kőbányai interjúregényét), amelynek hamarosan megjelenik a harmadik, lábjegyzetekkel ellátott kiadása is.

Könyvek - Zsidó Tudományok

Bacher Vilmos: Szentírás és Zsidó tudomány

Budapest, 1998
Zsidó Tudományok

Blau Lajos: Zsidók és a világkultúra

Fordító: Demény Eszter
Budapest, 1999
Zsidó Tudományok

Flusser, David: Jézus. Az ókori zsidó történelem és irodalom tükrében

Fordító: Szénási Sándor
Budapest, 1995
Zsidó Tudományok

Flusser, David: Judaizmus a második templom korában. Qumrán és az apokalipszis

Fordító: Pásztor Péter
Budapest, 2007
Zsidó Tudományok

Flusser, David: Judaizmus és a kereszténység eredete. Felsőoktatási tankönyv

Fordító: Pásztor Péter et al.
Budapest, 1999
Zsidó Tudományok

Goldziher Ignác: A zsidóság lényege és fejlődése

Fordító: Zsellengér József
Budapest, 2000
Zsidó Tudományok

Hahn István: A próféták forradalma, vallástörténeti és történelmi tanulmányok

Budapest, 1998
Zsidó Tudományok

Hess, Moses: Róma és Jeruzsálem. Az utolsó nemzeti kérdés. Levelek és megjegyzések

Fordító: Giszkalay János
Budapest, 2011
Zsidó Tudományok

Mandler Dávid: Kelet és Nyugat mezsgyéjén. Vámbéry Ármin és a Brit Birodalom

Budapest, 2014
Zsidó Tudományok

Scheiber Sándor: A feliratoktól a felvilágosodásig. Zsidó irodalomtörténeti olvasmányok

Budapest, 2013
Zsidó Tudományok

Scheiber Sándor: Scheiber Sándor könyve. Válogatott beszédek. Összeállította és az előszót írta Kőbányai János

Budapest, 1994
Zsidó Tudományok

Sibony, Daniel: A három monoteista vallás. Zsidók, keresztények és muzulmánok eredetük tükrében

Fordító: Pelle János
Budapest, 2002
Zsidó Tudományok

KBART