Haraszti György (szerk.): Auschwitzi jegyzőkönyv (Budapest, 2016)

1rfí3 ץ rí: ן . I р, -$* Az Auschwitzi jegyzőkönyvet - ezt a huszadik századi evangéliumot ­­a Múlt és Jövő Kiadó több mint tíz éve jelentette meg - a magyar holo­­kauszt 60. évfordulója alkalmából. Néhányszor újranyomtuk, az Élet Me­­nete ifjú zarándokai számára, hogy újabb és újabb nemzedékek szinte bőrön átélt tapasztalatává tegyük mindazt, ami az emberiség történél­­mének ״fekete lyukában” megtörtént. Ennek a nagy, a huszadik századi emberről szóló apokaliptikus látle­­letnek minden magyar olvasó kezébe el kell kerülnie! Azért, hogy az előz­­mény-keresztrefeszítés elbeszélése nyomában, ez a ״modern” evangé- Hum is meghatározza a kultúránkat. (Kertész Imre nagy gondolatát betel­­jesítendő: ha a holokauszt ״botránya" megesett, egy dolgot lehet tenni vele, a kultúránkba kell emelni.) Ahogy a ״túlélő” zsidó fiatalok újabb és újabb nemzedékeinek (ők zarándo­­kolnak Auschwitzba minden évben) igazi túlélését az apák, nagyapák, s lassan már dédapák, sorsával való szembesülés és azonosulás szolgálja, úgy hitünk és tudásunk szerint, e fo­­lyamathoz hasonlóan mindenkiét szolgálja, akit a magyar és az európai ►

Next