Somlyó Zoltán: Nyitott könyv. A titkos írás. Verses regények - Somlyó Zoltán összes művei 3. (Budapest, 2019)

4I[ж kjfu A Nyitott könyv a (20. századi) ma­­gyár irodalom egyik alapműve, élő, klasszikus alkotása - ebben kortárs íróink között alighanem nagyobb az egyetértés, mint az irodalomtörténé­­szék között. Sőt, (nemcsak) jelenlegi megbecsültségét, rangját is inkább köszönheti a (mindenkori) kortárs írók figyelmének, mint az irodalom­­történészeknek. (A pár recenzión kívül csupán De­­vecseri Gábor írt róla önálló cikket, 1947-ben - ennek ellenére a jelen­­kori költők közül sokan említik elődjükként, akinek vállalják a hatá­­sát, pl. Térey János, Szálinger Balázs, Lackfi János, Varró Dániel...) A Nyitott könyv ״afféle lírai regény ­­ahogy a költője nevezi »lírai pamf­­let«, közvetlen, csapongó kedélyes és zseniálisan szókimondó. Ha valaha a jövő században egy irodalomtörté­­nész megírja az új magyar irodalom történetét, erre a könyvre okvetlenül ki kell térnie, és egy messze-messze korban talán-talán tárgyi jegyzetek­­kel adják ki ezt a könyvet, diákok számára, mint Juvenalist.” Kosztolányi Dezső [?], 1916 ״A »Nyitott könyv« pedig számom­­ra ma már a ferencjózsefi idők érett napsütését, messze ezüstfényét, hő­­si-irodalmi nyomorát őrzi iapjain, oly varázsosan, mint Anyegin Eugen egy másik kor hangulattartalmát.” Kosztolányi Dezső, 1926

Next

/
Oldalképek
Tartalom