Somlyó Zoltán: Regények. Őszi regény. Tangó Milonga hercegnő. Félkarral ölelni - Somlyó Zoltán összes művei 1. (Budapest, 2011)

SOMLYÓ ZOLTÁN nevét s néhány versét ismeri az irodalmi közvéle­­mény. Azonban a helyét annál ke­­vésbé. Maga az életmű egésze sem hozzáférhető - csak néhány külön­­böző szempontok szerinti váloga­­tás. Ezek inkább a válogatás ко­­ráról, a válogató szempontjairól nyújtanak képet - és nem magáról Somlyó Zoltánról. Vállalkozásunk a teljes és hű Somlyó Zoltán-galaxist szeretné helyreállítani - és posztumusz mó­­dón elhelyezni a magyar irodalom csillagrendszerében, ahonnan fájó­­an hiányzik ez a nagyfényű és -su­­gárzású égitest. A Somlyó Zoltán-életmű egyik legfőbb jellemzője - hogy kincsei Adantisz-sírban rejtőzködnek a mai napig. Már ezzel a kötettel történő indulásunk is rámutat erre a jelen­­ségre: egy teljes regény hevert el­­eddig a lehető legmesszebb - egy brassói újság hasábjain, ami kő­­tetben most jelenik meg először. Az összkiadás sikerének záloga, Zsoldos Sándor irodalomtörténész, aki élete egy részét a Somlyó Zoltán­­kutatásnak szentelte, s most tudá­­sát és ügyszeretetét sorozatszer­­kesztőként e vállalkozásba fekteti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom