Nap Kiadó

Könyvek

Ács Irén et al.: Abaligettől Bükkösdig. Ellentétes metaforák szorításában

Budapest, 2006

Ágh István: A képzelet emléke. Versek

Budapest, 2000

Ágh István: A megtalált időből. Versek

Budapest, 2005

Ágh István: Árokból jön a törpe

Budapest, 2010

Ágh István: Dani uraságnak

Budapest, 2018

Ágh István: Elvarázsolt ének

Budapest, 2017

Ágh István: Fénylő parnasszus. Balassi, Csokonai, Ady

Budapest, 2008

Ágh István: Három nap egy esztendő. Magyar népmesék

Budapest, 2019

Ágh István: Hívás valahonnan. Versek

Budapest, 2011

Ágh István: Kidöntött fáink suttogása. Egymás mellett. Virágárok. Életrajzi regény

Budapest, 2012

Ágh István: Mivé lettél. Válogatott és új versek

Budapest, 1998

Ágh István: Októberi fogadalom

Budapest, 2006

Ágh István: Összegyűjtött versek. I. 1965-1987

Budapest, 2013

Ágh István: Összegyűjtött versek. II. 1991-2013

Budapest, 2013

Ágh István: Rókacsárda

Budapest, 2009

Ágh István: Semmi sem úgy. Versek

Budapest, 2003

Ágh István: Szavak honvágya. Esszék

Budapest, 2013

Ágh István: Szélcsend

Budapest, 2020

Ágh István: Válasz hazulról. Versek

Budapest, 2015

Ágh István et al.: Epilogus. Válogatott versek. Arany János

Budapest, 2013

Ágh István et al.: József Attila: Óda

Budapest, 2010

Alföldy Jenő (szerk.): Másodvirágzás. Csanádi Imre emlékezete

Budapest, 2004

Alföldy Jenő (szerk.): Menekülő szív. Kálnoky László emlékezete

Budapest, 2000

Altmann Julianna et al.: Medium regni. Középkori magyar királyi székhelyek

Budapest, 2004

Altmann Julianna et al.: Medium regni. Medieval Hungarian Royal Seats

Fordító: Zoltán Erika
Budapest, 1999

Ambrus Lajos (szerk.): Krízis és karnevál. Hamvas Béla emlékezete

Budapest, 2009

Balás B. Dénes: Zakariás János munkássága és élete

Budapest, 2001

Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára. Reprint kiadás

Budapest, 2010

Bánkúti Imre (szerk.): II. Rákóczi Ferenc ezertizenkét napja. Beniczky Gáspár fejedelmei titkár diáriuma. 1707. május 24. - 1710. február 28.

Budapest, 2005

Benkő Attila: A Duna-partról. Válogatott és új versek 1972-1998

Budapest, 1999

Benkő Elek - Székely Attila - Gál Erika: Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön. A székelykeresztúri késő középkori udvarház állatcsontleletei

Budapest, 2008

Benkő Samu (szerk.): Magyarországi és erdélyi urak. Pálffy János emlékezései

Budapest, 2008

Berkes Erzsébet (szerk.): Nem szép versek. Válogatás az 1992. év verseiből

Budapest, 1993

Bodnár György (szerk.): Kaffka Margit naplói. Lírai jegyzetek egy évről

Budapest, 2008

Bodnár György (szerk.): Színek, évek, állomások. In memoriam Kaffka Margit

Budapest, 2005

Bohuniczky Szefi: A fiatal Németh László és környezete

Budapest, 2018

Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyságról Magyarországon

Budapest, 2005

Borbély Béla - Siklósi Gyula: Királyaink emléke - In Memory of Our Kings

Fordító: Zoltán Erika
Budapest, 2006

Bóta Gábor: Mi van az álarc mögött? Százhuszonöt színházi interjú

Budapest, 1997

Bödők Zsigmond: Nobel-díjas magyarok

Dunaszerdahely, 1997

Buda Ferenc: Árapály

Budapest, 2005

Burány Béla: Így éltünk a Délvidéken

Budapest, 1999

Burány Béla: Így éltünk a Délvidéken. II. Hagyaték - Első könyv

Budapest, 2013

Burány Béla: Így éltünk a Délvidéken. III. Hagyaték - Második és Harmadik könyv

Budapest, 2013

Çelik, Ayşegül: A török Hamlet. Az ember, aki tudja, hogyan kell meghalni. Muhsin Ertugrul élete

Fordító: Akcal Réka
Budapest, 2020

Ćurković-Major Franciska - Kiss Gy. Csaba (szerk.): Fiume és környéke a 19. századi magyar útirajzokban

Budapest, 2020

Csáky Zoltán (szerk.): Volt egyszer egy Kék Duna. Történetek, vallomások, tanulmányok a 25. évfordulón

Budapest, 2017

Cseke Péter: A teljesség sóvárgása. Irodalomtörténeti tanulmányok 1981-2016

Budapest, 2019

Cseke Péter: Trianoni hófogságban 1918-1945-1990. Eszmetörténeti tanulmányok

Budapest, 2020

Cseke Péter (szerk.): Székelyföld a 21. században. Esszék, tanulmányok

Budapest, 2020

KBART