Nap Kiadó

Könyvek

Falusi Márton: Albérleti fordulónap

Budapest, 2013

Falusi Márton: Műtücsök opál mezőkön. Esszék

Budapest, 2016

Féja Endre (szerk.): Féja Géza levelezése

Budapest, 2003

Féja Endre (szerk.): Lélekben társak. Supka Magdolna és Féja Géza levelezése 1937-1976

Budapest, 2013

Ferencz Győző (szerk.): A világosság lobogója alatt. Ady Endre

Budapest, 2012

Ferencz Győző (szerk.): Légy ellenállás. In memoriam Babits Mihály

Budapest, 2008

Fodor András: A hetvenes évek. (Napló, 1975-1979)

Budapest, 1996

Fodor Imre: Svéd történelem magyar kapcsolatokkal a 18. századig

Budapest, 2001

Fogarassy Miklós (szerk.): Magasiskola. In memoriam Mészöly Miklós

Budapest, 2004

Frecskay János: Mesterségek szótára. I. Ötven iparág leírása. II. rész. Ezen iparágak összesített magyar - német és német - magyar szótára

Budapest, 2001

Füzi László (szerk.): Búcsú barátaimtól. Baka István emlékezete

Budapest, 2000

Füzi László (szerk.): Villám és esti tűz. Gelléri Andor Endre emlékezete

Budapest, 2006

Gazda László: Csángó magyar falvak. II. H-P

Budapest, 2010

Gazda László: Csángó magyar falvak. III. R-Z

Budapest, 2011

Gera Zoltán - Galántai Csaba: A szabadság bennünk van. Gera Zoltán életéről beszél Galántai Csabának

Budapest, 2013

Gombocz Zoltán: A magyar történeti nyelvtan vázlata. IV. Jelentéstan

Budapest, 1999

Gombos, Albinus Franciscus: Catalogus Fontium Historiae Hungaricae. II. D-N

Budapest, 2011

Gombos, Albinus Franciscus: Catalogus Fontium Historiae Hungaricae. III. O-Z

Budapest, 2011

Gombos, Albinus Franciscus: Catalogus Fontium Historiae Hungaricae. IV. Index

Budapest, 2011

Gombos, Albinus Franciscus: Catalogus Fontium Historiae Hungaricae. Tomus I. A - C

Budapest, 2005

Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom

Budapest, 2008

Görömbei András: Csoóri Sándor. Monográfia

Budapest, 2010

Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret

Budapest, 2003

Görömbei András: Irodalom, nemzet, harmadik út. Esszék, tanulmányok

Budapest, 2012

Görömbei András: Nagy Gáspár. Monográfia

Budapest, 2009

Görömbei András (szerk.): Csillag a máglyán. In memoriam Sütő András

Budapest, 2007

Görömbei András (szerk.): Havon delelő szivárvány. In memoriam Nagy László

Budapest, 2000

Gróh Gáspár: A kultúra iránytűje. Kritikák

Budapest, 2015

Gróh Gáspár: A magyarság rendeltetéséről. Művelődéstörténeti tanulmányok

Budapest, 2013

Gróh Gáspár: Neurotikus nemzettudat? Esszék, tanulmányok a magyar kultúrából

Budapest, 2018

Gróh Gáspár: Szemben a felejtéssel. Esszék, kritikák

Budapest, 2017

Gróh Gáspár (szerk.): Az elsodort író. In memoriam Szabó Dezső

Budapest, 2002

Györffy István: Magyar népi hímzések 1. A cifraszűr

Budapest, 2004

Györffy László: Szembenézve. Riportok

Budapest, 1996

Hafner Zoltán (szerk.): Senkiföldjén. In memoriam Pilinszky János

Budapest, 2002

Hafner Zoltán (szerk.): Szörényi László LXX.

Budapest, 2015

Heckenast Gábor, ifj.: Tomcsányi Béla munkássága és élete

Budapest, 2001

Heckenast Gábor, ifj.: Tomcsányi István munkássága és élete

Budapest, 2001

Hellenbart Gyula: Bibó nyomában. Esszék, 2000-2010

Budapest, 2011

Hollndonner László: Hollós József munkássága és élete

Budapest, 2001

Hóman Bálint: A Magyar Királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában

Budapest, 2003

Hornyik Miklós (szerk.): Éjszakai hajózás. In memoriam Ottlik Géza

Budapest, 2006

Horváth Béla, N.: József Attila és kortársai. Tanulmányok, esszék, kritikák

Budapest, 2015

Illyés Gyula: A törzs szavai. Írások az anyanyelvről

Budapest, 2002

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról

Budapest, 2009

Illyés Gyula: Hűtlen jövő. Válogatott versek

Budapest, 2002

Illyés Gyula: Ostromnapló 1945. január 10. - 1945. április 24.

Budapest, 2014

Imre László: Az irodalomtudomány távlatai. 19. századi szerzők nyomában. Esszék, tanulmányok

Budapest, 2014

Imre László: Irodalomalapítás és műfajfejlődés a 18-19. századi magyar irodalomban

Budapest, 2015

Jaccard, Jerry L.: Dallamok és disszonanciák. A zene nagykövete Szőnyi Erzsébet

Fordító: Terts István
Budapest, 2016

KBART