Nap Kiadó

Könyvek

Koranyi, Kinga: Fame and Shame. Novel

Budapest, 2011

Kosztolányi Dezső: Innen-onnan. Írások a Hétből 1908-1916

Budapest, 2010

Kótzián Katalin: Dalok őszidőn. Válogatott versek és műfordítások

Budapest, 2006

Kótzián Katalin: Időtlen idő. Versek, versfordítások

Budapest, 2002

Kótzián Katalin: Mióta készülsz. Versek, dalok, versfordítások

Budapest, 2001

Kótzián Katalin: Szerelmes szonettkoszorú

Budapest, 2000

Kótzián Katalin: Szonett a szőlődombon

Budapest, 2004

Kovács Erika: Pilinszky és a család

Budapest, 2009

Kőszegfalvi Ferenc (szerk.): Tornyai János levelezése. 1. 1888-1928

Budapest, 2016

Kőszegfalvi Ferenc (szerk.): Tornyai János levelezése. 2. 1929-1936

Budapest, 2016

Kuun Géza et al.: A magyar honfoglalás kútfői. A honfoglalás ezredéves emlékére

Budapest, 2000

Laczkó Mihály: „Idegen födre siettem…” Moldvai csángók Baranyában

Budapest, 2015

Lakatos András (szerk.): A napsütötte sáv. Petri György emlékezete

Budapest, 2000

Lator László (szerk.): Az én országom. In memoriam Jékely Zoltán

Budapest, 2002

Lator László (szerk.): Ostromgyűrűben. In memoriam Orbán Ottó

Budapest, 2003

Lázár Balázs (szerk.): A magyar királyi nemesi felkelés 1809. évi szabályzatai. Korabali katonai szótárral

Budapest, 2009

Lengyel András: A mindennapok szemüvegkészítői. Sajtótörténeti tanulmányok

Budapest, 2013

Lengyel András: A törvény és az üdv metszéspontjában. Tanulmányok Német Andorról

Budapest, 2007

Lengyel András: Az „esthajnali csillag”. Vázlatok és adatok Cholnoky Viktorról

Budapest, 2015

Lengyel András (szerk.): Ének a szegénységről. In memoriam Móra Ferenc

Budapest, 2003

Lengyel András (szerk.): Hajnali sötétben. In memoriam Tömörkény István

Budapest, 2005

Lengyel András (szerk.): Milyen volt. In memoriam Juhász Gyula

Budapest, 2009

Lessing, Gotthold Ephraim: Minna von Barnhelm avagy A katonaszerencse

Fordító: Kótzián Katalin
Budapest, 2002

Lőkös István: A Dráván túl és innen. Miroslav Krleža és a horvát irodalmi kapcsolataink

Budapest, 2019

Luby Margit: A parasztélet rendje és későbbi tanulmányok. Népi szokások, illendő magatartás, babonák Szatmár vármegyében (Szamoshát, Tiszahát, Nyírség)

Budapest, 2002

Lukács Sándor: A kezdetek utcája

Budapest, 2017

Lukács Sándor: Az elűzött álom. Válogatott és új versek

Budapest, 2006

Lukács Sándor: Földi szokásaid. Versek 2018-2020

Budapest, 2020

Lukács Sándor: Valaki szólított

Budapest, 2001

Márkus Béla: Külön sors - külön irodalom

Budapest, 2002

Márkus Béla - Gróh Gáspár (szerk.): Kapaszkodás a megmaradásért. In memoriam Csoóri Sándor. Oktatási segédkönyv

Budapest, 2019

Márkus Béla (szerk.): Fáklya volt kezemben. In memoriam Móricz Zsigmond

Budapest, 2007

Márkus Béla (szerk.): Lélektől lélekig. In memoriam Tóth Árpád

Budapest, 2006

Márkus Béla (szerk.): Pokolraszállás. Sarkadi Imre emlékezete

Budapest, 2001

Marsall László: Pókhálófüggvények

Budapest, 1998

Mászáros Kálmán (szerk.): II. Rákóczi Ferenc csatái. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2003

Mayer Gyula (szerk.): Mátyás király levelei. Külügyi osztály 1458-1490

Budapest, 2008

Medvigy Endre (szerk.): Anyám balladát táncol. In memoriam Sinka István

Budapest, 1999

Medvigy Endre (szerk.): Magányos csillag. In memoriam Erdélyi József

Budapest, 2006

Mészáros Kálmán (szerk.): Bene Regi - A király javára. Ebergényi László császári altábornagy szerepe a szatmári békekötésben. Ebergényi László válogatott levelei és Bivolínyi István töredék naplóla (1710-1711)

Fordító: Bánkúti Imre
Budapest, 2010

Miller Lajos: Az operaművészet szolgálatában

Budapest, 2020

Mohás Lívia: Arcképvázlat. Szabó Magda rejtőzködő személyiségéhez

Budapest, 2018

Mohay Tamás: Töredékek az ünnepről

Budapest, 2008

Monostori Imre: Helykeresések. Három esettanulmány

Budapest, 2004

Monostori Imre: Kéve és kereszt. Kritikai rajzok

Budapest, 2020

Monostori Imre: Válogatott tanulmányok Németh Lászlóról

Budapest, 2016

Monostori Imre (szerk.): A minőség forradalmára. In memoriam Németh László

Budapest, 2001

N. Horváth Béla, N. (szerk.): Eszmélet. In memoriam József Attila

Budapest, 2004

N. Hováth Béla: Egyéniség és valóság. Tanulmányok József Attiláról

Budapest, 2006

Nagy Gáspár: Sárfelirat. Posztumusz versek

Budapest, 2007

KBART