Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára. Reprint kiadás (Budapest, 2010)

1. rész

A MAGYAR NYELV TELJES SZÓTÁRA, MRLYBRN AZ EGYES SZÓK KÜLÖNBÖZŐ ÉRTELMEINEK KÖRÜLÍRÁS ÁLTALI SZABATOS MEGHATÁROZÁSÁN KÍVÜL KÜLÖNÖS FIGYELEM VAN FORDÍTVA AZOKNAK HZÓJÁRÁSOS, KÖZMONDÁS!, IRODALMI stb. HASZ­NÁLATÁRA, VALAMINT A SZAKTUDOMÁNYI ÉS IFARBELI MŰSZÓKRA IS. NÉLKÜLÖZHETETLEN SEGÉDKÖNYV MINDEN RANGÚ ÉS RENDŰ MAGYAR EMBER SZÁMÁRA. SZERKESZTETTE BALLAGI MÓR. ELSŐ KÉSZ. A, a, — K, Kar. PEST. Kiadja Heckenabt Gusztáv. MDCCCLXXIII.

Next