Napvilág Kiadó

1995-ös alapításunk óta mintegy négyszáz címet jelentettünk meg; alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzéseink és motivációink nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveink között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.

Könyvek

Rodrik, Dani: A közgazdaságtan menő. A „lehangoló tudomány” erényei és gyengéi

Fordító: Felcsuti Péter
Budapest, 2020
Közgazdaságtan

Smith, Adam: Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól I.

Fordító: Éber Ernő
Budapest, 2011
Közgazdaságtan

Smith, Adam: Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól II.

Fordító: Éber Ernő
Budapest, 2011
Közgazdaságtan

Stiglitz, Joseph E.: A globalizáció és visszásságai

Fordító: Orbán Gábor - Gavora Zsuzsanna
Budapest, 2003
Közgazdaságtan

Stiglitz, Joseph E.: A viharos kilencvenes évek. A világ eddigi legprosperálóbb tíz évének új története

Fordító: Gavora Zsuzsanna
Budapest, 2005
Közgazdaságtan

Szalavetz Andrea: Globális értékláncok, szakosodás és feljebb lépés Magyarországi feldolgozóipari leányvállalatok tapasztalatai

Budapest, 2019
Közgazdaságtan

Szanyi Miklós: A versenyképesség javítása együttműködéssel. Regionális klaszterek

Budapest, 2008
Közgazdaságtan

Szentes Tamás: Ki, mi és miért van válságban? A leegyszerűsítő nézetek és szemléletmód kritikája

Budapest, 2009
Közgazdaságtan

Szigeti Péter: Világrendszernézőben. Globális „szabadverseny” - a világkapitalizmus jelenlegi stádiuma

Budapest, 2005
Közgazdaságtan

Tanyi Attila: Piac és igazságosság? A piaci társadalom erkölcsi követelményei

Budapest, 2000
Közgazdaságtan

Wapshott, Nicholas: Keynes és Hayek. Az összecsapás, amely meghatározta a modern közgazdaságtant. A nagy válságtól a nagy recesszióig

Fordító: Felcsuti Péter
Budapest, 2014
Közgazdaságtan

Bajomi-Lázár Péter: A patrónusi-kliensi médiarendszer. Magyarország 2010–2018

Budapest, 2020
Média - Kommunikáció

Briggs, Asa - Burke, Peter: A média társadalomtörténete. Gutenbergtől az internetig

Fordító: Göbölyös Magdolna - Konok Péter - Gelléri Gábor
Budapest, 2004
Média - Kommunikáció

Briggs, Asa - Burke, Peter: A média társadalomtörténete. Gutenbergtől az internetig. Második, bővített, átdolgozott kiadás

Fordító: Göbölyös Magdolna - Gelléri Gábor - Konok Péter - Takács Róbert
Budapest, 2012
Média - Kommunikáció

Silverstone, Roger: Médiaerkölcs. A médiapolisz felemelkedése

Fordító: Kerényi Szabina
Budapest, 2010
Média - Kommunikáció

Sipos Balázs: Média és demokrácia Magyarországon. A politikai média jelenkor-története

Budapest, 2010
Média - Kommunikáció

Sipos Balázs - Krász Lilla (szerk.): A női kommunikáció kultúrtörténete. Tanulmányok

Budapest, 2019
Média - Kommunikáció

Szegvári Katalin: Hogy vagytok, ti régi játszótársak? Beszélgetések

Budapest, 2012
Média - Kommunikáció

Szegvári Katalin: Nem celeb, csak híres. Beszélgetések

Budapest, 2016
Média - Kommunikáció

Szegvári Katalin: Tíz védőbeszéd. Ügyvédportrék - peres ügyek

Budapest, 2019
Média - Kommunikáció

Takács Róbert: Hollywood behind the Iron Curtain

Budapest, 2022
Média - Kommunikáció, Open access, Történelem - Magyar

Sipos Balázs: „Amerika, ezeremeletes mennyország”. Amerika és az amerikanizmus a Horthy-kori nyilvánosságban

Budapest, 2023
Média - Kommunikáció, Történelem - Magyar, Történettudomány

Fedor Vilmos: Mint volt régen. Huszonegy felejthetetlen év a Magyar Állami Népi Együttessel

Budapest, 2022
Művelődéstörténet

Boglár Lajos: A kultúra arcai. Mozaikok a kulturális antropológia köréből

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Fleck Gábor - Szuhay Péter: Kérdések és válaszok a cigányságról

Budapest, 2013
Néprajz - Antropológia

Béni Kornél - László Ádám: Aranyelme Képességtár 4. - Természettudomány

Budapest, 2014
Pedagógia

Demeter Lázár Katalin - Szűcs Imre: Aranyelme Képességtár 1. - Nyelv és kommunikáció

Budapest, 2013
Pedagógia

Demeter Lázár Katalin - Váradi Ágnes: Aranyelme Képességtár 3. - Iskolaérettség

Budapest, 2013
Pedagógia

Győrffy Magdolna - Nagy Gergely Gábor - Szakolczai Katalin - Szilágyi Sándor: Aranyelme Képességtár 2. - Logika és matematika

Budapest, 2013
Pedagógia

Andor László: Eltévedt éllovas. Siker és kudarc a rendszerváltó gazdaságpolitikában

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Andor László - Berend T. Iván - Erdős Tibor - Földes György - Havas Péter - Matolcsy György - Surányi György - Szigeti Péter: Akik nyomot hagytak a XX. századon 1.. Eszmetörténeti előadások

Budapest, 1996
Politika - Politológia

Andor László - Galló Béla - Hegyi Gyula: Tíz év után…. Három írás a rendszerváltásról és annak szükséges korrekciójáról

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Antal Attila: Kivételes állapotban. A modern politikai rendszerek biopolitikája

Budapest, 2019
Politika - Politológia

Bajomi-Lázár Péter: A patrónusi-kliensi médiarendszer. Magyarország 2010-2018

Budapest, 2020
Politika - Politológia

Balázs Péter: Magyarország és Európa

Budapest, 2011
Politika - Politológia

Bayer József: A politikai legitimitás. Elméletek és viták a legitimitásról és a legitimációs válságról

Budapest, 1997
Politika - Politológia

Bayer József: A politikatudomány alapjai

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Bayer József: Felbolydult világ. Írások a globalizációról

Budapest, 2021
Politika - Politológia

Bíró Dávid: A globális felmelegedés politikatörténete

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Bíró-Nagy András - Lakner Zoltán (szerk.): Az igazságos kormányzás felé. A jövő baloldala, a baloldal jövője

Budapest, 2013
Politika - Politológia

Boda Zsolt - Szabó Andrea (szerk.): Trendek a magyar politikában - 2. A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák

Budapest, 2017
Politika - Politológia

Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete

Budapest, 2001
Politika - Politológia

Boros László - Hajdu Nóra - Szabó Mátyás - Szentgyörgyi József: Kérdések és válaszok az Európai Unióról

Budapest, 2013
Politika - Politológia

Böcskei Balázs - Német Szilvi: Toxikus technikultúrák és digitális politika. Érzelmek, mémek, adatpolitika és figyelem az interneten

Budapest, 2021
Politika - Politológia

Böcskei Balázs - Szabó Andrea (szerk.): Hibrid rezsimek. A politikatudomány X-aktái

Budapest, 2019
Politika - Politológia

Browne, Matt - Diamond, Patrick (szerk.): Mérlegen a jelenkori szociáldemokrácia

Fordító: Van Noortwijk Katalin
Budapest, 2006
Politika - Politológia

Buchinger Manó: Találkozásom Európa szocialista vezetőivel

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Dahrendorf, Ralf: Egy új rend nyomában. Előadások a szabadság politikájáról a 21. században

Fordító: Harmathy Veronika
Budapest, 2004
Politika - Politológia

Egry Gábor (szerk.): Otthonosság és idegenség. Identitáspolitika és nemzetfelfogás Magyarországon a rendszerváltás óta

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Feitl István - Földes György - Hubai László: Útkeresések. A magyar szociáldemokrácia tegnap és ma

Budapest, 2004
Politika - Politológia

KBART