Napvilág Kiadó

1995-ös alapításunk óta mintegy négyszáz címet jelentettünk meg; alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzéseink és motivációink nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveink között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.

Könyvek

Feitl István - Ignácz Károly: Önkormányzati választások Budapesten, 1867-2010

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Foucher, Michel: Európa-köztársaság. Történelmek és geográfiák között

Fordító: Gelléri Gábor
Budapest, 1999
Politika - Politológia

Földes György: Rendszer - hatalom és baloldal Magyarországon 1994 után

Budapest, 1998
Politika - Politológia

Földes György - Inotai András: A globalizáció kihívásai és Magyarország

Budapest, 2001
Politika - Politológia

Földes György (szerk.): Pluszminusz 30. Esszék a közelmúltról és a közeljövőről

Budapest, 2019
Politika - Politológia

Fricz Tamás: A népi-urbánus vita tegnap és ma

Budapest, 1997
Politika - Politológia

Gagyi Ágnes: A válság politikái. Új kelet-közép-európai mozgalmak globális perspektívában

Budapest, 2018
Politika - Politológia

Galló Béla: Az újkapitalizmus régi világa. Biztonság, geopolitika, nemzeti mozgástér a globalizáció korában

Budapest, 2010
Politika - Politológia

George, Susan: A WTO. Korlátlan világkereskedelem vagy szolidáris globalizáció

Fordító: Breuil, Philippe - Farkas Péter
Budapest, 2003
Politika - Politológia

Guevara, de Berit Bliesemann - Reiber, Tatjana: Karizma és hatalom

Fordító: Kajtár Mária - Olay Csaba
Budapest, 2012
Politika - Politológia

Gyurcsány Ferenc: Útközben

Budapest, 2005
Politika - Politológia

Hajdu Nóra: A lobbijelenség

Budapest, 2014
Politika - Politológia

Héthy Lajos: Civil beszéd vagy „párt-beszéd”? Az érdekegyeztetés ma

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Hubai László (szerk.): Parlamenti választások Magyarországon 1920-2010. 3. bővített, átdolgozott kiadás

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Kiss Viktor: Ideológia, kritika, poszt-marxizmus: a baloldal új korszaka felé

Budapest, 2018
Politika - Politológia

Klein, Joe: Az elveszett politika. Hogyan trivializálták az amerikai demokráciát azok, akik hülyének nézik az embert?

Fordító: Pető Márk
Budapest, 2007
Politika - Politológia

Konok Péter: Az eszmék országútján. A nyugati szociáldemokrata kánon dilemmái 1945-től napjainkig

Budapest, 2011
Politika - Politológia

Kováts Eszter: Genderőrületek Magyarországon és Németországban

Budapest, 2022
Politika - Politológia

Körösényi András - Szabó Andrea - Böcskei Balázs (szerk.): Vírusba oltott politika. Világjárvány és politikatudomány

Budapest, 2020
Politika - Politológia

Kraushaar, Wolfgang: Diplomások lázadása. Az arab tavasztól az Occupy mozgalomig

Fordító: György Gábor
Budapest, 2014
Politika - Politológia

Krémer Ferenc: Rossz döntések kora. Rendészetpolitikai tévelygések a rendszerváltás első húsz évében

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Laki László: A rendszerváltás, avagy a „nagy átalakulás”

Budapest, 2009
Politika - Politológia

Lakner Zoltán: Utak és útvesztők. Az MSZP húsz éve

Budapest, 2011
Politika - Politológia

Lakoff, George: Ne gondolj az elefántra!. A progresszív gondolkodás nélkülözhetetlen zsebkönyve

Fordító: Pálvölgyi Lídia
Budapest, 2006
Politika - Politológia

Lendvai, Paul: A világ egy kritikus európai szemével

Fordító: Laczházi Gyula - Glavina Zsuzsa
Budapest, 2005
Politika - Politológia

Leonard, Mark: Miért Európa diktálja a lépést a 21. században

Fordító: Árokszállásy Zoltán
Budapest, 2006
Politika - Politológia

Mészáros István: Szocializmus vagy barbárság mint történelmi alternatíva

Budapest, 2005
Politika - Politológia

Mikecz Dániel: Semmit rólunk nélkülünk. Tüntetések, politikai aktivizmus az Orbán-rezsim idején

Budapest, 2020
Politika - Politológia

Notturno, Mark Amadeus: Hayek és Popper a racionalitásról, az ökonomizmusról és a demokráciáról

Fordító: Felcsuti Péter
Budapest, 2019
Politika - Politológia

Ormos Mária: Politikai eszmék, politikai gyakorlatok a 20-21. században

Budapest, 2009
Politika - Politológia

Palasik Mária (szerk.): A nő és a politikum. A nők politikai szerepvállalása Magyarországon

Budapest, 2007
Politika - Politológia

Patkós Veronika: Szekértáborharc. Eredmények a politikai megosztottság okairól és következményeiről

Budapest, 2019
Politika - Politológia

Ripp Zoltán: Szabad demokraták. Történeti vázlat a Szabad Demokraták Szövetségének politikájáról 1988-1994

Budapest, 1995
Politika - Politológia

Scheiring Gábor: Az autoriter kapitalizmus és a felhalmozó állam felemelkedése Magyarországon

Budapest, 2019
Politika - Politológia

Sebők Miklós: Paradigmák fogságában. Elitek és ideológiák a magyar pénzügyi kapitalizmusban - Társadalomelméleti Műhely

Budapest, 2019
Politika - Politológia

Szoboszlai György - Wiener György: Választáspolitológia

Budapest, 2016
Politika - Politológia

Takács Ádám (szerk.): Olvasni A TŐKÉt. Louis Althusser, Étienne Balibar, Roger Establet, Pierre Macherey, Jacques Rancière

Fordító: Moldvy Tamás - Szigeti Csaba
Budapest, 2018
Politika - Politológia

Tetlock, Philip E.: Szakértő politikai előrejelzés. Mennyire helyes? Hogyan mérhetjük?

Fordító: Felcsuti Péter
Budapest, 2020
Politika - Politológia

Til , Jon van- Krasztev Péter (szerk.): Tarka ellenállás. Kézikönyv rebelliseknek és békéseknek

Fordító: Klopfer Judit - Konok Péter
Budapest, 2013
Politika - Politológia

Vitányi Iván: A szociáldemokrácia jövőképe. Alapértékek

Budapest, 1997
Politika - Politológia

Vitányi Iván: The Social Democratic Vision of the Future

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Wéber Attila: Kompok országa. Nézetek, programok, viták - Európáról és az Unióról

Budapest, 2014
Politika - Politológia

Wéber Attila: Metamorfózisok. A magyar jobboldal húsz éve

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Wright, Tony: Régi és új szocializmusok

Fordító: Baráth Katalin
Budapest, 1999
Politika - Politológia

Zinn, Howard: Engedetlenség és demokrácia. Kilenc téveszme a törvényről és a rendről

Fordító: Piróth Attila
Budapest - Begles, 2019
Politika - Politológia

Antal Attila - Földes György (szerk.): Igazságosság, fenntarthatóság, demokrácia. Társadalomelméleti esszék

Budapest, 2022
Filozófia, Politika - Politológia

Kiss Viktor: Kívül/Belül. Egy új politikai logika

Budapest, 2021
Filozófia, Politika - Politológia

Antal Attila: Chicago a Dimitrov téren. Neoliberalizmus és Kádár-rendszer

Budapest, 2021
Politika - Politológia, Történelem - Magyar

Földes györgy: Nemzet és hegemónia. Magyarország 1945-1989

Budapest, 2021
Politika - Politológia, Történelem - Magyar

Fuller, Steve: Az entellektüel. A negatív gondolkodás pozitív ereje

Fordító: Árvay Alica
Budapest, 2006
Pszichológia

KBART