Napvilág Kiadó

2015 – 20 éves lett a Napvilág Kiadó

Talán nem túlzás, ha azt írjuk, története legnehezebb öt évén van túl a kiadó. Öt évvel ezelőtt arculatot váltottunk, frissítettük szemléletünket és kinézetünket, új honlapot indítottunk, nyitottunk a közösségi médiumok felé. Nagy levegőt és lendületet vettünk, történetünk során a legtöbb címmel jelentkeztünk 2010-ben és 2011-ben, ám aztán rajtunk kívül álló okok miatt meglehetősen össze kellett húznunk a nadrágszíjat. Ami változatlan maradt, azok alapvető célkitűzéseink és motivációink voltak: felszínre hozni lappangó, szunnyadó értékeket; nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven; felkutatni a tehetségeket. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között ott szerepelnek a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei; külföldi szerzőnk többek között Pierre Bourdieu, Peter Burke, Manuel Castells, Ralf Dahrendorf, Norbert Elias, Benjamin M. Friedman, Erich Fromm, Anthony Giddens, Pierre Nora, Pierre Rosanvallon, Tzvetan Todorov, Immanuel Wallerstein.

Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű, nélkülözhetetlen ismereteket. Megalapításunk óta összesen 350 művet jelentettünk meg. A kiadót létrehozó Politikatörténeti Alapítvány, illetve a kiadó gárdája tehát méltán lehet büszke e húszéves történetre. E viszonylag rövid idő alatt ismertté és elismertté vált a kiadó.
Nehéz volt az elmúlt öt év, de ami nem öl meg, megerősít – látjuk, hogy merre megy az utunk, hogyan tudjuk folytatni elkötelezett munkánkat. Úgy látjuk, hogy az öt évvel ezelőtt behangolt váltás sikerrel járt – alapjaink megerősödtek, küldetésünk nem változott, ugyanakkor a hangsúlyváltások sikeresek voltak anélkül, hogy a magas szakmai-tudományos színvonalból engedtünk volna. Ehhez mindenekelőtt felkészült, elkötelezett szakembergárdára volt szükség, akár a húsz éve velünk dolgozó kollégáról, akár új munkakapcsolatról van szó.

Ha lehet, a mai társadalmi-politikai környezetben még fontosabbnak tartjuk súlyos társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek közlését. Továbbra is fontos feladatunk a reális nemzeti önismeret mélyítése, szolgálata. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan történelmi és művelődéstörténeti feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához.

A legfontosabbnak azt tartanánk azonban, hogy megtaláljuk azokat a csatornákat, amelyeken keresztül nem csak a szakmai közönséghez, de a véleményformáló értelmiség mellett a fiatal olvasókhoz is eljussanak a kiadványaink. Valljuk be, jelenlegi feladataink között ez a legnehezebb. A fiatal értelmiségiek a jövő döntéshozói, és a közéleti elkötelezettséget vállalók számára felbecsülhetetlen értékkel bírnak kiadványaink, ám a hazai könyvpiac sajátosságai és a kiadó helyzete nehezíti a folyamatot. A közösségi médiumok kihasználása és az e-könyvek piaca olyan utak, amelyeken elindultunk, ám az útnak még csak az elején járunk.

Ahhoz, hogy utunkat céljaink elérésében töretlenül folytathassuk, és az új csatornák és eszközök megtalálásához húsz év után újra kérjük eddigi és új partnereink támogatását!

Dr. Schneider Márta
(ügyvezető igazgató)

Könyvek

A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918-1947

Budapest, 2004
Történelem - Magyar

Andreides Gábor - Z. Karvalics László: A Magyar Távirati Iroda története 1945-1948

Budapest, 2006
Történelem - Magyar

Antal Attila: A populista demokrácia természete. Realizmus és utópia határán

Budapest, 2017
Történelem - Magyar

B. Kádár Zsuzsanna: Elrabolt remények. A magyar szociáldemokrácia a párt felszámolása után

Budapest, 2012
Történelem - Magyar

Balázs Eszter - Koltai Gábor - Takács Róbert (szerk.): Homoklapátolás nemesércért. A 70 éves Standeisky Éva tiszteletére

Budapest, 2018
Történelem - Magyar

Balogh Margit - Z. Karvalics László: A szakadék szélén…. Az MTI bizalmas jelentései 1943. július 22. - 1944. március 10.

Budapest, 2006
Történelem - Magyar

Balogh Sándor: A magyar állam és a nemzetiségek. A magyarországi nemzetiségi kérdés történetének jogforrásai 1848-1993

Budapest, 2002
Történelem - Magyar

Balogh Sándor (szerk.): A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei V.

Budapest, 1998
Történelem - Magyar

Baráth Magdolna: Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról 1953-1956. Kiszeljov és Andropov titkos jelentései

Budapest, 2002
Történelem - Magyar

Baráth Magdolna - Feitl István (szerk.): Lehallgatott kihallgatások. Rákosi és Gerő pártvizsgálatának titkos hangszalagjai

Budapest, 2013
Történelem - Magyar

Baráth Magdolna - Sipos Levente: A snagovi foglyok. Nagy Imre és társai Romániában

Budapest, 2006
Történelem - Magyar

Baráth Magdolna (szerk.): Szovjet diplomáciai jelentések Magyarországról a Hruscsov-korszakban

Budapest, 2012
Történelem - Magyar

Belényi Gyula: Munkások Magyarországon 1948-1956

Budapest, 2000
Történelem - Magyar

Bérenger, Jean - Kecskeméti Károly: Országgyűlés és parlamenti élet Magyarországon. 1608-1918

Fordító: Bethlen Attila - Lajtai L. László - Benda Kálmán, ifj.
Budapest, 2008
Történelem - Magyar

Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. Középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus az első világháború Magyarországán

Budapest, 2008
Történelem - Magyar

Borbola István - Gazsó Ferenc - Jánosi György - Kovács László - Loránd Ferenc - Mihály Ottó: Egyéni esélyek, iskolai esélyek, társadalmi esélyek. Magyarország közoktatása a változó világban

Budapest, 2000
Történelem - Magyar

Borvendég Zsuzsanna - Palasik Mária: Vadhajtások. A sztálini természetátalakítási terv átültetése Magyarországon, 1948–1956

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Botos János - Feitl István - Hubai László - Standeisky Éva - Takács Róbert: Kérdések és válaszok az 1944–1949 közötti magyar történelemről

Budapest, 2016
Történelem - Magyar

Cieger András: Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán, 1867-1918

Budapest, 2010
Történelem - Magyar

Csunderlik Péter: Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták. A Galilei Kör története 1908-1919

Budapest, 2017
Történelem - Magyar

Csunderlik Péter - Egry Gábor - Fodor János - Gioielli, Emily - Hajdu Tibor: Kérdések és válaszok 1918–1919-ről

Budapest, 2018
Történelem - Magyar

Dalos György: Gorbacsov. Ember és hatalom

Budapest, 2011
Történelem - Magyar

Egresi Katalin: Szociálpolitika Magyarországon. Nézetek, programok és törvények 1919-1939

Budapest, 2008
Történelem - Magyar

Egry Gábor: Az erdélyiség „színeváltozása”. Kísérlet az Erdélyi Párt ideológiájának és identitáspolitikájának elemzésére 1940-1944

Budapest, 2008
Történelem - Magyar

Egry Gábor: Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918-1944

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Egry Gábor - Feitl István (szerk.): A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19-20. században

Budapest, 2005
Történelem - Magyar

Egry Gábor - Ignácz Károly - Konok Péter - Sipos Balázs: Kérdések és válaszok a Horthy-korról

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Egry Gábor - Kaba Eszter (szerk.): 1916 - A fordulat éve? Tanulmányok a Nagy Háborúról

Budapest, 2017
Történelem - Magyar

Eörsi László - Feitl István - Ripp Zoltán - Standeisky Éva: Kérdések és válaszok 1956-ról

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Feitl István: 15 év. Emlékek, dokumentumok, adatok a Magyar Szocialista Párt első 15 évének történetéből

Budapest, 2004
Történelem - Magyar

Feitl István: Mikrotörténetek - 1956. Pestszentlőrincről, Pestszentimréről

Budapest, 2011
Történelem - Magyar

Feitl István: Nyitott-zárt Magyarország. Politikai és kulturális orientáció, 1914-1949

Budapest, 2013
Történelem - Magyar

Feitl István: Talányos játszmák. Magyarország a KGST erőterében, 1949–1974

Budapest, 2016
Történelem - Magyar

Feitl István - Gellériné Lázár Márta - Kende János (szerk.): Demokratikus köztársaságok Magyarországon. Történeti album

Budapest, 2007
Történelem - Magyar

Feitl István - Gellériné Lázár Márta - Sipos Levente (szerk.): Rákosi Mátyás - Visszaemlékezések 1892-1925 1. kötet

Budapest, 2002
Történelem - Magyar

Feitl István - Gellériné Lázár Márta - Sipos Levente (szerk.): Rákosi Mátyás - Visszaemlékezések 1892-1925 2. kötet

Budapest, 2002
Történelem - Magyar

Feitl István - Gellériné Lázár Márta - Sipos Levente (szerk.): Rákosi Mátyás - Visszaemlékezések 1940-1956 1. kötet

Budapest, 1997
Történelem - Magyar

Feitl István - Gellériné Lázár Márta - Sipos Levente (szerk.): Rákosi Mátyás - Visszaemlékezések 1940-1956 2. kötet

Budapest, 1997
Történelem - Magyar

Feitl István - Mitrovits Miklós - Ripp Zoltán - Takács Róbert: Kérdések és válaszok a Kádár-korról

Budapest, 2013
Történelem - Magyar

Feitl István - Sipos Balázs (szerk.): Regimes and Transformations. Hungary in the Twentieth Century

Budapest, 2005
Történelem - Magyar

Feitl István (szerk.): A főváros élén. Budapest főpolgármesterei és polgármesterei 1873-1950

Budapest, 2008
Történelem - Magyar

Feitl István (szerk.): A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei 1945-1947

Budapest, 2003
Történelem - Magyar

Feitl István (szerk.): Az MSZMP KB titkárságának jegyzőkönyvei 1957. július 1.- december 31.

Budapest, 2000
Történelem - Magyar

Feitl István (szerk.): Parlamenti választási kampányok Magyarországon

Budapest, 2016
Történelem - Magyar

Föglein Gizella: Etnikum és educatio. A magyarországi nemzetiségek és alsó fokú oktatásuk állami szabályozása 1945-1985

Budapest, 2006
Történelem - Magyar

Földes György: Ívek és töréspontok. Gazdaság, politika, ideológia 1945 után

Budapest, 2018
Történelem - Magyar

Földes György: Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai I.

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Földes György: Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai II.

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Földes György: Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956-1989

Budapest, 2007
Történelem - Magyar

Földes György - Gálfalvi Zsolt (szerk.): Nemzetiség - felelősség. Írások Gáll Ernő emlékére

Budapest, 2005
Történelem - Magyar

KBART